Vorige Start Omhoog

Passages uit enkele interviews

Wat zijn uw opvattingen over vrouwenrechten?

Dit is een zeer breed onderwerp. Het is nog een open debat. Het is erg moeilijk om mijn opvattingen over een dergelijk onderwerp samen te vatten. In een bepaald opzicht maken we geen onderscheid tussen mannen en vrouwen. In een ander opzicht bestaan er fysieke en psychologische verschillen. Mijn opvatting is dat mannen en vrouwen als de twee kanten van de waarheid zijn, zoals de twee zijden van een munt. Er kan geen man zijn zonder vrouw of vrouw zonder man; ze zijn samen geschapen. Zelfs de hemel is pas een echte hemel wanneer zij beiden samen zijn. Dit is de reden dat Adam samen met zijn partner leefde. Man en vrouw vullen elkaar aan. 

Onze Profeet, de Qur’an en leringen uit de Qur’an gaan niet uit van man en vrouw als twee afzonderlijke schepsels. Ik denk dat het probleem is dat mensen dit onderwerp vanuit extremen benaderen en zo het evenwicht verstoren.

Individualisme en individuele mensenrechten

Wanneer individuen een bepaalde manier van denken en begrip en een bepaald niveau bereiken, zullen ze begrijpen dat het noodzakelijk is om een sociaal leven te leiden. Ontwikkelde personen zullen de behoefte voelen om bij anderen te zijn, begrijpen dat ze niet alleen zouden willen zijn en andere leden van de samenleving geen schade dienen te berokkenen. 

De individuen die langs deze weg zijn opgevoed, die hun rechten en vrijheden niet gebruiken om anderen kwaad te doen, maar bewust het belang van anderen boven dat van zichzelf verkiezen, zouden zich individueel moeten kunnen ontwikkelen. Anders zal er voortdurend sprake zijn van beoordelen en veroordelen, onderdrukken en onderdrukt worden, wreedheid en slachtoffer zijn van wreedheden. Dit is een dimensie van het tragische gebeuren in het Turkije van vandaag.

Binnen het raamwerk van universele beginselen van de islam is het idee van liefde zeer uitgebalanceerd. Onderdrukkers en agressors wordt deze liefde ontzegd omdat het hen, net zoals liefde en genade onderdrukkers agressiever maakt, aanmoedigt de rechten van anderen te schenden. Daarom dient men geen genade te hebben met mensen die de universele liefde bedreigen.

Vorige Start Omhoog