Start Omhoog Volgende

Samenvatting van en citaten uit

De keerzijde van de 'harde aanpak'

Column: Rechtsstaat

Folkert Jensma, NRC Handelsblad 28-05-2011 

< http://archief.nrc.nl/?modus=l&text=keerzijde&
hit=2&set=1&check=Y&identify=Y
>

"Geen week gaat voorbij of de minister van Veiligheid en Justitie pakt de criminaliteit keihard aan." 

[... voorbeelden ...]

"Scherper, harder, hoger, strenger - het strafrecht mag het opknappen. De onzekere burger krijgt zo waar hij voor heeft gestemd: repressie. Het gedoogakkoord met de PVV schrijft de VVD bewindslieden voor hoe het moet." 

De al dan niet onvoorziene gevolgen hiervan in de praktijk van de repressie zijn soms te lezen in de vakpers. 

Zo beschrijft een jeugdofficier het doolhof aan wetten en regels waarin hij ongevraagd is beland. 

"Hij signaleert het bestaan van zó veel wetten en regels dat zo ongeveer alles is verboden wat je als jongere maar kunt bedenken.
[...]
Dat levert een stroom bekeuringen op [...] 
Deze kinderen verzamelen makkelijk een paar honderd euro boete, die ze niet betalen en thuis verzwijgen of verdonkeremanen. Dan gaat het hard."

Boetes tot 900 euro voor 13-14-jarige kinderen bijvoorbeeld. 

"Dat leidt tot executieverkopingen van de inventaris van meestal sociaal zwakke gezinnen." 

Dus grijpt de officier in en neemt zijn eigen maatregelen ...

" ... om beginselen als 'naar draagkracht' en proportionaliteit overeind te houden. En om de ondergang van hele gezinnen door de 'harde aanpak' te voorkomen. De officier als bewaker van de spuigaten dus. [...]"

Start Omhoog Volgende