Start Omhoog

Spoeddebat over weigering Bleker uitvoering motie einde zwijnenjacht

Staatssecretaris veegt aangenomen motie van tafel

19-01-2011

http://www.partijvoordedieren.nl/recent/news/i/5221 

De Partij voor de Dieren heeft vandaag om een spoeddebat gevraagd met Staatssecretaris Bleker van Landbouw, omdat hij weigert een door de Kamer aangenomen motie over het zwijnenbeleid op de Veluwe uit te voeren. De meerderheid van de Tweede Kamer wil een einde aan de jaarlijkse jacht op duizenden zwijnen en eist een onafhankelijk onderzoek naar alternatieven voor de jacht op deze beschermde diersoort.

Onder het mom van populatiebeheer wordt jaarlijks meer dan 80% van de wilde zwijnen op de Veluwe afgeschoten. Uit onderzoek blijkt echter dat het jaarlijks afschieten van een groot deel van de zwijnen niet tot het gewenste effect leidt. De Partij voor de Dieren diende in november 2010 een motie in, waarbij de staatssecretaris van Economische zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) werd verzocht om binnen een halfjaar een onafhankelijk onderzoek te laten uitvoeren naar effectieve alternatieven voor het huidige afschotbeleid. Met ruime Kamermeerderheid – alleen CDA, SGP en VVD stemden tegen – werd de motie in december aangenomen in de Tweede Kamer.

Per brief liet de staatssecretaris onlangs weten dat hij niet van plan is een onderzoek naar alternatieven voor het huidige afschotbeleid in te stellen, omdat “de provincie Gelderland verantwoordelijk is voor het beheer van de wilde zwijnen op de Veluwe”. “Jaarlijks wordt meer dan 80% van de zwijnen op de Veluwe doodgeschoten, terwijl dit helemaal niet effectief blijkt te zijn. Het is ongelooflijk dat de staatssecretaris weigert hier iets aan te doen, ondanks dat de Kamer hier nadrukkelijk om heeft verzocht”, aldus Marianne Thieme, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren.

Marianne Thieme heeft naar aanleiding van Bleker’s brief een spoeddebat in de Tweede Kamer aangevraagd. Thieme’s aanvraag voor een spoeddebat kreeg voldoende steun in de Tweede Kamer. Wanneer het debat plaatsvindt, is nog niet bekend.

Start Omhoog