Start Omhoog

Citaten uit

Moslims moeten terreur stoppen met welvaart

Abdullah bin Haji Ahmad Badawi; NRC Handelsblad 31 mei 2007

De auteur is premier van MaleisiŽ. Dit artikel, dat eerder verscheen in de 
Financial Times, is gebaseerd op de rede die hij hield op het Wereld Islamitisch Economisch Forum.

De grootste opgave voor de islamitische landen ligt op economisch terrein, zegt 
Abdullah bin Haji Ahmad Badawi. Nu zijn ze vaak een voedingsbodem voor 
terrorisme. 

[... ...] 

Op de bijeenkomst van het Wereld Islamitisch Economisch Forum (WIEF) die deze 
week in MaleisiŽ plaatsvindt, waren islamitische leiders uit zeer uiteenlopende landen, 
zoals Pakistan, Koeweit en IndonesiŽ, zo goed kennis te nemen van mijn visie op een 
nieuwe economische agenda voor de islamitische wereld. Die is bedoeld als kern van 
onze inspanningen om de troebelen bij de wortel aan te pakken en onze volkeren te 
helpen; zo worden de oorzaken van de onvrede aangepakt, die een broedplaats 
vormen voor terrorisme. 

[...] 

Zon 31 van de 57 lidstaten van de Organisatie van Islamitische Landen (OIC) worden 
gerekend tot de minst ontwikkelde landen; hiertoe behoren ook de vijf landen onder 
aan die lijst. Het werkloosheidscijfer is er tweemaal zo hoog als het mondiaal 
gemiddelde, bijna een derde van de bevolking is analfabeet en de vrouw wordt op tal 
van gebieden achtergesteld. Een zodanige onderontwikkeling en economische 
achterstand vormt een voedingsbodem voor tal van maatschappelijke euvels en werkt 
de rekrutering van terroristen in de hand. 

[...] 

Wij moeten ons ondubbelzinnig verplichten gezamenlijk de strijd aan te binden met 
de armoede, het analfabetisme en de werkloosheid in de islamitische wereld. Dat zijn 
de werkelijke gevaren voor zowel de islamitische als de westerse wereld. Mensen die de 
kans krijgen om zich economisch te ontwikkelen, zullen niet zo gauw gehoor geven 
aan de lokroep van het terrorisme. 

[...] 

Zolang zij niet economisch sterk, politiek levensvatbaar en maatschappelijk stabiel zijn, zal hun positie in de wereld marginaal blijven en blijven ze vatbaar voor uitbuiting, verdeeldheid en overheersing. 

Alle islamitische landen en gemeenschappen moeten ontwikkeling dus boven aan de 
agenda plaatsen. Daarbij gaat het niet alleen maar om behoorlijk loon, huisvesting en 
adequate gezondheidszorg. Het gaat ook om een geletterde, goed onderlegde 
samenleving, met een parlementair politiek bestel waarin de mensen werkelijk een stem 
hebben, een samenleving waarin grote ongelijkheid niet voorkomt, waarin het bestuur 
efficiŽnt en eerlijk is en waarin de rechtsorde wordt gerespecteerd. 

Een land kan alleen voor ontwikkeld doorgaan als de rechten er worden geŽerbiedigd, wanneer vrouwen volwaardige burgers zijn, als minderheden worden beschermd en als corruptie wordt uitgebannen. 

Het Westen kan islamitische landen helpen die doelstellingen te bereiken. Dat is ook in 
zijn eigen belang, niet in de laatste plaats omdat het de beste manier is om 
gewelddadig extremisme tegen te gaan en de verdeeldheid waaruit dat kracht put, te 
helen. 

[...] 

Dit, en niet het nihilisme van het wereldwijde terrorisme, vertegenwoordigt de zuiverste vorm van bevrijding, en ik roep alle leiders van de wereld op om haar te ondersteunen.

Start Omhoog