Start Omhoog

Citaten uit

Jeugdzorg in de fout bij 'doktertje spelen' tussen meisje (6) en jongen (7)

Anneke Stoffelen - De Volkskrant, 24 april 2014

Een geval van 'doktertje spelen' tussen een meisje (6) en een jongetje (7) is voor de ouders van het meisje uitgemond in een valse beschuldiging van kindermishandeling. Volgens de onderzoekers van Bureau Jeugdzorg hebben de ouders hun dochter 'emotioneel verwaarloosd' omdat zij haar niet weghielden bij haar vriendje na het voorval.

[...]

De ouders hebben bezwaar gemaakt tegen de beschuldigingen bij de klachtencommissie van Bureau Jeugdzorg. Die geeft hen volledig gelijk en stelt dat het lijkt of de onderzoekers lijden aan tunnelvisie.

De Kinderombudsman concludeerde eind 2013 dat feiten en meningen geregeld door elkaar heen lopen in rapporten van Bureau Jeugdzorg, waardoor onnodig fouten worden gemaakt.

Het 6-jarige meisje kwam ten tijde van het 'incident' al vijf jaar wekelijks in het oppasgezin van de ouders van het 7-jarige jongetje. Als zij thuis vertelt over het doktertje spelen, vinden haar ouders de handelingen die ze beschrijft 'kantje boord'.

Rigoureus

[...]

Er lijkt weinig aan de hand. Maar omdat het meisje later toch nog iets tegen haar moeder zegt over het doktersspel, vragen de ouders het kinderdagverblijf om raad. De medewerkster adviseert hen hun dochter voortaan bij het jongetje weg te houden. Dat vinden de ouders te rigoureus - de kinderen spelen al hun hele leven met elkaar.

Melding

De medewerkster doet dan een melding bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) van Bureau Jeugdzorg, omdat ze meent dat de ouders hun dochter onvoldoende beschermen tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag. Daarop volgt een onderzoek.

[... ...]

Hoewel geen afwijkend gedrag wordt gesignaleerd bij het meisje, volgt in het onderzoeksverslag de conclusie dat sprake is van emotionele verwaarlozing, omdat haar ouders haar naar een 'onveilige situatie' hebben laten terugkeren. Behandeling door de ggz met ouderbegeleiding wordt 'noodzakelijk' geacht.

Verbijstering

De ouders zijn verbijsterd en vragen advies aan onafhankelijk jurist Hendrik Gommer. Hij helpt hen met een officiŽle klachtenprocedure. De uitspraak veegt de vloer aan met het onderzoek van het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling. Volgens de klachtencommissie zijn seksueel overschrijdende handelingen niet vastgesteld, dus is het ook niet duidelijk

'op welke grond er dan toch sprake kan zijn van emotionele verwaarlozing'. 'Een open blik naar de vraag of de handelwijze van de ouders juist kon zijn, leek op voorhand al niet meer mogelijk', aldus de uitspraak.

Gegrond

[... ...]

De ouders hebben Gommer toestemming gegeven om de zaak in de publiciteit te brengen, in de hoop dat dit helpt om andere ouders hetzelfde leed te besparen. Gommer:

'Er zijn hier zulke ernstige fouten gemaakt, dat kun je niet zomaar laten passeren.'

Start Omhoog