Start Omhoog

Citaten uit

Kiezer is links, stemt rechts

Trouw, 11 november 2006

De standpunten van de PvdA worden door meer mensen onderschreven dan die van het CDA. Tegelijkertijd is Nederland er niet van overtuigd dat een andere coalitie dan de huidige van CDA en VVD een beter beleid zal voeren.

Dit valt op te maken uit de mening van meer dan 700.000 mensen, die op internet tot nu toe het Kieskompas invulden.

[...]

Een grote meerderheid is het eens met de stelling dat ouderen met een hoger aanvullend pensioen een bijdrage moeten leveren aan de stijgende uitgaven voor de AOW. Ook de aftrek van hypotheekrente mag van de Nederlandse kiezer wel minder. Twee centrale punten uit het PvdA-programma.

Politieke verandering maakt desondanks het Nederlandse electoraat huiverig. Ruim 40 procent geeft aan dat Nederland er niet beter voor had gestaan met een ander kabinet. Desondanks antwoordt 80 procent niet neutraal of negatief op de vraag over de invloed van Balkenende's beleid op de eigen situatie.

Uit deze gegevens blijkt dat er voor de PvdA nog een wereld te winnen valt. Terwijl de laatste ’Nova’-peiling een steeds groter verlies van de PvdA voorspelt, blijkt uit de antwoorden in het Kieskompas dat er wel degelijk ruimte is voor de PvdA onder het electoraat.

Het verlies voor de PvdA zit vooral in de geringe waardering voor de persoon van lijsttrekker Wouter Bos. De PvdA-leider scoort laag op punten als betrouwbaarheid en bekwaamheid. Zijn grote concurrent Balkenende scoort op betrouwbaarheid stukken beter en op bekwaamheid heeft hij zijn eerdere achterstand goedgemaakt.

 

Start Omhoog