Start Omhoog

Citaten uit

Kiezer is links én conservatief

Lex Oomkes, Trouw 11 november 2006

De Nederlandse kiezer scheidt onderwerpen van materiële aard nadrukkelijk van immateriële zaken. In het eerste geval is hij traditioneel links, in het tweede geval conservatief.

[...]

Vorige week verschenen de resultaten van een enquête van de website ’21minuten.nl’. Ook daaruit bleek deze trend. De Nederlander verwacht hervormingen rond arbeid en inkomen, maar de lasten van hem moeten zodanig verdeeld worden dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Opvallend was de ruime steun voor het pleidooi van de linkse partijen PvdA, GroenLinks en SP voor beperking van de aftrekbaarheid van hypotheekrente.

Die uitkomst wordt in het Kieskompas bevestigd. Meer dan 70 procent van de invullers van het Kieskompas meldt het eens te zijn met de stelling dat de hypotheekrenteaftrek beperkt moet worden. Tegelijkertijd voelt slechts een minderheid (minder dan 20 procent) voor liberalisering van de markt voor huurwoningen. Met andere woorden: eigen huizen mogen van de Nederlander best iets duurder worden, de huurprijzen moeten door de overheid in de hand gehouden worden.

[...]

D66 en GroenLinks zijn de partijen die traditioneel op sociaal-economisch terrein een linkser standpunt innemen en dat koppelen aan een libertaire stellingname op immaterieel vlak. Euthanasie, abortus, het legaliseren van softdrugs, het zijn een paar voorbeelden van progressieve standpunten tegenover een conservatieve meerderheid. In de VVD bevond zich traditioneel ook een sterke libertaire vleugel, maar die heeft het onderspit moeten delven.

[...]

Nederland is op immaterieel vlak geneigd tot een conservatiever standpunt. Dat blijkt uit opvattingen over asielzoekers, de oprichting van islamitische scholen of inperken van burgerlijke vrijheden ten behoeve van de bestrijding van terrorisme.

 

Start Omhoog