Start Omhoog

Citaten uit

'Wat is er mis met morele hardheid?'

Ad Fransen, HP-Tijd 31 oktober 2003

Onlangs pleitten de conservatieven in een drammerig pamflet voor een ethisch reveil. Bart Jan Spruyt, directeur van de conservatieve Edmund Burke Stichting, zingt de lof op traditionele waarden. 'Popmuziek levert geen bijdrage aan een goede orde in de ziel.'

[...]

"Ik hoop dat ons pamflet heel veel andere pamf1ette uitlokt, zowel van links als van rechts." 

[...]

Was u boos toen u uw pamflet schreef? 

"Nee, wel verontwaardigd. Vooral over de mensen van dat revolutietje uit 1968. Sindsdien hebben ze een mars door de instituties gemaakt en fatale ideeŽn ingevoerd."

[...]

Waarom richt u geen politieke partij op? Met zo'n pamflet in een krant blijf het conservatisme toch een beetje fictie.

"Wij vinden het huidige politieke bestel helemaal niet zo belangrijk. Wij willen onze belangen niet in macht omsmeden, maar onze ideeŽn omzetten in een breed maatschappelijk debat. Ik geloof in de macht van goede ideeŽn die de foute ideeŽn van de jaren zestig kunnen repareren."

Zullen we eens een aantal van uw ideeŽn doornemen? 
U klaagt over de toegenomen criminaliteit en verbindt die met de ontwrichting van het gezin. 

"Helaas blijkt uit onderzoek dat een substantieel deel van de criminaliteit voor rekening komt van ten eerste allochtonen, maar daarnaast is het ook zo dat heel veel misdaad gepleegd wordt door kinderen die opgroeien in gebroken gezinnen." 

[...]

5traks komt de dominee of pastoor weer langs om de huwelijkse trouw te controleren. Dit stinkt naar de bedompte jaren vijftig. 

"Ik weet helemaal niet of de jaren vijftig zo bedompt waren. Het gaat ons helemaal niet om de jaren vijftig van welke eeuw dan ook." 

O, u wilt nog een eeuw extra terug? 

"Waarom niet, alles beter dan wat er na 1968 is gebeurd. Sindsdien is het veel te gemakkelijk geworden om te scheiden." 

Waar bemoeit u zich eigenlijk mee? 

"Nergens, maar wij doen een oproep aan getrouwde mensen om op een niet al te lichtvaardige grond - zoals de ontmoeting met een of ander lekker ding - dat verbond te verbreken. Want dat heeft slechte gevolgen voor de kinderen." 

[...]

Wat moet een ploeterende gescheiden moeder met een paar kinderen nu vinden van uw pamflet? 

"Het is rot, maar zij zou zich kunnen afvragen of het goed is dat haar kinderen opgroeien in  een gebroken gezin met een werkende moeder." 

Enerzijds is uw pamflet een aanklacht tegen de bemoeizucht van de overheid, de verzorgingsstaat, anderzijds bent u ook weer zo bemoeizuchtig als wat. 

"Kijk, wij eisen echt geen wet die meteen echtscheiding, overspel of abortus verbiedt. Wij zijn voor diversiteit in de samenleving, maar die kun je alleen in stand houden met een ethisch reveil. De vrijheden die er zijn, moeten weer op een goede manier gebruikt worden." 

[...]

De conservatieven keuren het homohuwelijk af, propageren kuisheid voor het huwelijk en vinden dat de vrouw thuis achter het fornuis moet staan. Het lijkt wel het partijprogram van een christelijk splinterpartijtje. 

"Waarom? We zijn als enig land zo gek geweest om het homohuwelijk in te voeren. Dat zou al te denken moeten geven. Het huwelijk en gezin hebben zich als traditionele waarden al duizenden jaren bewezen. Dus is het homohuwelijk tegennatuurlijk."

[...]

U bent bang voor de onverdraagzame en achterlijke invloeden van de islam in ons land. Met uw ideeŽn over kuisheid, vrouwen en homo's, uw aversie tegen allerlei vrijheden, komt u gek genoeg aardig in de buurt van de moslims. 

"Nou ja, laatst stond er in jullie blad een verhaal over vrijgevochten moslima's. Toen 
dacht ik wel even: welke normen worden die meisjes nu voorgehouden, zodat ze modern en geŽmancipeerd genoeg zijn? Het kwam neer op de vraag of ze wel genoeg seks voor het huwelijk hadden gehad. Die eis zou ik aan moslims nou ook weer niet willen stellen. 

"Er zijn wel andere zaken waarover je je zorgen kunt maken. Zoals het toelaten van een extreme moslimbeweging als de AEL. Daarbij kun je je afvragen of onze tolerantie niet misbruikt zal worden om later tegen ons te zeggen: dat mag niet van Allah. Bepaalde uitingen van de islam zijn gewoon inferieur aan ons westerse beschavingsideaal Dan zijn beperking en waakzaamheid op hun plaats." 

Waakzaamheid, fierheid, moed, weerstand en hardheid - het wemelt van dergelijke termen in' uw pamflet. Terug naar tucht, orde, karakter en discipline. 

"Ja, we zijn toe aan een mentaliteitsomslag. Wat is er mis met morele hardheid, in de zin van dat je beseft wat je plichten en verantwoordelijkheden zijn? Wat heb je aan die weke mentaliteit waarbij mensen van de samenleving verlangen dat ze gelukkig worden? En als dat niet gebeurt, wijzen ze naar anderen of de overheid. Je moet het zelf doen." 

[...]

En van moderne kunst, krijgt u daar een warm gevoel van?

"Moderne architectuur vind ik afschuwelijk en veel popmuziek is vals sentiment, levert geen bijdrage aan een goede orde in de ziel."

[...]

De conservatieven noemen zich de eigentijdse geuzen, maar in feite zijn het toch een stel ouderwetse trutten?

"Waarom? Weet u wel zeker dat u dit stuk moet schrijven?"

Absoluut.

 

Start Omhoog