Start Omhoog

Ingezonden

als reactie op "De moderne man..." 

De beschaafde man als loser
door Dirck van Bekkum, in: Psychologie Magazine november/december 2000
Onder de vrienden van mijn zoon en dochter zie ik prachtige ontluikende exemplaren van nieuwe mannelijke helden. Maar zonder wat vechtlustiger vaders zullen ook zij braaf worden. 
Wie zich bewust is van zijn rol als kwetsbare man in deze overgangsperiode en af en toe van leer durft te trekken, is al een eind op weg naar een nieuwe mannenrol. Verandering kost tijd.

Beschaafde mensen vechten niet  
Dirck van Bekkum, in: Trouw 7 februari 1998  
Ongecontroleerd groepsgeweld van jongeren beangstigt, zeker als we de oorzaak niet kunnen achterhalen. Waarom vernielen zij huizen, telefooncellen en auto’s? Waarom slaan, steken, schoppen zij voorbijgangers, soms tot de dood erop volgt? 
In de huidige discussie verdwijnen de jongeren zelf en vooral hun belevingswereld onder tafel. We weten immers weinig over wat er in jongeren omgaat en wat hun motieven zijn van stoer, dreigend en gewelddadig gedrag.

Hallo webredactie

Indrukwekkende compilatie van artikelen over jongens en mannen. 

Ben zelf praktisch en wetenschappelijk nogal actief op dit gebied (www.ctt.nl en www.riteofpassage.nl) met vele publicaties.
[...]

Hierbij 2 artikelen uit Trouw 1998 en Psychologie Magazine 2000

[En een al eerder ingezonden stuk, 
Red. Tw.]

Met vriendelijke groet

Dirck van Bekkum
Cultureel Antropoloog en Procesbegeleider
Bureau Moira CTT Utrecht 

Overgang en innerlijke conflicten bij adolescenten
Een klinisch antropologische aanvulling op psychotherapeutische praktijk. 

Dit is een in meerdere opzichten niet eenvoudig maar interessant stuk.
In het kader van dit stuk over 'de moderne man' moeten we natuurlijk ook eens even gaan kijken bij de adolescenten die zo'n man dan gaan worden. 

Dirck van Bekkum stelt in dit stuk dat de groei van adolescent naar man heel goed te bezien is als een vorm van inburgering in de samenleving.

Een interessante en originele visie, geschreven vanuit de psychotherapeutische praktijk, waarin natuurlijk vooral de problemen en conflicten naar voren komen en je dus, juist daar, de kern van de problemen kunt zien en er, hopelijk, iets aan kunt verhelpen.

Tegenwicht nodigt u uit dit stuk te lezen, ook als u geen psychotherapeut bent, maar wellicht ouder, pleegouder of groepsleider dan wel begeleider bent, of inmiddels misschien al grootouder, van een tot man opgroeiende jongen, maar ook als u journalist of student bent.

 

Start Omhoog