Start Omhoog

Haselhoef niet vervolgd voor belediging homo's

Van een onzer verslaggevers
Wegener Dagbladen 25 juni 2002

KRABBENDIJKE -De officier van justitie in Middelburg heeft besloten de aangiften tegen imam R. Haselhoef uit Krabbendijke te seponeren. De uitspraken die Haselhoef deed over homoseksuelen, kunnen volgens de officier niet worden beschouwd als een belediging in de zin van artikel137c van het Wetboek van Strafrecht.

Haselhoef legde in het RVU-radioprogramma Spielgels en in de talkshow van Barend en Van Dorp bij RTL4 uit hoe de Koran zich opstelt jegens homoseksuelen. Hij gaf te kennen het daarmee in grote lijnen eens te zijn. Het Wetboek van Strafrecht geeft aan dat het strafbaar is een groep mensen in diskrediet te brengen of in eigenwaarde aan te tasten 0mdat ze van een bepaald ras zijn of omdat ze een bepaalde seksuele geaardheid hebben.

Omdat Haselhoef met zijn uitspraken een weergave gaf van de islamitische visie op homoseksualiteit vanuit de Koran, kunnen die niet worden beschouwd als een belediging, mede gelet op wat artikel 6 van de Grondwet zegt over godsdienstvrijheid.

Dat Haselhoef verklaarde het eens te zijn met het onder bepaalde omstandigheden toepassen van de doodstraf bij homoseksuele handelingen in het openbaar, zou strijdig kunnen zijn met artikel137c. Het arrest van de Hoge Raad van 9 juni 2001, geeft echter aan de dergelijke uitspraken jegens homoseksuelen niet als beledigend kunnen worden beschouwd zolang ze in direct verband staan meteen uiting van geloofsopvatting.

RPF-kamerlid L. van Dijke deed eerder op grond van de bijbel uitspraken die door velen ook als beledigend en discriminerend werden beschouwd. Zijn uitspraken waren echter onlosmakelijk verbonden met Van Dijke's christelijke geloofsopvatting en waren derhalve niet strafbaar, oordeelde de Hoge Raad.

 

Start Omhoog