Start Omhoog

Lees meer over Amerikanisering

Bergh, Hans van den, McEuropa; Hoe wij allemaal Amerikanen worden; Popcorncultuur,  HP De Tijd, 27.10.2000
Ons straatbeeld wordt verziekt door schreeuwende reclame, het politieke debat is er alleen nog op uit om te scoren. Managers incasseren topsalarissen, maar voor onderwijs en sociale zorg is te weinig geld. Overal om ons heen zien we amerikanisering toeslaan en oude Europese waarden verbrokkelen. Moeten we ons niet verzetten?
Bijlagen:

Dat petje past ons allemaal, door Erik Zwaga.

America tomorrow, door Thieu Vaessen

Eijsvoogel, Juurd, Kind is koning, Opgroeien in Amerika's kinderparadijs, NRC 17 juni 2000

Amerika maakt zich zorgen over zijn kinderen. De wereld buitenshuis is vol gevaren. De cultuur lijkt een bedreiging. En wat tieners bezielt, valt steeds moeilijker te doorgronden. Amerika weet zich geen raad met zijn eigen jeugd, schrijft onze correspondent bij zijn afscheid van het land. 'Wat het meest indruk op me maakt in Amerika is de manier waarop ouders hun kinderen gehoorzamen', moet de Duke of Windsor, de afgetreden Britse koning Edward VIII, eens spottend gezegd hebben. Het is een observatie die haar geldigheid nog niet heeft verloren. Nieuwkomers in de Verenigde Staten valt het altijd op hoe vaak kinderen hun zin krijgen, en hoe weinig ouders bereid zijn om grenzen aan hun gedrag te stellen.
Kinderen van zeven of acht die ergens op bezoek zijn, schromen doorgaans niet om in de vreemde keuken eens een kijkje in de ijskast te nemen, op zoek naar iets eet- of drinkbaars. Als je oppert dat het beter is om even te wachten omdat het straks etenstijd is, kijken ze je niet- begrijpend aan: etenstijd is voor veel gezinnen in de Amerikaanse gemaksmaatschappij allang geen gezamenlijk moment aan tafel meer, maar meestal een snelle, individuele hap die iedereen zelf bij elkaar graait zodra hij honger heeft. Dus waar maak je je druk om? Een kind gaat zijn eigen gang.
Dat heeft zijn schaduwkanten. Veel kinderen zijn vaak alleen, omdat ze uren eerder uit school komen dan hun ouders van hun werk (één op de vier kinderen groeit op in een gezin met slechts één ouder). Dan zitten ze thuis achter de televisie of de computer, want op straat spelen vinden veel ouders te onveilig
Amerikaanse kinderen kampen met eenzaamheid, depressies, eetproblemen, vervreemding van hun ouders, gebruik van drugs en alcohol, zwangerschap op dertien- of veertienjarige leeftijd, verzanding in een crimineel circuit. Naar schatting van het weekblad Time slikken een half miljoen tot een miljoen kinderen in Amerika antidepressiva. Het aantal zelfmoorden onder minderjarigen is de afgelopen decennia ruim verdrievoudigd.

Kincaid, James R., Is this child pornography? American photo labs are arresting parents as child pornographers for taking pictures of their kids in the bath; salonmagazine.com, Jan. 31, 2000

Picture this: A photo of a boy and girl -- unmistakably naked, posed and giggling -- holding two very large sausages (Italian?). The boy is maybe 8, the girl maybe 6. They are not touching each another, nor does the camera seem especially interested in their genitals. What catches the eye are those sausages, but not that they are involved in anything you or I would call, right off, sexual: They are not being licked, stroked or inserted. They are more atmospheric, I guess you could say.

Is this child pornography? Well, if you are a photo lab manager in Burbank, Calif., you follow the in-store policy and ask the store manager. The store manager, noticing the nudity and the meat, follows what he takes to be the law and calls the Burbank police. The police send two undercover cops out with instructions to nab the photographer. The cops then order the photo lab manager to phone the customer, tell him his prints are ready and instruct him to come pick them up right away.

[...] Even though the number of arrests is not large and the circumstances seem ridiculous, this photo lab idiocy is a serious matter: It puts all of us at risk, and it significantly erodes free speech protection by insisting that a photograph of a child is tantamount to molestation. Since it is what is outside the frame (the intention of the photographer, the reaction of the viewer) that counts legally, we are actually encouraged to fantasize an action in order to determine whether or not this is child pornography.

Rossem, Maarten van, Golfjes Amerika in de polder; Hollandse Bigmacs, Vrij Nederland 5.8.2000
Amerikaanse toestanden: Hoe het poldermodel verdwijnt, door Maarten Huygen. 
Als we het in Nederland over "Amerikaanse toestanden" hebben, dan is dat altijd negatief bedoeld. Amerikaanse toestanden zijn ongewenste toestanden. We denken daarbij aan gettovorming, gewelddadigheid, een overvloed aan vuurwapens en systematische discriminatie van minderheden. Wat we van de Verenigde Staten kunnen leren, is dan vooral dat wij het heel anders moeten doen. 

Schoenmann, Joe,  Zero tolerance strikes again; Clark County School District: Expel first, questions later, Las Vegas Weekly, June 28, 2001
[...] "I said, 'It's people like you who get on the Columbine lists,'" he recalls. His reference was to the now-infamous April 1999 killing of 13 at Columbine High School in Colorado by students Dylan Klebold and Eric Harris.
He had no idea that the school-shooting reference would stir police to action. [...]
"This was leading up to the Columbine time," Young said, referring to April 20, the two-year anniversary of the Colorado shooting. "So any type of rumor, any kinds of threats of joking, jestering or kidding, we were following up on. This was one of those cases. If the kid makes any type of threat with a weapon, and he has access, whether (it) belongs to the parent in the home or not, they are automatically taken into custody." [...]

Schrooten, Ferdi, Veiligheid te koop, Wegener Dagbladen 24.2.2000
De beveiligingsbranche is bezig aan een onstuitbare opmars. Nog even en particuliere bewakers en speurders oervleugelen hun politiecollega's. "Amerikaanse toestanden" dreigen, klinkt het waarschuwend: wie geld heeft, koopt veiligheid bij bedrijven die geld zat hebben voor de nieuwste technologie en de beste speurders. Minder bedeelden zijn aangewezen op een uitgeklede politie die - met geweld - de rotklussen mag opknappen. En zelfs daar dreigt concurrentie. "Privé-bewakers met vuurwapens? Een kwestie van tijd".

"Secret sex lives of kids", March 2001 Ladies Home Journal
'One in twelve children is no longer a virgin by his or her thirteenth birthday, and 21 percent of ninth-graders have slept with four or more partners. An alarming report every parent must read.'

Soldati, Chiara, De kinderen van de buren; 'Ouders voelen zich in de steek gelaten door de maatschappij'; Door Chiara Soldati, in Illuster, Universiteit Utrecht, september 2000
Ook De Winter maakt zich zorgen, zeker als Nederland Trendsetter Amerika volgt in de vergaande individualisering. Het Amerikaanse kind  heeft het gevoel dat hij er helemaal alleen voor staat en jaagt louter zijn eigen geluk na. Het heeft geleid tot een sterk stijgende gewelddadigheid onder de Amerikaanse jeugd. 'Het is mijn drive om deze situatie in Nederland te voorkomen,' zegt hij.Daarom wil hij af van de megascholen. Jaren geleden al ageerde hij tegen de clusterscholen omdat ze de sociale vorming van jongeren in de weg staan. 
Volgens Van Lieshout doet het schooltype er niet zo veel toe. Belangrijker is hoeveel persoonlijke aandacht een school voor de kinderen heeft. 'En voor de leerkrachten,'voegt ze toe. 'Op grote scholen ligt een enorme druk op leraren, wat ook op de leerlingen een negatief effect heeft.'

Tegenwicht, Rare jongens, die Amerikanen...
Amerikanen kunnen niet met seks omgaan, al zeker niet waar het kinderen of jongeren aangaat.
Een greep uit de persberichten.
We vermelden dan nog maar niet de vele berichten waarin ouders die hun kind in het badje of aan het strand hadden gefotografeerd, zijn aangeklaagd wegens het maken van kinderporno en dus het plegen van seksueel misbruik. Amerika kan niet tegen kinderbloot. Ze schijnen daar met een spijkerbroek aan geboren te worden.

The entire American school system needs to be reexamined; Comment, March 2001, source unknown
The entire American school system needs to be stringently reexamined from primary grades through college. If high school has turned into a seething arena of boredom and competitive tension erupting in mayhem, it's partly because modern schools have become dungeons for active young men at their most hormonally driven period of life.

The joy of not having sex - yet, 26th January 2001, USA, source unknown
Just as every generation of teenagers acts as if it is the first to discover sex, every generation of middle-aged adults acts as if it is the first to discover that teenagers are having sex. Certainly the current generation of middle-aged American adults is acting that way, since teen sex has become something of a cultural preoccupation here.
The Washington Post ran a front-page story a year or two ago that chronicled the sexual activities of a bunch of upper-middle-class 13-year-olds and reported that a bacchanal of blow jobs was taking place behind the bike sheds. [...]
The report actually revealed that true love waits only for a little while - teenagers who take the virginity pledge postpone sexual relations for, on average, a few months longer than those who don't.
Taking the pledge had the biggest effect on teenagers aged between 15 and 17; while 18-year-old pledgers ended up having sex around the same time as their non-pledging peers. And pledgers, when they did eventually give it up, were less likely to engage in safe sex.

Wanders, John, De leegte van Uncle Sam; Hebzucht ondergraaft dominantie Amerika, Wegener Dagbladen 31.12.200
De twintigste eeuw staat te boek als de "Amerikaanse eeuw". Het betrekkelijk jonge Amerika groeide uit tot een supermacht, tot de dominante natie op aarde. Superieur in militair, economisch en wetenschappelijk opzicht. Verspreider van een massacultuur die de wereld een eenvormiger gezicht gaf, dat van McDonald's, Coca-Cola, Microsoft, Nike, Disney.

Young, Michael & Geroge, Danny, Predictors of virginity and recent sexual involvement among rural adolescents, [USA, Abstract of a] lecture, given at the 15th World Congress os Sexology,
World association of Sexology, June 2001, Paris
The purpose of the study was to identify the role of educational aspirations, self-esteem, and religion in early sexual involvement. To develop programs that are effective in helping young people postpone sexual involvement, it is important to identify the antecedents of such involvement.

Later toegevoegd

Seksles in onthouding werkt niet; NRC Handelsblad 16 april 2007 (AP, BBC)
Amerikaanse scholieren aan wie gedoceerd wordt dat alleen onthouding tot het huwelijk een juist voorbehoedsmiddel is, hebben op dezelfde leeftijd voor het eerst seks als scholieren die andere voorlichtingslessen krijgen.
Uit een vrijdag openbaar geworden rapport, gebaseerd op een enquête onder 2.000 tieners van wie er 1.200 no-sex-before-marriage-les kregen en 800 niet, blijkt dat beide groepen gemiddelde op de leeftijd van 14,9 jaar voor het eerst gemeenschap hebben.

Start Omhoog