Vorige Start Omhoog Volgende

Citaten uit

VN: Nederland schendt rechten van het kind

Nico de Fijter, VN 31 januari 2004

Nederland leeft het Verdrag voor de Rechten van het Kind (VRK) niet goed na. Met name in het asielbeleid worden de kinderrechten geschonden. Jonge asielzoekers op straat zetten, zoals nu gebeurt, mag niet.

Dat zegt het VN-comité voor de rechten van het kind. Ook plaatst het comité grote vraagtekens bij het opsluiten van uitgeprocedeerde asielzoekerskinderen in de vreemdelingenbewaring.

,,Alle kinderen die in Nederland wachten op hun uitzetting moeten voldoende onderwijs en onderdak krijgen'', schrijft het comité in zijn gisteren verschenen rapport.

In het huidige asielbeleid is het zo dat uitgeprocedeerde asielzoekers nog 28 dagen recht hebben op opvang. Daarna staan ze op straat. Nu zorgen de meeste gemeenten nog voor opvang. In het nieuwe uitzetbeleid dat minister Verdonk (VVD, vreemdelingenzaken) voorstaat, verandert dat.

[...]

Als [..] vreemdelingenbewaring niet resulteert in vertrek naar het land van herkomst, worden de asielzoekers op straat gezet. En dat is dus in strijd met het VRK.

Elke vijf jaar toetst het VN-comité het Nederlandse beleid aan de hand van het VRK.

[...]

Behalve op het vreemdelingenbeleid uit de VN ook kritiek op het Nederlandse jeugdbeleid en de aanpak van kindermishandeling. Nederland heeft het VRK in 1995 geratificeerd.

[...]

 

Vorige Start Omhoog Volgende