Start Omhoog

Wij roepen Kamer en Regering op:

PRATEN MET HAMAS

Als betrokken inwoners van Nederland zijn we ontsteld over het verschrikkelijke menselijke lijden door het IsraŽlische militaire offensief tegen Hamas en door de raketaanvallen door Hamas en andere Palestijnse gewapende groepen op Zuid-IsraŽl. 

Wij zijn ervan overtuigd dat er voor het IsraŽlisch-Palestijnse conflict geen militaire, maar alleen een politieke oplossing is: door dialoog en onderhandelingen op basis van respect voor het internationale recht. Om via onderhandelingen een eind aan het conflict mogelijk te maken, moet de Europese Unie zonder voorwaarden het gesprek aangaan met alle partijen in het conflict, inclusief Hamas.

Een toekomstig vredesakkoord is alleen mogelijk als het tot een verzoening komt tussen de Palestijnse organisaties en als alle Palestijnse partijen bij het vredesproces betrokken worden. Het huidige Europese beleid om Hamas - ondanks het mandaat dat de organisatie kreeg van de Palestijnse kiezers - uit te sluiten van het politieke proces heeft er mede toe geleid dat er een gewelddadig conflict uitbrak tussen Hamas en Fatah en dat de bevolking van Gaza  collectief door een blokkade werd gestraft. 

Het is tijd dat de Nederlandse regering en de Europese Unie hun steun uitspreken voor een dialoog met alle partijen in het conflict, inclusief Hamas, zodat een alomvattend vredesproces mogelijk wordt.

Deze advertentie is een initiatief van:

Een Ander Joods Geluid
Gate48, Platform voor Kritische IsraŽli's in Nederland 
Nederlands Instituut Palestina IsraŽl 
Stuurcomitť IsraŽlische Vredes- en Mensenrechten Organisaties (SIVMO)

Alle ondertekenaars tekenen op persoonlijke titel.

Start Omhoog