Start Omhoog

Citaten uit

Liever de kneuterige Nederlandse politiek met zijn veelheid aan partijen

Will Tiemeijer, gastcolumn, Trouw, 27 augustus 2008

De auteur is onderzoeker bij de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. 

Soms wordt in Nederland beweerd dat we af moeten van die veelheid aan politieke partijen. Zou het niet beter zijn als we slechts twee blokken hebben die duidelijk tegenover elkaar staan? En dan flink polariseren natuurlijk. Dan heeft de kiezer tenminste een heldere keuze en wordt de politiek veel boeiender.

In Amerika hebben ze dat beter geregeld. 

[...] 

Aan de ene kant staat het ’rode’ Amerika dat Republikeins stemt, aan de andere kant het ’blauwe’ Amerika dat op de Democraten stemt, en tussen beide gaapt een diepe kloof. En het is niet alleen een politieke tegenstelling, steeds meer is het ook een culturele strijd die uiteindelijk gaat over identiteit. 

De rode Amerikanen zijn – luidt het cliché – de hardwerkende Amerikanen op het platteland, ruggengraat der natie, eenvoudig en oprecht, vol common sense, gehecht aan hun familie, geweer en terreinwagen, hartelijke mensen die graag luisteren naar countrymuziek en die, voor alles, leven naar Gods woord.

Hun grootste vijand zijn de blauwe Amerikanen. Dat zijn de ’liberals’, postmoderne intellectuelen uit de grote steden die schijnen te geloven dat ideologische en morele verwarring getuigen van hoger inzicht, betweters die zelfontplooiing belangrijker vinden dan hun kinderen fatsoenlijk opvoeden, zelf benoemde kampioenen van tolerantie en ’goede smaak’, met hun cappuccino’s, Volvo’s en Franse kazen….

[...]

Er is alleen één klein probleempje: de meeste Amerikanen passen in geen van beide hokjes. Politiek gezien zijn ze veel gematigder dan de partijen waartussen ze kunnen kiezen, en cultureel zijn ze niet rood of blauw maar paars. Anders gezegd, niet de kiezers zijn gepolariseerd, maar de Democratische en de Republikeinse partij. Door de toenemende invloed van politieke activisten zijn beide steeds verder naar de extremen opgeschoven.

Feitelijk worden de Amerikaanse kiezers uit het midden steeds minder vertegenwoordigd. Dat is een probleem. Als de politiek slechts twee tegengestelde keuzen aanbiedt, blijft onzichtbaar dat veel mensen een tussenpositie innemen. Bovendien leidt het makkelijk tot een simplistisch wij-zij denken waarin het hard tegen hard gaat.

[...]

Stel dat Nederland voortaan nog maar twee politieke blokken zou kennen. Dan neemt de kans toe dat ook hier alles wordt gereduceerd tot een simpele tegenstelling tussen links en rechts. Wat zou dat betekenen voor het openbare debat? De laatste jaren hebben pijnlijk duidelijk gemaakt dat Hollandse nuchterheid daarin ver te zoeken is, dus goede kans dat de karikaturen ons om de oren zullen vliegen. Een blik op internet biedt alvast een voorproefje.

Rechts zal links wellicht uitmaken voor elitaire, hypocriete, autohatende, pappen-en-nathoudende allochtonenknuffelaars die elke voeling met het volk volledig kwijt zijn.

Links zal rechts wegzetten als onverdraagzame, xenofobe, SUV-rijdende hersenloze analfabeten die enkel vanuit de onderbuik redeneren.

En iedereen die zich in geen van beide groepen herkent, heeft pech gehad, want meer smaken zijn er niet….

Nee, dan toch liever die saaie, kneuterige Nederlandse coalitiepolitiek met zijn kleurrijke regenboog aan partijen en partijtjes.

Start Omhoog