Start Omhoog

Citaten uit

Dodelijk wapenbezit

NRC Handelsblad, Hoofdartikel 17 april 2007

[...]

 Schietpartijen zijn in Amerika geen nieuwe trend maar eeuwenlang gebruik waaraan niet snel een einde kan worden gemaakt.

De oorzaak van dit geweld is niet alleen het vrije wapenbezit in veel deelstaten, maar ook een gewelddadige traditie, vooral in het zuiden van het land.
[...]
Geweld wordt gezien als een snelle oplossing van problemen. Dat geldt ook voor gestoorde mensen die naar de wapens grijpen. Het gaat om de primitieve trekjes van een geavanceerd land.

[...]

Mensen kopen een pistool uit angst, ook al blijkt dat dan meestal alleen zijzelf of hun naasten gevaar lopen door impulsief of onoordeelkundig gebruik.

[...]

Het rouwbeklag van president Bush gisteren deed hypocriet aan, gezien de ruime steun die hij ontvangt van de wapenlobby. Er zijn maar weinig Amerikaanse politici die de moed hebben vuurwapenbezit nationaal te willen beperken.

Er is een duidelijk verband tussen vuurwapenbezit en het aantal doden door vuurwapengebruik. Ook in Frankrijk en Turkije vallen veel doden door wijdverbreid vuurwapenbezit. Door de uitbreiding van Europa kan de illegale wapenhandel over de grenzen toenemen. Dan komen er meer vuurwapens in landen waar ze grotendeels verboden zijn. Ook de vuurwapenvrije gemeenten Erfurt en Den Haag hadden dodelijke schietincidenten op een school.

Toch blijkt uit internationale vergelijkingen dat een nationaal verbod op vuurwapens veel doden scheelt, of de grenzen nu wel of niet open zijn. Die les zouden Amerika en andere landen met te gemakkelijk verkrijgbare vuurwapens moeten leren.

Start Omhoog