Start Omhoog

Citaten uit

Leerling zelf betrekken bij veilige school

Iris Pronk, Trouw 12 april 2007

Drie jaar na de moord op conrector Hans van Wieren hebben veel Haagse scholen een veiligheidsplan. Maar alleen een plan is niet genoeg.

Detectiepoortjes, camera’s, strenge beveiligingsmannen bij de ingang: voor dit soort ’Amerikaanse’ maatregelen voelen de Haagse scholen weinig, zo bleek gisteren tijdens de conferentie ’Een veilige school’. In het Museum voor Communicatie bespraken vertegenwoordigers van ruim twintig Haagse scholen welke maatregelen mogelijk wél tot een veilig schoolklimaat kunnen leiden.

[...]

Veiligheid zit tussen de oren, daarover zijn alle betrokkenen het eens. Jongeren moeten weten dat schoppen, slaan, vandalisme, wapens en verbaal geweld taboe zijn binnen de school. Daarom moeten docenten en schoolleiders duidelijke regels stellen, maar ook de leerlingen medeverantwoordelijk maken voor de sfeer. Laat leerlingen zelf omgangsregels aandragen, zo luidt een van de adviezen in de gisteren gepresenteerde brochure ’Save je school’.

En dat werkt, zegt Karina Baarda, locatiedirecteur van het Hofstad Heldring College, een middelgrote, multiculturele vmbo-school. Zij lanceerde een aantal projecten waarbij leerlingen betrokken zijn. Een daarvan is de ’streetwatcher’: tijdens de pauze surveilleren twee bovenbouwleerlingen op het plein, gekleed in een jasje met ’Streetwatch Hofstad Heldring’.

„Sindsdien gebeurt er amper meer wat”, zegt Baarda.

Ook het systeem van de ’leerlingbemiddeling’ is succesvol op deze school: jaarlijks krijgen zo’n tien vrijwilligers uit klas drie een stevige cursus in conflictbemiddeling. Medeleerlingen die met elkaar overhoop liggen, kunnen daarna samen met hen proberen om hun ruzies bij te leggen. Voor docenten is het overigens nog wel een uitdaging om die ruzies ook echt aan de leerlingbemiddelaars over te laten en zich er niet zelf mee te bemoeien.

Een veilige school staat in een veilige omgeving, daarover zijn de Haagse schoolleiders het eens. André Dokman, locatiemanager van het François Vatel College, sloot een convenant met de politie en de buurt. Daarin is onder meer vastgelegd hoe leerlingen zich gedragen in de tram en het winkelcentrum:

,,Sindsdien rennen de brugpiepers geen ouderen met rollators meer omver.’’

[...]

Start Omhoog