Start Omhoog

Citaten uit

Veilige school investeert in verbetering van relaties

Marloes Zevenhuizen, Trouw 22 mei 2004

Door leerlingen (tijdelijk) buiten het reguliere onderwijs te plaatsen wil minister Van der Hoeven de veiligheid op scholen vergroten. Onderzoek wijst op het belang om te investeren in relaties.

,,Leerlingen die worden gekend, veroorzaken minder problemen.

[...]

Onderzoeksbureau IVA, dat is verbonden aan de Universiteit van Tilburg, deed onderzoek naar de veiligheid op 37 scholen in het voortgezet onderwijs.

[... ...]

De maatregelen die het meest effectief zijn, liggen volgens Van den Bogaard op het relationele vlak. De onderzochte scholen die geen problemen ervoeren, namen meer maatregelen om de relaties binnen de school te verbeteren. Zo worden er afspraken gemaakt over omgangsvormen, respect en het schoolklimaat. Van den Bogaard:

,,Leerlingen die worden gekend, veroorzaken minder problemen.

Minder effectief zijn volgens de onderzoekers maatregelen die het toezicht op school vergroten. Probleemscholen namen meer maatregelen op dit gebied, bijvoorbeeld in de vorm van het aanstellen van surveillanten. Tot slot lijken scholen die meer met externe instanties samenwerken - politie, leerplicht, bureau jeugdzorg - minder problemen te hebben.

[...]

Start Omhoog