Start Omhoog

Citaten uit

Rita Verdonk moet nu echt maar opstappen

Trouw, Podium, dinsdag 14 februari 2006

Willem Aantjes was fractievoorzitter in de Tweede Kamer voor de ARP en het CDA

Minister Verdonk heeft in de zaak van gymnasiaste Ta´da Pasic in ruime mate twijfel gezaaid, een doodzonde voor een minister. Daarom had het parlement haar niet met een vragenuurtje mogen laten wegkomen. Ook de coalitie niet.

Minister Verdonk had in het kamerdebat over haar optreden inzake de gymnasiaste Ta´da Pasic niet weg mogen komen met een uitwisseling van vraag en antwoord in het parlementaire vragenuurtje. De ongewoon krachtige kritiek richtte zich vrijwel uitsluitend op haar beschuldigingen van 'fraude', 'klinkklare onzin' en 'zwart maken van IND-medewerkers'. Nu waren die termen ook buiten proportie in relatie tot de feiten.

Verdonk zal wel gelijk hebben, dat het meisje niet conform de regels heeft gehandeld. Dat zij hier weer is binnengekomen via een Frans toeristenvisum zal inderdaad wel onreglementair zijn, maar dit consequent als 'fraude' te betitelen staat in geen verhouding tot het oogmerk waarmee het meisje deze weg heeft bewandeld. Het doel moge dan niet alle middelen heiligen, middelen behoren wel in relatie tot het ermee beoogde doel te worden beoordeeld.

Dit (ook door de minister niet bestreden) doel was geen ander dan ook de laatste maanden van de door haar uitzetting afgebroken gymnasiumopleiding op haar eigen school af te maken. Daarna was zij voornemens met het diploma op zak weer bij haar ouders terug te keren en zich in te zetten voor de toekomst van haar 'land van herkomst'. Uiteindelijk dus precies wat de minister met haar veelvuldige oproep aan uitgeprocedeerde asielzoekers ('uw land heeft u nodig!') beoogt.

Het slaat nergens op, als de minister stelt dat er ook in Kosovo een gymnasium is, waar zij de laatste maanden van de eindexamenklas zou kunnen afmaken.

[...]

Door de daartoe bewandelde sluipweg als fraude te kwalificeren criminaliseert de minister het meisje.

[...]

Er is echter nog iets anders en ernstigers aan de hand. Het betreft een zaak, waarin al twee rechters de minister op de vingers hebben getikt, omdat het optreden van haar dienst niet rechtmatig was. In een van die zaken is zelfs nog een hoger beroep aanhangig, waarbij de minister partij in geding is. Een grondregel van onze rechtsstaat is dat je je in een zaak, die onder de rechter is, onthoudt van uitspraken die daarmee in verband staan of zouden kunnen worden gebracht. Dit geldt voor iedereen en zeker voor een minister en helemaal zeker voor een minister die haar zetel heeft op het departement van Justitie. Er mag niet de geringste twijfel bestaan, of de rechtsstaat bij haar in goede handen is.

Minister Verdonk heeft in de zaak van Ta´da Pasic die twijfel in ruime mate gezaaid.

[...]

Eigenlijk had eerder al de minister-president moeten ingrijpen, maar dit verwacht al niemand meer.

[...]

Het laat onverlet wat er had dienen en dient te gebeuren: Verdonk moet echt weg.

 

Start Omhoog