Start Omhoog

Citaten uit

Wiegel: Handen af van de moslimschool

Hans Goslinga, Trouw 5 maart 2005

Oud-VVD-leider Hans Wiegel wast vandaag de top van zijn partij de oren met de boodschap dat de VVD pal behoort te staan voor de vrijheid van burgers om hun eigen scholen op te richten.

Hij is het principieel oneens met fractieleider Van Aartsen, minister van integratie Verdonk en het kamerlid Hirsi Ali, die het bijzonder onderwijs willen afschaffen om de groei van islamitische scholen tegen te gaan.

[...]

Wiegel keert zich daarom ook tegen de commissie-Dales, die in het Liberaal manifest stelt dat onderwijs seculier hoort te zijn. De gelijkstelling van het bijzonder aan het openbaar onderwijs in 1917 was volgens het manifest een noodzakelijke concessie van de liberalen in ruil voor het algemeen kiesrecht.

,,Ik snap niet dat de knappe koppen in deze commissie de geschiedenis niet kennen. Grote liberalen als Bos en Cort van der Linden, de laatste liberale premier, vonden het beŽindigen van de schoolstrijd ook op zich van grote betekenis. Cort zei bij zijn aantreden dat deze strijd een wig in de samenleving sloeg, die van ons volk twee volken maakte. Hij vond het een weldaad voor de natie daar een eind aan te maken.''

Wiegel verwijst ook naar de vroegere liberale minister van onderwijs Gerrit Bolkestein (de grootvader van Frits) en naar zijn voorganger Oud, die gehakt maakten van het verwijt dat de liberalen omwille van het algemeen kiesrecht de openbare school verkochten.

[...]

,,[... H]ier spreekt het erelid Wiegel te Diever en de voormalig aanvoerder van de VVD, die vindt dat je als politicus je geschiedenis en je beginselen moet kennen.''

 

Start Omhoog