Start Omhoog

Enkele citaten uit

Zo slaat de VVD conservatief rechtsaf

Norbert Klein, Trouw 4 maart 2005

Norbert Klein is lid van de VVD en auteur van het boek 'De blauwe draad opgepakt, een aanzet tot nieuwe liberale politiek'.

[...]

Het vrijheidsbeginsel krijgt pas kleur door de politieke keuzes.

[...]

Voor Van Baalen zijn de principiŽle liberale waarden afhankelijk van 'het tijdsgewricht'. Als het uitkomt, kan de overheid deze inperken. De burgers mogen van Van Baalen 'voor de bescherming van de maatschappij' wel een stukje privť-sfeer opgeven. Het individu wordt zodoende ondergeschikt gemaakt aan de maatschappij. Dat lijkt mij strijdig met het authentiek liberalisme.

Het liberaal manifest zoekt de oplossing in het aanbrengen van rangorde in de grondrechten. Want grondwetsartikel 1 (gelijke behandeling en non-discriminatie) staat in de liberale rechtsstaat 'niet voor niets' nummer 1. Vrijheid van onderwijs, vrijheid van meningsuiting, vrijheid van godsdienst en vrijheid van vereniging en vergadering en bescherming van de persoonlijke levenssfeer worden onder het mom van de 'fundamentele keuze voor het individu' in een klap ondergeschikt gemaakt aan nummer 1. En vervolgens geeft de hiŽrarchie ook nog eens de legitimatie om deze 'ondergeschikte' grondrechten in te perken.

Dat lijkt mij in het geheel niet liberaal. Liberalen gaan uit van geemancipeerde, mondige, vrije burgers die hun eigen onderwijs mogen inrichten. Individuen die zelf inhoud geven aan hun geloofsbeleving en een eigen verantwoordelijkheid hun mening te uiten.

[...]

Rechts-conservatieven kiezen voor een actievere rol van de staat. Voor hen zijn niet alle vrijheidsrechten even zwaar. De publieke omroep moet in deze visie volledig staatsgecontroleerd worden. Staatsscholen verdienen de voorkeur boven de zelfstandige bijzondere scholen. En er is scheiding van kerk en staat, maar de staat mag weer wel preken controleren.

Gezien deze voorstellen uit het liberaal manifest, die alle geŽnt zijn op een sterke overheidsbemoeienis, had het manifest dan ook beter een andere titel kunnen hebben. Niet een liberaal manifest, maar het conservatief liberaal manifest.

 

Start Omhoog