Start Omhoog

Citaten uit

Onzichtbaar dodelijk gevaar

Dick Hofland & Lianne Sleutjes, De Stentor, 9 april 2005

Vervuilde lucht. Met volle teugen ademen wij het in. Bijna nergens in Nederland voldoet de lucht aan milieu-eisen. Alleen al door het inademen van fijn stof, de grootste boosdoener, overlijden drieduizend Nederlanders per jaar.

In de zomer de ramen dicht houden en pas luchten als het regent. Zeker niet roken. Dat helpt een beetje om de lucht binnenshuis niet al te vies te laten worden. Fijn stof houd je er echter niet mee tegen, zegt Ronald Albers, hoofd metingen en deskundige luchtkwaliteit bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

[...]

Vrijwel de gehele bevolking wordt dit jaar blootgesteld aan te veel fijn stof, meldt het ministerie van Milieu. Terwijl Nederland al vanaf januari had moeten voldoen aan Europese milieuregels die de mensen beschermen tegen slechte lucht. Drieduizend Nederlanders sterven jaarlijks door het inademen van fijn stof.

De overheid doet veel te weinig om dit aantal terug te dringen, mort Milieudefensie. Op bepaalde wegen geldt weliswaar een snelheidslimiet van 80 kilometer per uur om de uitstoot van vervuilende stoffen te beperken en ja, er komt geld voor roetfilters in dieselauto's. Dat is echter niet genoeg om de normen te halen. 

Stop met de aanleg van meer en bredere wegen want hoe meer asfalt, hoe meer autoverkeer, meent de milieuvereniging.  Geef een schone weggebruiker belastingvoordeel en verhoog tegelijkertijd de accijns op diesel. Deze brandstof vervuilt veel meer dan aardgas of benzine. Verplicht een roetfilter voor alle personenauto's en vrachtwagens die op diesel rijden. 

Fijn stof dringt diep door in luchtwegen

Fijn stof is een verzamelbegrip voor zeer kleine deeltjes, die in de lucht zweven en die met het blote oog niet zichtbaar zijn. Deze deeltjes [...] ontstaan voor ruim een derde door verkeer en vervoer, met name bij (vracht) wagens die op diesel rijden, maar ook door slijtage van de banden.

Verder komt fijn stof uit de industrie, landbouw, scheepvaart, energie-opwekking, sigaretten en houtskool op de barbecue. Er zijn ook natuurlijke bronnen: Saharazand, stuifmeel, opwaaiend stof en zeezout. Deze zijn echter aanzienlijk minder schadelijk voor de gezondheid dan de overige.

[...]

Fijn stof dringt diep door in de luchtwegen en draagt bij tot hart- en vaatziekten, acute en chronische bronchitis en astma. Mensen die al kampen met luchtwegaandoeningen leven korter door het inademen van fijn stof. 

In Nederland veroorzaakt fijn stof volgens schattingen twee- ŗ drieduizend doden per jaar, voor het overgrote deel onder 65-plussers. Volgens het RIVM zal dit aantal de komende decennia nog fors oplopen. 

Het is nog niet duidelijk welke chemische of biologische stoffen in fijn stof deze effecten veroorzaken. [...] Het vermoeden is dat sommige deeltjes verantwoordelijk zijn voor hoofdpijn, concentratie- en geheugenproblemen. 

[...]

De eerst verantwoordelijke in Nederland voor het milieu en dus voor schone lucht, is staatssecretaris Pieter van Geel.

[...]

Van Geel wil optrekken met andere lidstaten van de EU die kampen met luchtverontreiniging, zoals Griekenland of Frankrijk. Samen pleiten voor een soepelere uitleg van de normen. 

'[...] Zo'n 85 procent van onze luchtvervuiling komt uit de buurlanden of uit de natuur. Wat kan Nederland, al is het zelf dichtbevolkt met veel verkeer, daaraan doen?'

Huisarts Knuttel, die haar praktijk heeft aan de Haagse Veerkade, weet het wel als het gaat om haar directe omgeving. Minder verkeer door routes af te sluiten. Haar patiŽnten kampen met astma en bronchitis door de luchtverontreiniging.

'Elk jaar sterven er tien keer zo veel mensen in de stad door het inademen van giftige lucht als door verkeersongelukken.'

[...] Vanaf 1 juni zijn roetfilters voor dieselauto's fiscaal aantrekkelijk: het scheelt 600 euro op de aanschafbelasting. Hij gaat schonere vrachtwagens belonen en denkt aan een sloopbonus voor oude auto's. [...]

PvdA Tweede-Kamerlid Diederik Samsom, milieuwoordvoerder voor zijn fractie [...]:

'Maak het kopen van een dieselauto duurder. Met die extra opbrengsten kun je leuke dingen doen, het openbaar vervoer verbeteren.'

Hoogleraar milieukunde Wim Hafkamp van de Rotterdamse Erasmus Universiteit vindt het kabinet klagerig over de Brusselse regels. [...] De lucht kan volgens hem veel schoner worden zonder dat Nederland economisch achterblijft bij de rest van Europa.

'Andere lidstaten moeten er toch ook aan voldoen. Als je nu start, krijg je een voorsprong.'

Met roetfilters en een sloopbonus begint de milieuwinst al. [...]

'Veel vervuiling komt,door woon-werkverkeer. Er is te weinig goed openbaar vervoer. Op de verbinding Amsterdam-Leiden-Rotterdam heb ik de keus: twee uur met het openbaar vervoer of een uur met de auto na de spits. [...]

'Met wat ingrepen voor het openbaar vervoer kun je spectaculaire milieuwinst halen.'

[...]

 

 Start Omhoog