Vorige Start Omhoog Volgende

DOCUMENTATIE Lijst 6 - nov 1991


  91-026

Eerste Kamer der Staten-generaal: Nader voovlopig verslag van de vaste kamercommissie voor justitie, ivm wijziging van de artikelen 242 t/m 249 WvS dd 7-6-'91 (1 p.)

91-027

Eerste Kamer der Staten-generaal: Nadere memorie van antwoord, ivm wijziging van de artikelen 242 t/m 249 WvS, 12-7-'91 (2 pp).

91-028

Eerste Kamer der Staten-Generaal:- Eindverslag van de vaste commissie voor justitie, ivm wijziging van de artikelen 242 t/m 249 WvS, dd 27-8-'91 (1 p.).

91-029

Aantekeningen, door Gorrit Goslinga, bij de behandeling van de wijzigingsvoorstellen van de artikelen 242 t/m 249 WvS (2 pp).

91-030

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden nr 519-1991 dd 29 okt 1991:
Wet van 9 oktober 1991 tot wijziging van de artikelen 242 tot en met 249 van het Wetboek van Strafrecht.
De wet gaat in twee weken na publikatie in het staatsblad, dus op 12 november 1991.

91-031

Voorstel van de Minister van'Justitie tot verruiming verjaringstermijn bij seksuele delicten met minderjarigen beneden de leeftijd van zestien jaar:

-Persbericht

-Brief van de Minister van Justitie aan de vaste commissie voor Justitie van de Tweede Kamer dd 20 sept 1991 (6 pp)

 

91-032

Brief van het algemeen bestuur der NVSH aan de vaste kamercommissie voor Justitie inzake de verjaringstermijn van seksuele delicten (2 pp).

91-033

Frits Bruinsma. De jeugdige zedendelinquent: diagnistiek op het politiebureau, in: MGv 6-91 (7 pp).

91-034

Verslag van de studiedag 'Preventie van seksueel geweld, gericht op mannen en jongens, RIAGG's, Min van SZ & W, Min van O&W, Min v Jen Min van WVC; 30-11-91 te Amersfoort; in: MGv 6-91 (3 pp).

91-035

Spanjaard, Han & Damen, Eelco, 'Je moet je als dader inleven in het slachtoffer' , een leerproject als alternatieve sanctie voor jeugdige plegers van seksueel geweld, in: Jeugd & Samenleving sep 1991 (11 pp)

91-036

Themagedeelte van TJJ sep 1991: Jongeren en homoseksualiteit (4 artikelen en een boekbespreking; 21 pp).

91-037

Dr E. Brongersma: Over een geweigerde contactadvertentie; 'Welke jongen, niet ouder dan 14 jaar, wil door mij vertroeteld worden?' ; in: Gaykrant 15-6-91 (vergrote copy, 2 pp).

91-038

Doppert, Monique, 'Alles is geoorloofd, elke relatievorm en seksuele voorkeur; in: Folia 3-5-'91 (vergrote copy, 2 pp).

91-039

Passage 'Pedofilie' uit: J.S. Reedijk, psychiatrie, Lochem 1977 (1 -p).

91-040

Passages uit Incest, vragen en antwoorden, door Marje van Soest, Jos Frenken, Madelien Krips en Carla van Lichtenburcht, 's-Gravenhage 1989 (4 pp).

91-041

Passage over Pedofilie in: Leren en verkeren, handboek voor seksuele en relationele opvoeding in het basisonderwijs, door Hein Jansen & Wies Stael-Merkx; Baarn 1985 (1 p).

Vorige Start Omhoog Volgende