Start Omhoog

Citaten uit

Taki-watte? Waar heb je het over?

Maurits Berger, NRC Handelsblad 28 oktober 2010

De aanname dat moslims hun ware bedoelingen zouden verhullen - bekend als takiyya - is onzinnig, betoogt Maurits Berger. Moslims kennen het fenomeen niet eens.

[...]

Takiyya stamt uit de shi'itische stroming van de islam en betekent dat men het eigen geloof verdoezelt. Bij de shi'ieten was dat aan de orde omdat zij soms bedreigd of zelfs vervolgd werden wegens ketterij door de sunnitische meerderheid, of omdat zij meenden bijzondere kennis over het geloof te hebben die geheim moest blijven.

Inmiddels is dit leerstuk nauwelijks meer van toepassing, behalve misschien onder de kleine shi'itische sekte der Druzen [...]

Dus waar komt deze term opeens vandaan? De bron ligt bij enkele westerse auteurs die waarschuwen dat moslims in het Westen nog zo aardig en ge´ntegreerd mogen zijn, maar dat het allemaal toneel is om ons een rad voor ogen te draaien om hun werkelijke bedoelingen te verbloemen. En die werkelijke bedoelingen zijn dat zij deze verdorven westerse samenleving het liefst de nek willen omdraaien om er een islamitische heilstaat voor in de plaats te vestigen.

En waar halen deze auteurs die opvatting vandaan? Zij blijken elkaar vooral over te schrijven en verwijzen daarbij naar enkele islamitische extremisten [...].

Maar moeten nu alle moslims verdacht worden van takiyya? De ironie is nu dat veel Nederlanders inmiddels wel van deze term hebben gehoord, maar de gemiddelde moslim in Nederland niet. Rondvraag langs moslims levert vooral wazige blikken op: waar heb je het over? Taki-watte?

Maar die reactie past natuurlijk precies in het straatje van takiyya: je veinst van niets te weten, maar ondertussen. Daarmee zitten de moslims mooi klem. Zij kunnen nooit bewijzen dat zij niet aan takiyya doen, want iedere ontkenning is een bevestiging ervan. [...]

Het is schokkend om vast te stellen dat veel mensen in Nederland geloven dat takiyya een belangrijk leerstuk is van de islam - dus niet specifiek van de shi'ieten, maar van alle moslims.
[...]
Takiyya blijkt een langzaam werkend, maar bijzonder effectief gif te zijn.

En nu komt Wilders er ook nog eens mee aanzetten.
[...]

Ten eerste: hoe komt hij erbij om klakkeloos te strooien met islamitische theologische termen waar hij duidelijk geen benul van heeft?
Ten tweede: hoe haalt hij het zich in het hoofd om vanuit de Tweede Kamer, tijdens een plenair debat, voor het oog van de camera, moslims er en masse van te beschuldigen dat zij eigenlijk niet te vertrouwen zijn, dat zij allen potentieel staatsondermijnend en bedreigend zijn?

[...]

Wat Wilders nu doet is doelbewust haat zaaien en discrimineren.

Maurits Berger is hoogleraar 'islam in het hedendaagse Westen' aan de Universiteit Leiden.

Start Omhoog