Start Omhoog

Enkele bronnen & Lees meer ... #36

Bastiaan Bommeljé, Nederland staat helemaal niet in brand;  NRC 17 november 2004

 In de verslaggeving na de moord op Theo van Gogh is één ding duidelijk: 
de grens tussen feit en fictie vervaagt, meent Bastiaan Bommeljé.

Belien, Paul, 'Rathergate' en de oude media; De journalistiek zal nooit meer hetzelfde zijn; NRC 7 oktober 2004

Journalisten hebben hun waakhonden gekregen in de vorm van de 'bloggers'
De affaire rond de Amerikaanse tv-journalist Dan Rather onderstreept dit, 
meent Paul Belien.

Chavannes, Marc, 'Waarom bent u er zolang ingetrapt?' The New York Times vereffent Irak-rekeningen en oogst kritiek; NRC 27 mei 2004

De kritische zelfstudie van The New York Times is massaal becommentarieerd. Soms met bewondering, maar ook kritisch. ,,Had u maar voor de verkiezingen nauwkeuriger gerapporteerd over Bush en Cheney, dan hadden we nu geen oorlog gehad'', aldus een Amerikaanse lezer.

Donner, P.H., 'Media moeten geen eigen wereld scheppen'; , NRC 4 mei 2004

De persvrijheid gaat niet verloren onder druk van externe bedreiging, maar door gebrek aan interne kracht; niet door gebrek aan vrijheid maar door te veel, meent [Minister] P.H. Donner

Exter, Frits van, Propaganda-werktuig; Brief van de hoofdredactie; Trouw 15 mei 2004

,,Voorlichters domineren de journalistieke agenda niet, maar hebben er wel substantiële invloed op.” Hun macht wordt onderschat.

Hagen, Piet, Wijs lezer op Raad voor Journalistiek; NRC 30 april 2004

De Raad voor de Journalistiek is opgericht in 1959 en doet uitspraak over klachten tegen journalisten.

Hofland, H.J.A., Hype en bedrog; NRC 25 februari 2003

Dr. Vasterman definieert een mediahype als "een mediabrede, snel piekende nieuwsgolf die één gebeurtenis als startpunt heeft en die voor het grootste deel het gevolg is van zichzelf versterkende processen binnen de nieuwsproductie."

Meijnen, Joop, Strijden tegen 'doodgravers' Europa; Populisten lijken terrein te winnen bij de Europese verkiezingen; NRC 10 juni 2004

Euroscepsis viert onder de kiezers in Europa dezer dagen hoogtij. Massaal mijden ze de stembus en populisten trekken alle registers open. 'Het sijpelt door in het hele politieke spectrum.'

Njass, Hanan, De journalist is steeds meer een aanjager; Trouw 12 februari 2004

 Het publiek is nog niet bekomen van de ene hype of de andere dient zich al weer aan. Volgens mediasocioloog Peter Vasterman spelen kranten, weekbladen, radio en televisie veel meer dan vroeger een aanjagende rol bij het creëren en vergroten van deze nieuwsgolven.

Oomkes, Lex, 'Overheid moet kranten durven steunen'; Trouw 24 februari 2005

PvdA-kamerlid Martijn van Dam heeft een opvallend pleidooi. 
Hij wil dat de overheid zich gaat bemoeien met het aantal krantentitels in Nederland. Weg met de traditionele schroom van de politiek om zich met individuele kranten te bemoeien.

Schmid, Alexander von, Krant geen vrijplaats voor frustratie of hetze; Trouw 5 mei 2004

Vrijheid van meningsuiting wordt gebruikt om te schelden en te beledigen. Dat komt door een te ver doorgevoerd gelijkheidsdenken, zonder kritische blik op de eigen mening.

Smelink, Anneke, Thomas Mertens en Hans van der Ven, Stop cynisme in de media;  
NRC 17 december 2004

Het elkaar afzeiken en kritiseren in het publieke debat moet maar eens afgelopen zijn, vinden cultuurwetenschapper Anneke Smelik, theoloog Hans van der Ven en rechtsfilosoof Thomas Mertens.

Stein, Yoram, Mediaparasieten; Trouw 3 september 2004

Wat kunnen denkers zeggen over het nieuws, over wat krantenlezers schokt of juist koud laat? [...] Wat is de functie van de media? Gaat het verlichtingsideaal van een vrije pers aan te veel vrijheid ten onder?

Steketee, Hans, 'De relatie tussen media en politiek is destructief'; NRC 9 juli 2004

De media roepen de macht ter verantwoording, maar zijn zelf ook een deel van de macht geworden. Dat stelt John Lloyd, redacteur van The Financial Times, die een boek publiceerde over de relatie tussen journalistiek en politiek.

Tabarki, Farid, Onafhankelijke media; De Helling, Lente 2004

Uit frustratie met de gevestigde kranten en tv-stations heeft de actiewereld zijn eigen medium opgericht: Indymedia.org. 'Iedereen is zijn eigen journalist', is de slogan.

Thie, Merel,

De journalistiek onder de loep; Onderzoek Amsterdamse wetenschappers naar gedrag media; NRC 8 februari 2005

Politici buitelen over elkaar heen in hun kritiek op de media. Maar feiten over de journalistiek ontbreken in die discussie vaak. Dat gaat veranderen.
Papegaaien media? Worden onjuistheden zonder controle overgenomen? Bellen journalisten gemakzuchtig naar dezelfde bronnen? Naar deze en andere vragen wordt vanaf 1 maart door de Universiteit van Amsterdam grootschalig onderzoek gedaan.

Voor correctierubriek is nu vergrootglas nodig; Politiek wil dat media fouten in berichtgeving ruimhartiger gaan corrigeren; NRC 25 februari 2005

Politici morren over de zuinige manier van rectificeren in Nederland. In België mag iedereen die in een artikel genoemd wordt, daar zelf in de krant op reageren.
.

Inclusief:
Een klacht over de media? Stap naar de media
Hoe kun je in Nederland je recht halen als je vindt dat je door media beschadigd bent?