Start Omhoog

Lubbers haalt uit naar Amerika

De Stentor 3 mei 2003

De Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen van de VN, Ruud Lubbers, is boos op de regering-Bush. De baas van de vluchtelingenorganisatie Unhcr noemt de wijze waarop de VS sinds de aanslagen van 200l omgaan met asielzoekers en moslims 'verschrikkelijk' en 'vernederend'. De Nederlandse ex-premier zegt dat in de jongste editie van Wordt Vervolgd, het maandblad van Amnesty International

Steen des aanstoots zijn voor Lubbers de duizenden mensen die Washington detineert in binnen- en buitenland in het kader van de internationale strijd tegen terreur. Onder hen zijn veel asielzoekers. 

'Er is die akelige ontwikkeling dat asielzoekers geassocieerd worden met criminelen en terroristen. Dat is tragisch. Die tendens om asielzoekers te declasseren, en de manier waarop ze warden geŽtiketteerd. Het.is verschrikkelijk wat er gebeurt in de VS.'

Lubbers neemt in het interview geen blad vaar de mond. 

'Die hele ontwikkeling in de VS, om lijsten aan te leggen, mensen te categoriseren als lastposten, om ze te negeren, moslims die worden beschouwd ,als een veiligheidsrisico voor de VS, het criminaliseren van mensen die in eigen land ook al slachtoffer waren, om ze buiten de grenzen te houden en ze uit te zetten. Vreselijk. Het is absoluut ongelooflijk dat in 2003 mensen uit de VS naar Canada vluchten omdat ze zich niet langer veilig voelen. Dat is een afschuwelijke ontwikkeling.'

Volgens Lubbers zijn de Amerikanen sinds de aanslagen op 11 september 2001 'verlamd'. 

'Ze zijn zo overtuigd dat ze zichzelf met hand en tand moeten verdedigen tegen dreiging van buitenaf - en de president nog het meest - dat zich in feite een tragedie ontwikkelt die ingaat tegen de traditie van de VS. Het is betreurenswaardig. Dit zijn de VS niet meer!'

Lubbers zit er niet mee dat zijn kritiek slecht valt bij de VS, de belangrijkste donor van de
Unhcr.

'Dat kan nooit de reden zijn het niet te zeggen. Ik heb een mandaat van de Algemene Vergadering van de VN om te roeren en op te komen voor de verdrukten.'

De voormalige CDA-topman vreest evenmin dat hij over twee jaar geen nieuw mandaat
zal krijgen.

'My God, deze baan is al zo'n voorrecht. Ik ben 64 jaar, heb alles al gedaan in dit leven. Wat zou er mooier zijn dan dat ze me wegsturen omdat ik te kritisch ben. Dat zou fantastisch zijn!'

 

Start Omhoog