Start Omhoog

Lees meer over kokkels en aardgas in de Waddenzee

De Waddenzee, een uniek ecologisch monument, wordt bevist door mossel- en kokkelvissers. Kokkels leven op de bodem en zo woelen de kokkelvissers de bodem enorm om. Kokkels dienen ook als voedsel voor de vogels. 

In oktober 2003 zou er een beraad zijn van twintig onderzoekers. Dit ging niet door omdat de politiek zich er in de persoon van minister Veerman mee bemoeide: de ecologen kregen een spreekverbod opgelegd lopende het onderzoek. Dit is voor de Nederlandse verhoudingen al uniek: een politiek spreekverbod voor onderzoekers. Terecht waren de onderzoeker hier boos over en met hen Jac Swart in Trouw, 25 oktober 2003:

 "Politieke overwegingen schuiven [...] wetenschappelijke standaarden van wetenschapsbeoefening gemakkelijk opzij." 

Eind januari 2004 was het dan zover dat er gezegd mocht worden dat de kokkelvisserij schadelijk is voor de vogelstand. Dit werd echter meteen weer gerelativeerd omdat er in een samenvatting van het onderzoek stond dat ook het schoner worden van het water een mogelijke oorzaak zou kunnen zijn

De kokkelvissers interpreteerden dit op als een vrijbrief om door te vissen, de minister om hiervoor toestemming te geven. De onderzoekers echter namen direct afstand van die samenvatting die niet door hen, maar door een tekstschrijver van het ministerie gemaakt was. Men verweet het ministerie de bestaande politiek door te willen drukken ten koste van de waarheid van de onderzoeksresultaten en de verantwoordelijkheid te willen doorsluizen naar de onderzoekers. Deze werd op hun beurt verweten aan de leiband van het ministerie te lopen. 

Begin April kwam het rapport vrij. Het stelt dat er geen ecologische bezwaren zijn tegen gaswinning. Wel moet de schelpdiervisserij "aan banden". Men spreekt niet van een "verbod" uit angst voor schadeclaims. 

"De commissie-Meijer adviseert volop ruimte te maken voor economische activiteiten in de Waddenzee. Opmerkelijker nog is de reactie van de Tweede Kamer. Die is nu positief, terwijl zij nog geen vijf jaar geleden besloot voorlopig af te zien van boren. De wetenschappelijke inzichten zijn sindsdien niet wezenlijk veranderd. De boortechnieken zijn verbeterd, er is meer ervaring. Maar in 1999 werd al vastgesteld dat de natuur de gevolgen van gasboringen kan opvangen. Dat is nu bevestigd [...]." (Trouw, 2 april 2004) 

Bij de bescherming van de Waddenzee als natuurgebied meet de overheid met twee maten, zegt de Adviesgroep Waddenzeebeleid (Idem).

Begin juni stuurden 107 biologen, onder wie 27 hoogleraren, een brandbrief naar de Tweede Kamer. Zij verzetten zich tegen de kokkelvisserij en tegen het advies van de Commissie-Meijer. Zij willen 

"waken over de juiste politieke interpretatie van de verkregen gegevens". 

Sommige geleerden hadden de brief niet ondertekend omdat ze vinden 

"dat de wetenschappers zich niet met de politiek moeten bemoeien". 

Eind juni maakt het kabinet de politieke keuze: stop de kokkelvisserij en begin het gas te boren. De mosselvissers moeten zich aanpassen en krijgen daartoe de tijd. Later, in juli, krijgen de kokkelvissers nog eenmaal de vergunning om maar liefst acht miljoen kilo schelpdieren op te vissen, maar per 1 januari 2005 moet de vangst stoppen. 

In begin september werd dit ondersteund door een uitspraak van het Europese Hof: kokkels vissen mag alleen indien er een "zeer streng" wetenschappelijk bewijs is dat er geen schade door ontstaat. Het omgekeerde is dus het geval: die schade wordt bewezen geacht. 

Ook de Raad van State sprak zich uit en verbood om ook de laatste acht miljoen kilo kokkels op te vissen. 

Wouter van Dieren, milieuonderzoeker, mengt zich in het debat met de constatering dat bewezen is dat boren niet schadelijk is. Hij werkt 

"altijd gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek, altijd onderbouwd door feiten". 

Hij ergert zich aan het feit dat anderen dat niet doen. Zelfs de Kamerleden hebben weinig kennis, zegt hij en hij helpt ons dan aan een eenvoudig motto dat wij gaarne herhalen in onze paragraaf "Wat kunnen wij nu doen?": 

"Eerst boekie lezen, dan debatteren". 

In een volgende beschouwing verbaast Wouter van Dieren zich erover dat al lang bekend was dat boren niet schadelijk was, maar dat de milieubeweging en de politiek tegen het boren bleven: kennelijk niet op wetenschappelijke, maar op politieke gronden. Omgekeerd was al lang bekend hoe schadelijk de kokkelvisserij was, waartegen men zich echter niet verzette: kennelijk ook niet op wetenschappelijke, maar op politieke gronden. 

13 oktober 2003
Spreekverbod ecologen, NRC

25 Oktober 2003
Wetenschap niet voor politiek karretje spannen, door Jac. Swart; Trouw

23 Januari 2004
Visserij toch oorzaak vogelsterfte; Onderzoeksleider neemt te snelle conclusie in rapport over Waddenzee terug; door Marjan Agerbeek, Trouw

24 Januari 2004
'Overheid neemt verantwoordelijkheid niet', door Marjan Agerbeek, Trouw

28 januari 2004
'Draagkracht Waddenzee is er bijgesleept', Wetenschappelijke kritiek op rapport kokkelvisserij; door Arjen Schreuder, NRC

31 Januari 2004
De wetenschap is goed in ingewikkelde rekenmodellen maar raakt in het gedrag door gepolder over kokkelvisserij, door Maarten Huijgens, NRC

31 Januari 2004
De kokkelvissers komen in het nauw, door Marjan Agerbeek, Trouw 

2 Februari 2004
Kokkelvisser: Ik pak ze bij hun snavel; Trouw

20 Maart 2004
Verdronken Wadden; Geoloog Marcel Stive voorspelt het verdwijnen van de Waddenzee; NRC

1 April 2004
Pacificeer het Waddengebied, door M. van Hall & H. Oosterman, NRC

2 April 2004
Draaien rond het wad, Trouw 

2 April 2004
Overheid is niet consequent over Waddenzee, door Marjan Agerbeek Trouw

11 Juni 2004
Brandbrief over schade kokkelvisserij; Ruim honderd biologen, onder wie 27 hoogleraren, voor stop; Trouw

26 juni 2004
Kabinet laat waddengas winnen; Kokkelvisser moet stoppen; mosselvisser krijgt ruime overgangsperiode; Trouw

24 Juli 2004
Wouter van Dieren is niet te koop, door Dick Hofland, De Stentor

28 Juli 2004
Kokkelvissers wacht grote vangst; Op de valreep vergunning om ruim 8 miljoen kilo schelpdieren te vangen; Trouw

30 juli 2004
Conservatieve milieulobby schadelijk voor Waddenzee, door Wouter van Dieren, NRC

7 September 2004
Verstrekkende uitspraak Europese Hof: Kokkelvisserij onder strenge restricties; NRC

8 september 2004
Bij twijfel niet vissen in de natuur; Voor kokkels komt uitspraak als mosterd na de maaltijd; door Arjen Schreuder, NRC

7 & 8 september 2004
De kranten melden dat de provincie Friesland nu voor het boren is, maar de provincie Groningen nog steeds tegen.

15 september 2004
Kokkelvisserij gesloten; Trouw

 

Start Omhoog