Start Omhoog

Manifest Koerswijziging.nl

Den Haag, 16 januari 2003

Deze boodschap aan u komt voort uit onbehagen en het intense verlangen om een negatieve spiraal te doorbreken. Wij ontmoeten in Nederland geboren en getogen jongeren die zich niet meer welkom voelen. Wij zien terugtrekkende bewegingen en het vermijden van discussies in een tijd waarin dialoog en het elkaar met open vizier tegemoet treden cruciaal zijn. Ook onder sterk maatschappelijk betrokken jongeren rijzen vandaag de dag ernstige twijfels over de houdbaarheid van de huidige situatie. Te lang zijn Marokkaanse Nederlanders in een hoek gedrukt. Collectieve boetedoening is voor deze groep gemeengoed geworden. De laatste jaren neigen wij mee te gaan in een negatieve spiraal van opeenvolgende incidenten en worden we telkenmale impliciet gedwongen gebeurtenissen in binnen- en buitenland te veroordelen en te verklaren.

Onder grote druk verwacht men dat er snel en effectief oplossingen aangedragen worden voor complexe problemen. We worden overspoeld met vermoeiende discussies waarin pseudo-kenners ondoordachte standpunten de wereld in helpen. Ongefundeerde one-liners worden de huiskamers ingeslingerd, zonder enig bekommering om het effect dat zij kunnen hebben. Dit leidt helaas te vaak tot primaire reacties onder onze medeburgers.

Realiseert u zich dat 's ochtends duizenden Marokkaanse Nederlanders de krant openen in de hoop dat er nu eens één dag geen nieuws is over Marokkanen, moslims, allochtonen etc. Dag in dag uit praten als Brugman om berichtgeving weer te nuanceren en in perspectief te plaatsen, is een vermoeiende, irritante en uiteindelijk nutteloze bezigheid.

Wij zien vandaag de dag angst in blikken op straat en horen onwetendheid doorklinken in dagelijkse gesprekken. Men neemt vaak de moeite niet meer om die gesprekken met ons zelf te voeren. Wat is deze angst? Het is angst voor zowel individuen als voor een vermeend collectief. Het is die angst die in stemhokjes de wijsvinger leidt.

Hoewel eenieder van ons ervan droomt primair als individu te worden beoordeeld, heeft de constante druk op het collectief "de Marokkanen" ertoe geleid dat we ons voor de eerste maal in de Nederlandse geschiedenis met zo'n brede groep uitspreken. Wat ons vandaag de dag bindt, is vele malen sterker dan wat ons van elkaar onderscheidt. We zijn trots op onze verbondenheid met het warme Marokko en haar historische en culturele rijkdommen. We zijn echter net zo trots op het koude Nederland en het toekomstperspectief dat zij ons biedt. We doen een dringend appèl aan onze samenleving om ons allen te bezinnen op hoe het zo ver heeft mogen komen... om ons af te vragen waarom wij hier onverwachts deze historische en ongebruikelijke stap moeten nemen.

Wie zijn "wij"? Wij zijn de initiatiefnemers van Koerswijziging.nl", de ambassadeurs van "Koerswijziging.nl" in elf grote steden en een vijftigtal prominente ondertekenaars van dit manifest. Een vijftigtal individuen, werkzaam in totaal uiteenlopende functies en sectoren en allesbehalve een nieuwe homogene organisatie, deelt het gevoel dat het, in een zichzelf respecterend land als Nederland, zo echt niet langer meer kan. Het is tijd om dit gevoel met u te delen. Het is tijd om vandaag luid en duidelijk het gevoel te benoemen dat tienduizenden Marokkaanse Nederlanders hebben. Tijd om ook dit onbehagen serieus te nemen en een plek te geven. Vandaag geven we aan dat er fatsoensgrenzen zijn overschreden met het ingesleten stigma op de Marokkaanse gemeenschap.

Vanuit een diepgeworteld verlangen om een bijdrage te blijven leveren aan onze Nederlandse samenleving en ondanks een hardnekkig stigma, hebben wij een rotsvast vertrouwen in de intrinsieke kracht van de Marokkaanse gemeenschap. Wij nemen deze stap niet uit bewijsdrang als "geïntegreerde allochtonen" of "leuke Marokkanen". Evenmin pretenderen we opeens het licht te hebben gezien en allerlei creatieve oplossingen te hebben gevonden voor tot uitentreuren bediscussieerde problemen. De realiteit is namelijk ook dat er problemen zijn, soms hardnekkig en vervelend. De realiteit is ook dat er de komende tijd stevige debatten gevoerd zullen moeten worden over heikele thema's. We weten het en zullen, ieder op zijn of haar eigen manier, onze verantwoordelijkheid blijven nemen.

Van het stigma komt de Marokkaanse gemeenschap niet zomaar 1-2-3 af, maar het moge u nu ook duidelijk zijn dat het besef er wel degelijk is dat ons lot vooral ook in eigen hand ligt. Er is veel kracht aanwezig die nog te vaak onzichtbaar blijft voor de grote massa. Groepen en individuen die een zeer positieve bijdrage leveren aan de Nederlandse samenleving worden ondergesneeuwd door een continue stroom van negatieve berichtgeving. Wij doen een dringend verzoek aan u om het vergrootglas niet te blijven leggen op wat er misgaat maar vooral ook oog te houden voor, en voort te bouwen op datgene wat lovenswaardig is.

Zoals de enige volledig met behoud van eigen identiteit geaccepteerde groep allochtone Nederlanders, de Friezen, grote delen van ons land weten te bekoren met een prachtig sportfestijn, gaat "Koerswijziging.nl" in deze geest ook een Elfstedentocht houden. Jonge, zelfbewuste Marokkaanse Nederlanders die hart hebben voor hun stad zullen de kar trekken in het organiseren van elf verschillende activiteiten in elf verschillende steden.

We begeven ons enigszins op glad ijs omdat vele sceptici en doemdenkers snel weer zullen vervallen in clichévragen, zoals "Maar er zijn toch problemen?". Toch beginnen wij aan deze
barre "Tocht der Tochten" en stempelen wij achtereenvolgens af in: Amsterdam, Haarlem, Den Bosch, Utrecht, Breda, Den Haag, Eindhoven, Venlo, Gouda, Ede en Rotterdam, met een slotmanifestatie in Amsterdam.

Elke stadsactie heeft een uniek, eigen karakter en zal in het teken staan van burgerschap. De eerste actie vindt a.s. zaterdag, 18 januari, plaats in Amsterdam. Het startschot van de bijeenkomst op het Leidseplein wordt gegeven door burgemeester Job Cohen. Daarna trekt een groep jongeren de stad in om mede-Amsterdammers bewust te maken van het stemrecht als hoeksteen van de democratie en ze op te roepen te gaan stemmen. Over de overige steden kunt u meer informatie vinden op de website www.koerswijziging.nl 

Wij roepen eenieder op om in de geest van dit manifest een nieuw hoofdstuk in te luiden en deze boodschap verder te dragen in deze spannende verkiezingstijd. Voor informatie en het steunen van dit geluid kunt u terecht op onze website die op dit moment live gaat. Wij zullen u op de hoogte houden van onze activiteiten en volgende stappen.

De initiatiefnemers en leden van het kernteam zijn:

Samira Abbos,
Rachid Majiti,
Ahmed Dadou,
Ben N. Hasnai,
Mohamed el Achkar en
Ali Eddaoudi

De volgende prominente Marokkaanse Nederlanders hebben het Manifest al ondertekend
(op alfabetische volgorde):

1. Ahmed Abaida, Secretaris Stedelijk Marokkaanse Raad
2. Yassine Abdellaoui, Profvoetballer NAC
3. Ahmed Aboutaleb, Sectordirecteur gemeente Amsterdam
4. Mohamed Allach, Profvoetballer Dordrecht '90
5. Abderrahim el Aissati, Universitair docent KUB
6. Mostafa Arab, Journalist
7. Khadija Arib, Tweede Kamerlid
8. Naima Azough, Tweede Kamerlid
9. Mohamed Azzougarh, Afdelingshoofd gemeente Dordrecht
10. Ali B., Rapper
11. Soumaya Belhaj, Universitair docent UU
12. Rachid Benali, Kunstenaar
13. Mahjoub Ben Moussa, Acteur
14. Nordin Ben Salah, Profbokser
15. Mohamed Benzakour, columnnist/publicist
16. Driss el Boujoufi, Vice-voorzitter UMMON
17. Nordin Boukhari, Profvoetballer Ajax
18. Driss Boussata, Profvoetballer Excelsior
19. Mohamed Chaara, Acteur
20. Mohamed Chippih
21. Abdelatif Cherribi, Consultant
22. Nordin Dahhan, Arts
23. Fatima Elatik, Wethouder stadsdeel Zeeburg gemeente Amsterdam
24. Brahim Fattah, Projectleider IPP
25. Saida el Hantali, Stichting Het Spiegelbeeld
26. Hamid Houda, Voormalig Tweede Kamerlid
27. Ilah Kasem, Organisatieadviseur
28. Ali el Khattabi, Profvoetballer AZ
29. Mustafa Laboui, Regiobestuurder FNV Randstad
30. Ali Lazrak, Tweede Kamerlid
31. Abdou Menebhi, Directeur EMCEMO
32. Abdessabar Mezlay, Inspecteur van politie
33. Malika el Morabet
34. Jalil Mouchtari, Adviseur BSJ
35. Rahma el Mouden, Directeur MAS Dienstverleners
36. Karim Mounir, Acteur
37. Abdou Najib, Sectorhoofd gemeente Amsterdam
38. Mimoen Oissa, Acteur
39. Moustafa Oukbih, Journalist
40. Fenna Oulichki, Voorzitster MVVN
41. David Pinto, Hoogleraar UvA
42. Mohamed Rabbae, Wethouder gemeente Leiden
43. Adil Ramzi, Profvoetballer PSV
44. Raymzter, Rapper
45. Abdelilah Rubio, Journalist
46. Mohsen Semlali, Inspecteur van politie
47. Fouad Sidali, Journalist
48. Salah Sidali, Psychiater
49. Mohamed Sini, Voorzitter Islam&Burgerschap

 

Start Omhoog