Start Omhoog

Een Onderzoek Naar de Veronderstelde Eigenschappen Van 
Seksueel Misbruik van Kinderen Gebaseerd op
Niet-klinische Steekproeven

Bruce Rind, Ph.D.
Department of Psychology
Temple University

Robert Bauserman, Ph.D.
Department of Health and Mental Hygiene
State~of Maryland

Philip Tromovitch, Ph.D. (cand.)
Graduate School of Education
University of Pennsylvania

Lezing, gehouden in Rotterdam op 18 december 1998

 

[Inleiding]

1

Eerdere literatuuronderzoeken

3

     Kwalitatieve literatuuronderzoeken

3

          Beperkingen van kwalitatief literatuuronderzoek

4

     Kwantitatieve literatuuronderzoeken

5

Landelijke steekproeven

7

Studentensteekproeven

11

Gezinsomstandigheden

17

Bespreking

20

Het begrip 'seksueel misbruik van kinderen' heroverwogen

21

Niet-klinische steekproeven met betrekking tot seks tussen jongens en volwassenen

23

Conclusie

27

 

[Opmerking van de vertaler in tweede instantie: deze vertaling wijkt af van de door de KSA gepubliceerde vertaling. Hieronder zijn ook alle engelse termen en passages vertaald. Zo is "CSA" (voor child sexual abuse) vervangen door het Nederlandse equivalent "SMK" (seksueel misbruik van kinderen). Het engelse college is hier niet gehandhaafd als 'college', maar vertaald als 'studenten'. Met name is ook de vertaling van het engelse sample gecorrigeerd. Dit mag m.i. niet vertaald worden als 'populatie', maar uitsluitend als 'steekproef'. Ook is study niet vertaald als 'studie', maar als 'onderzoek'. 'Variatie' (verschil in gegevens) is vervangen door 'variantie' (statistische maat voor de mate van variatie). Op verzoek van de auteurs is tenslotte een passage geschrapt.

Dr F.E.J. Gieles.]

 

Start Omhoog