Start Omhoog

Lees meer over jeugd en geweld

Niet volledig weergegeven artikelen zijn opvraagbaar.

Het probleem
Analyses
Hoe het niet moet
Hoe het wel kan

Het probleem

Angst voor gewelddadig voetbalseizoen; Britse fans slaan in Arnhem passanten ziekenhuis in; Wegener Dagbladen, 14 augustus 2000.
De hooligans staan op het punt de aftrap te geven voor het gewelddadigste voetbalseizoen sinds jaren, vreest de Britse politie. De supporters worden steeds gewelddadiger en ze gebruiken meer en meer wapens als messen en metalen staven, zegt de Britse binnenlandse inlichtingendienst NCIS.

Bessems, Kustaw, Jeugd kan kiezen uit drie groepen; Jeugdbendes, Trouw, 2000-12-22
Als jongeren rottigheid uithalen, doen ze dat meestal in een groep. Maar wat nou precies de invloed is van een groep op crimineel gedrag, was tot voor kort nauwelijks bekend. Het ministerie van justitie liet twee landelijke onderzoeken uitvoeren naar problematische jeugdgroepen: een naar het probleem en een naar de aanpak. In vijf middelgrote gemeenten bleken 113 van zulke groepen te zijn: hinderlijke, overlastgevende en criminele.

Dijkstra, Wietse, Zelfs bij de F-jes wordt al geknokt; KNVB bezorgd over toenemend geweld in jeugdvoetbal, Wegener Dagbladen, 15 september 1999
Volgens Jan Koster van de afdeling tuchtzaken van het KNVB-district West IV (de regio Rotterdam), gaat het vooral bij de jeugd steeds vaker mis. ,,Daar neemt het geweld hand over hand toe. Vooral bij wedstrijden tussen selectie-elftallen, de A1, B1, C1. Vorig jaar hadden we zelfs een wedstrijd bij de F’jes die uit de hand liep. Spelertjes van zo’n jonge leeftijd staan daar natuurlijk buiten. Daar zijn het vaak de ouders langs de lijn die dat veroorzaken." [...]  Die ventjes maken zich volgens Koster meer en meer schuldig aan verbaal geweld (‘schrikbarende toename’) en onderlinge agressie. ,,De maatschappij ontspoort. Er wordt weinig van elkaar getolereerd. De jeugd van 14 tot 20 jaar heeft zeker niets beters te doen."

Renout, Frank & Staaij, Daan van der,  Veel Antilliaanse jongeren ontsporen; Vaak geen diploma of werk, wel betrokken bij criminaliteit, [Bron verloren gegaan]
Een kwart tot de helft van alle Antilliaanse jongeren in Nederland vertoont problematisch gedrag. Ze doen het slecht op school, vinden moeilijk een baan, plegen misdrijven of horen bij een harde kern van zware criminelen.

Steeds meer jongeren vervolgd; OM behandelt meer geweldszaken, vooral bedreiging en mishandeling, Trouw, 2001-07-19
Het openbaar ministerie (OM) vervolgt steeds meer jongeren voor geweldsdelicten. Met name het aantal zaken waarbij jongeren betrokken waren bij mishandeling en bedreiging nam toe.
Vooral bedreigingen scoren hoog. [...]
Gebrek aan correctie en sturing in de opvoeding van jongeren, maar ook op de individualisering van de samenleving spelen een rol, zegt Rood.

Analyses

Agressie hoort bij het leven, Wegener Dagbladen, 30 oktober 1999
Agressie is heel normaal, hoort bij de mens en in het bijzonder bij de man, vindt de Maastrichtse hoogleraar neuropsychologie Jelle Jolles. [...]
"In alle gevallen waarbij in de afgelopen jaren mensen op straat werden doodgeslagen of doodgeschopt, ging het om een mannelijke dader tussen de 15 en 25 jaar." [...]
Miljoenen jaren leefde de mens in kleine groepen van niet meer dan ongeveer tweehonderd jagers. De evolutie heeft ons niet voorbereid op het leven in miljoenensteden, waar het motto van ieder voor zich geldt. De homo sapiens is tenslotte geen individualist, maar een groepsmens. [...]
De theorieën lopen uiteen, maar over een ding zijn wetenschappers het in grote lijnen eens. De maatschappij gaat verkeerd met agressie om. Een van de redenen hiervoor is dat mensen niet goed weten waar die agressie vandaan komt.

Bunt, Henk van der & Bijleveld, Catrien, Nederland wordt wel gewelddadiger, NRC 13 november 1999
Vorig jaar september hebben wij een maatschappelijke sensor ingeschakeld. Wij vroegen een leraar in het voorgezet onderwijs in een achterstandswijk om voor ons een dagboek bij te houden van het geweld waarmee hij op school werd geconfronteerd. Hij beschreef in enkele maanden tijd een reeks van onthutsende gebeurtenissen. Slaan, getreiter, intimidaties, bedreigingen, mishandeling. [...] Hoewel de aanleiding de uitvoering en de uitwerking van deze uitingen van geweld steeds varieerden, was er toch ook een gemeenschappelijke patroon. Zij speelden zich allemaal af in een sociale context waarin het vragen van respect veel belangrijker werd geacht door de leerlingen dan het tonen van respect voor de integriteit van anderen, leerlingen zowel als leraren. Van deze ‘alledaagse’ misdrijven werd in geen enkele geval aangifte gedaan bij de politie.

Ferwerda, Henk, Rellen in Den Bosch waren geen toevalligheid, Eindhovens Dagblad 23 december 2000
De overheid heeft haar greep op een grote groep jongeren verloren. Zij gingen de afgelopen week in Den Bosch de strijd aan met de politie, maar dat kan morgen in een andere stad gebeuren. [...]
Als je die gebeurtenissen analyseert, zie je steeds dezelfde lijn terugkomen. De daders komen uit hetzelfde type wijk: vroeger zouden we achterbuurt zeggen, maar tegenwoordig spreken we van aandachtswijken. [...]
Het lijkt dan dat het alleen jongeren zijn, maar op de achtergrond worden ze aangemoedigd door de ouderen. Die corrigeren niet. Ze kijken vergenoegd toe. [...]
Premier Kok zei bij het aantreden van het tweede paarse kabinet dat Nederland meer in de sociale infrastructuur moet investeren. Daar heeft hij helemaal gelijk in. We betalen nu de tol voor de verwaarlozing van deze wijken.

Graaf, Peter de, Vechten met de politie is soort hobby geworden, De Volkskrant 23 december 2000
De rellen begin deze week in Den Bosch nadat de politie een man had neergeschoten, passen volgens experts in patroon. Knokken met de politie is vooral voor jongeren uit lagere sociale klassen een vorm van vrijetijdsbesteding.

Hofland, Dick, Ontlusten komen niet uit ’t niet uit 't niets; Onderzoek Criminoloog,  Wegener Dagbladen 19 december 2000
De rellen in Den Bosch lijken het gevolg van grote onvrede onder voetbalsupporters en de ‘zero tolerance’ bij de politie. ,,Rellen vallen nooit zomaar uit de lucht ,er is vrijwel altijd een voorgeschiedenis’’,zegt dr.J. Nijboer, criminoloog aan de universiteit van Groningen.

Kohnstamm, Rita, Onschuldig en schuldig onfatsoen, NRC 1 mei 1999
[...] net zoals er onder de jeugd altijd enkelen zullen zijn die rotzooi trappen, zullen er gestoorde, tot gek wordens toe mensenhatende jongeren zijn. De sadistische films, video’s en websites zijn walgelijk. Maar ze zijn niet de oorzaak. Ze maken wel het effect van hun gewelddaden groter.
Aan de oorzaken is weinig te doen, noch bij hooligans, noch bij de crimineel gestoorden. Een aan het vroegtijdig opsporen zodat zij preventief in de gaten in de gaten kunnen worden gehouden is bij de huidige stand van wetenshap niet te beginnen.

Maten, Gerrit van der, Agressief uit onvermogen; Meer en meer jongeren geven zich over aan jennen, uitdagen en treiteren, in: Wegener Dagbladen, 28 juli 2000
Een maatschappelijk verschijnsel noemen deskundigen het. En het lijkt besmettelijk. Agressie als gevolg van het onvermogen om de eigen problemen op te lossen. Meer en meer jongeren lijken allergisch kritiek. Wie een aanmerking op hun gedrag heeft, kan op een scheldpartij en bedreigingen rekenen, als zij al niet zonder waarschuwing het ziekenhuis in geslagen worden. Menig treinconducteur zit na een hardhandige confrontatie ontdaan thuis omdat de jeugd er niet op gewezen wil worden dat zij zonder kaartje reist.

Hoe het niet moet

Bendes verkeerd aangepakt, Trouw, 2000-12-22
Jeugdbendes vormen een groter en dwingender probleem dan de overheid tot nu toe wist. Haar aanpak ervan is vooralsnog ontoereikend. Dit blijkt uit twee landelijke onderzoeken naar jeugdcriminaliteit in groepsverband, uitgevoerd in opdracht van het ministerie van justitie.

Criminele jongeren; Plan korpschef Utrecht van de tafel geveegd, Trouw 2001-07-13
De plaatselijke politiek reageert verdeeld, zijn Zuid-Hollandse collega steunt hem, maar deskundigen vegen het plan van de Utrechtse korpschef P. Vogelzang van de tafel. Die opperde gisteren het idee Marokkaanse criminele jongeren verplicht en zonder tussenkomst van de rechter op te laten nemen in psychiatrische klinieken. [...]
"Toch kan je niet zeggen dat criminele Marokkaanse jongeren psychisch gestoord zijn. Ik denk eerder dat het rationeel gedrag is voor een groep die vroeg van school af gaat, geen diploma heeft en niet aan de bak komt.'' [...]
Raadslid Y. Aydemir: ,,De politie bereikt hiermee hooguit het topje van de ijsberg. Een harde aanpak kan zelfs een averechts effect hebben. Structurele tekortkomingen in onderwijs en werk woekeren door en kunnen in de toekomst veel grotere problemen veroorzaken''.

De gebedsmolen van het kwaad; Commentaar, Trouw 2001-07-19
Kern van de zaak is deze jongeren op een persoonlijke manier op hun daden aan te spreken. Kennen en gekend worden, daar gaat het om. Dat betekent dat we afmoeten van grote, anonieme scholen en we er voor moeten zorgen dat er in woonbuurten weer van enig buurtbesef sprake is.
Daarmee hebben we in deze, naar de anonimiteit neigende samenleving nog een lange weg te gaan. Temeer omdat de neiging bestaat om met een grote boog om bepaalde groepen jongeren heen te lopen. Op de korte termijn helpt daarom vooral een lik-op-stuk beleid: er voor zorgen dat ze gepakt, gestraft en consequent begeleid worden. Op de langere termijn zal er toch ook iets zichtbaar moeten worden van een samenleving waarin mensen zich wat meer van elkaars lot aantrekken.

Onverbeterlijk? door Elsbeth Etty, NRC 2 juni 2001
Wie tien jaar van klachten overziet - en daar in tien jaar verschenen rapporten, studies, projecten naast legt - kan tot de gemakzuchtige conclusie komen dat Marokkaanse crimineeltjes onverbeterlijk zijn, maar met meer recht betogen dat politie, justitie en andere delen van de bureaucratie onverbeterlijk laks zijn. Harder straffen is een noodgreep. Het geeft misschien in individuele gevallen tijdelijk soelaas, maar vormt geen redelijk alternatief voor een structurele aanpak van de oorzaken.

Lange, Henny de, Redeloos geweld, in: Trouw, 12 januari 2000
Het is te gemakkelijk om de bestrijding van straatgeweld vooral in de schoenen van de politie te schuiven. Net zoals het haast een automatisme is geworden om voor elk probleem een beroep te doen op de overheid.

Lugt, Hans van der, Japanse kinderen moeten terug in het gareel, NRC Handelsblad 6.1.2000
Premier Mori van Japan wil het onderwijs hervormen. Hij bedoelt: het onderwijs moet terug naar oude normen en waarden en kinderen moeten weer in het gareel.

Schreuders, Gijs, Justitie maakt proeftuin van samenleving, door onze juridische medewerker Gijs Schreuders, Wegener Dagbladen, 23 december 1999, Rubriek: Nieuwsanalyse
De Nederlandse samenleving begint te lijken op een proeftuin waar de politie naar hartelust experimenteert met haar bevoegdheden. Daarbij worden de grenzen van de rechtstaat verkend en opgerekt.

Hoe het wel kan

Aanraken doet leven; Kinderen die elkaar masseren, slaan elkaar niet; Marijke Sluiter
Ode, december 2001. Voorpublicatie uit Samen masseren door Marijke Sluijter, SWP 2002.
Aanraken is van wezenlijk belang voor de ontwikkeling van de mens. Maar in de moderne luxe wereld is voor lijfelijk contact weinig plaats. [...]Uit recente onderzoeken wordt duidelijk, dat kinderen die te weinig of alleen liefdeloos worden aangeraakt, slechter groeien, minder goed leren, kwetsbaarder zijn voor ziekten, zich minder in anderen kunnen inleven en eerder slachtoffer worden van seksueel misbruik. Als volwassene hebben ze meet moeite met intimiteit en ontgaan hun de subtiele lichamelijke behoeften van hun partner en hun kinderen. Onvoldoende huidcontact kan leiden tot onrust, verdriet of angst. Deze mensen kunnen hun draai in het leven niet vinden.

Emotionele nood onderschat; Hoogleraar hekelt hypocriete houding ten opzichte van gedragsproblemen jongeren, Deventer Dagblad, 26 april 1999
,,Als een groepje jongenlui vernielingen aanbrengt in de tram, dan zeggen mensen niets. Er is een stilzwijgende afspraak in Nederland om je in de publieke ruimte niet te bemoeien met anderen. Laten we hierin allemaal wat meer risico nemen en elkaar aanspreken op problemen in openbare ruimten." 

Bewust van eigen gedrag; Luisteris, preventief anti-agressieproject, Uit een blad van de NS
Het begon acht jaar geleden met een conducteur die beklaagd werd door een agressieve man. Hij durfde maanden niet te werken. En dat was niet het enige voorval. Hoog tijd om actie te ondernemen. Nu zijn er zo’n honderd voorlichters die in hun eigen regio scholen, buurthuizen en internaten bezoeken in het kader van het Luisteris-project, een preventief anti-agressieproject van NS. De drie sleutelwoorden? Luisteren, agressie en respect.

Buurtvaders op trein; Actiepoging tegen overlast Marokkaanse jongeren, Trouw, 2001-05-16
AMSTERDAM - De spoorwegpolitie werkt aan maatregelen tegen overlast van Marokkaanse jongeren op het traject Amsterdam-Zandvoort. Dit weekeinde werden 33 jongeren gearresteerd voor aanranding, beroving en mishandeling. Geopperd is Marokkaanse buurtvaders gratis mee te laten reizen met de probleemjongeren wanneer die op warme dagen massaal naar het strand gaan.
De buurtvaders, oudere Marokkaanse mannen, houden sinds twee jaar toezicht op plaatselijke jeugd in Amsterdam-West. Deze aanpak bleek succesvol, de overlast in de buurt Overtoomseveld/Slotervaart is afgenomen. De buurtvaders, verenigd in de stichting Al Mawadda, wonnen in december met hun criminaliteits preventie-project een Europese prijs voor Misdaadpreventie en eerder dat jaar de Nederlandse Hein Roethofprijs.

Vader zegt dat het goed komt, Klaas Deknatel, HP/De Tijd 8 juni 2001
Te weinig aandacht, dat is het probleem van de Marokkaanse jongeren die zich agressief en crimineel gedragen. En daar kunnen de ouders ook iets aan doen. Op stap met de Marokkaanse buurtvaders in Amsterdam-West. 

Marokkaanse jongeren; Vaders zijn het spoor ook bijster, door Malika el Ayadi, Trouw, 2001-06-23
Nu de Utrechtse jeugdhulpverlening gestopt is criminele Marokkaanse jongeren hulp te bieden, keren ze terug naar de huizen van hun vaders. Die weten nu niet wat ze met hun kroost aanmoeten. ,,Er is niet één kind teruggekomen met een goed voorbeeld.''

De macht van de buurtvaders - Uit respect voor wijze pappa's gedraagt Marokkaanse jeugd zich voorbeeldig; Onze verslaggeefster patrouilleerde mee en trof een vredige wijk aan, Marie-Thérèse Roosendaal, Tel. 16 juni 2001
"Media maken van onze jongens monsters"
[...] Een vredige sfeer als in de jaren vijftig, toen geluk nog heel gewoon was. 
Ondenkbaar was dit beeld een paar jaar geleden in Slotervaart/ Overtoomse veld. Toen werd de buurt geregeerd door agressie. [...]
"De buurtvaders,worden door alle jongeren als positief ervaren." 

Kormos, Helga, 'Voorkom ontsporing jeugd', AD 21 sep 2001
Ernstige criminaliteit van de jeugd staat volop in de schijnwerpers. Daarbij gaat veel aandacht uit naar een doeltreffende bestraffing van de jonge dader. De overheid wil vooral sneller straffen, zo blijkt uit de begroting voor 2002. Minstens zo belangrijk is echter het voorkomen van jeugdcriminaliteit. Op dat gebied gebeurt al veel, maar er lijkt nog te weinig systeem in te zitten.

Palmen, Wiel, Niet apathisch reageren op zinloos geweld; Raad van Kerken roept projectgroep in het leven, Door Wiel Palmen, rubriek Geestelijk Leven, in Deventer Dagblad 26 mei 2000
,,We moeten niet apathisch reageren op zinloos geweld. We moeten mensen durven aanspreken op hun gedrag". Ds. Joan Röell zegt in een interview in Kerkinformatie dat hij liever spreekt van ‘redeloos geweld’ dan ‘zinloos geweld’.
,,Agressie is ook goed. Agressie fungeert voor veel zaken als krachten energiebron van waaruit iets tot stand kan komen. Maar daarmee moet je natuurlijk wel op de juiste manier omgaan. En dat gebeurt in onze samenleving lang niet altijd."

Schoolagent? Trouw, 23 november 2000
De gemeente Leeuwarden introduceert veiligheidsregels voor alle scholen in het voortgezet onderwijs. Als scholieren zich niet aan de regels houden, wordt de politie ingeschakeld. [...]
,,We willen de normen en waarden terugbrengen in de samenleving. Nu worden slecht gedrag of wetsovertredingen vaak intern opgelost of er wordt niets gedaan'', aldus Klarenbeek.

Eigen schoolagent in Duiven; Permanent toezicht voor meer grip op schooljeugd, 
Trouw, 2001-09-14
Er waren al scholen waar een politieman spreekuur houdt, maar nu krijgt het Candea College in Duiven - bij Arnhem - een schoolagent die de hele week op school blijft. Hiermee hoopt de politie Rivierenland overlast en criminaliteit van jongeren beter aan te pakken. 
[...] De schoolagent moet leerlingen die zich in hun vrije tijd misdragen op school gaan aanspreken op hun gedrag.
Hij let op spijbelaars, legt contact met ouders en geeft ook les over criminaliteit, drugs en alcohol.

Spreek relschoppers aan op hun gedrag en geef geweld geen kans, Wegener Dagbladen, 4 februari 1999
Nederlanders moeten relschoppers aanspreken op hun gedrag. Te vaak lopen mensen door en mede daardoor krijgt geweld een kans. Dat zegt voorzitter W.Deetman van het vandaag opgerichte Landelijke Platform Tegen Geweld op Straat.

Voetballers geven les op school; Over normen en waarden, Wegener Dagbladen, 23 juni 2001
Den Haag (ANP) – Alle Nederlandse profvoetballers krijgen op termijn een bijbaantje in het onderwijs. Op het moment sturen al zes betaaldvoetbalorganisaties (BVO’s) hun contract spelers geregeld naar een basisschool in de omgeving om daar met kinderen te praten over normen en waarden.
Binnen drie jaar doen alle 36 clubs in het betaald voetbal mee aan een project De Held.

 

Start Omhoog