Start Omhoog

'Wetgeving onbruikbaar'

Door een onzer redacteuren

NRC 17 juli 1999

Rotterdam, 17 juli. De Nederlandse overheid is in een neerwaartse spiraal beland van onbruikbare en over-gedetailleerde wetgeving, die ze bovendien zelf overtreedt. Hierdoor boet de overheid steeds meer gezag in. Dit stelt, de stichting Maatschappij, Veiligheid en Politie (SMVP) in haar jaarbericht 1998-1999, dat gisteren is gepubliceerd. De SMVP is een 'denktank' van juristen en veiligheidsspecialisten te behoeve van de veiligheidszorg.

Wetgeving wordt te snel veranderd en kent te veel regels die niet te handhaven zijn, stelt de SMVP Steeds vaker blijken wetten daardoor de toets de kritiek bij de rechter niet doorstaan. " Wetgeving wordt steeds meer toegespitst op concrete politieke doelen" aldus de stichting.

Onbedoelde effecten geven aanleiding tot nieuwe maatregelen, die ook weer onbedoelde effecten teweeg brengen. Zo dreigen wetten steeds meer over elkaar heen te tuimelen en wordt het Nederlandse politieke bestel als het ware systeem dat voortdurend bezig is te reageren op onbedoelde gevolgen" aldus SMVP die daaraan toevoegt dat pogingen deze spiraal van een halt toe te roepen op niets zijn uitgelopen. Bovendien "holt" de wetgever volgens de SMVP op sommige terreinen ook "achter de feiten aan" Nieuwe vormen van criminaliteit op het gebied van spionage, witgewassen, belastingontduiking en internetcriminaliteit tonen dit volgens de stichting aan.

Het jaarbericht waarschuwt voor "tal van signalen", die erop wijzen dat men steeds minder geneigd is zich aan regels te houden. Onder meer door het "gesjoemel" en fraude van Europarlementariėrs en wethouders.

De overheid overtreedt in eigen beleid haar regels ook, zoals volgens de SMVP bleek bij de asielzoekersproblematiek en milieuhandhaving.

"De overheid", aldus de SMVP, zegt in werking van regels te geloven en roept burgers op hetzelfde te doen, maar neemt regels als het haar beter uitkomt met een korreltje zout."

 

Start Omhoog