Start Omhoog

Citaten uit

Kinderlozen voelen zich achtergesteld

Trouw 21 augustus 2008

Mensen die bewust geen kinderen hebben vinden dat zij worden gediscrimineerd. Dat blijkt uit een onderzoek onder 529 vrijwillig kinderloze mannen en vrouwen in opdracht van maandblad J/M.

[...]

 Ruim de helft van de kinderloze werknemers vindt dat zij een compensatie moet krijgen in de vorm van extra vrije dagen of geld omdat ze niet in aanmerking komen voor zwangerschaps-, bevallings-, of ouderschapsverlof. En als tegenhanger van de kinderbijslag, ziet bijna driekwart van de respondenten een ’kindervrijslag’ wel zitten [...]  omdat zij geen ’kleine milieuvervuilers’ op de wereld zetten.

Van de ondervraagden vindt 55 procent dat de regering voor een grotere tweedeling zorgt tussen mensen met en zonder kinderen.

[...]

Wie kinderen wil, moet zelf de lasten maar dragen, zegt 74 procent.

Start Omhoog