Start Omhoog

Citaten uit

Pechtold: PVV zet aan tot vreemdelingenhaat

D66-leider Pechtold daagde gisteren de PVV uit tot een openbaar debat buiten de Tweede Kamer om de partij ’te ontmaskeren’

Cees van der Laan; Trouw, 13 december 2007

D66-fractievoorzitter Alexander Pechtold laat geen gelegenheid voorbij gaan om het debat te zoeken met de Partij voor de Vrijheid van Geert Wilders. Ook de behandeling van de onderwijsbegroting, gisteren, liep uit op een harde confrontatie tussen hem en PVV-Kamerlid Martin Bosma, waarbij toevallig Wilders vervangend Kamervoorzitter was.

Volgens Bosma gold artikel 23 van de Grondwet, waarin de vrijheid van onderwijs is geregeld, niet voor islamitische scholen.

,,Ik ben tegen deze scholen, omdat de islam geen godsdienst is, maar een ideologie die uiteindelijk uit is op onze ondergang. Deze ideologie dient bestreden te worden.’’

De PVV wordt steeds harder en abjecter om nog maar op te vallen, stelde Pechtold vast.

,,U valt voor mij door de mand als xenofoob en iemand die niet met goede intenties deelneemt aan een onderwijsdebat. U zet aan tot discriminatie van een hele bevolkingsgroep.’’

[...]

Bosma : "[... I]k weet wel zeker dat de islam uit is op de ondergang van het Westen.’’

[...]

Pechtold: ,,[...] Ik vind [...] dat u racistische uitlatingen doet.’’

Pechtold daagde daarna Bosma uit buiten de Tweede Kamer in het openbaar hetzelfde debat te voeren

(in de Tweede Kamer kan een Kamerlid niet vervolgd worden voor racisme of discriminatie, daarbuiten wel).

,,Mijn doel is om eventuele mensen die sympathie hebben voor uw standpunt ervan te overtuigen dat wat u doet is bevolkingsgroepen tegen elkaar opzetten. Ik wil dat in het openbaar kunnen doen buiten deze zaal, opdat ik u daar kan ontmaskeren.’’

[...]

Jasper van Dijk (SP) vond dat Bosma moslims en islam wegzette als gevaarlijk en extremistisch. [...]

Bosma: ,,U kunt die teksten niet waarmaken. U bent erger dan Doekle Terpstra.’’

Start Omhoog