Start Omhoog

Citaten uit

Hoogvliet houdt elk kind in de gaten

Coach voor een verslaafde moeder

Antoinette Reerink, NRC Handelsblad 12 juli 2007

Minister Rouvoet wil Centra voor Jeugd en Gezin in heel het land. Hoogvliet heeft zoiets al. Het maakt risicoanalyses van jonge kinderen en probeert grote problemen voor te zijn.

[... ....]

De minister wil in het hele land van kinderen onder de vier jaar een risico-inventarisatie laten maken van opgroei- en opvoedproblemen; risico's als langdurig werkloze, gescheiden, overspannen, verslaafde of gedetineerde ouders. Alleen medewerkers van de nieuwe Centra voor Jeugd en Gezin krijgen toegang tot dit elektronisch kinddossier. 

Hoe werkt het in Hoogvliet? 

[...] 
Van elke baby, zegt Buitenhuis, worden vanaf de geboorte gegevens in een elektronisch dossier bijgehouden. Bijna alle jonge ouders komen naar het laagdrempelige consultatiebureau voor controles en inentingen. Dan inventariseren we meteen de risico's.
Hun dossier staat online voor iedereen in het Centrum en bevat allerhande informatie: lichamelijke en medische gegevens, de gezinssituatie, en later over de school en de psychosociale gezondheid. Buitenhuis: Een kind dat veel verhuist, een suïcidale vader heeft of een ernstig zieke moeder, houden wij hiermee goed in de gaten. 

Grote steden: er moet meer in het Elektronisch Kinddossier

De jeugdwethouders van de vier grote steden vinden het voorstel voor het Elektronisch Kinddossier (EKD) van minister Rouvoet (Jeugd en Gezin) een stap terug. Dit schrijven zij in een brief aan de minister en de Tweede Kamer. Het EKD [...] beperkt zich tot gegevens van de jeugdgezondheidszorg en het wordt dan vooral een medisch dossier, aldus de wethouders.

De Rotterdamse wethouder Geluk: Gegevens van het bureau jeugdzorg en de geestelijke jeugdgezondheidszorg moeten ook worden opgenomen in het EKD. En we willen weten of een jongere in aanraking is gekomen met bijvoorbeeld de politie. We willen geen zicht op het hele politiedossier, maar wel een signalering krijgen dat er iets aan de hand is.

Volgens het ministerie van VWS komt er wel een index waaruit hulpverleners kunnen opmaken wie een melding heeft gedaan, maar niet wat de melding behelst.

De gemeente wil dat politie en scholen ook in de dossiers kunnen, maar dat laat het medisch beroepsgeheim niet toe. Deze organisaties zitten wel met de hulpverleners in een apart alarmsysteem. 

Instanties die daarin zitten worden onmiddellijk van elkaars bemoeienis met bepaalde kinderen en gezinnen ingelicht. Meldt de school dat een kind spijbelt en meldt de politie dat hij betrapt is op winkeldiefstal, dan gaan de alarmbellen rinkelen. Inhoudelijke informatie wordt niet uitgewisseld, maar de beide melders wordt verzocht contact met elkaar op te nemen om te komen tot een plan van aanpak. 

Met het Centrum loopt Rotterdam vooruit op Rouvoets beleidsprogramma, maar ook met het alarmsysteem dat hij in 2009 wil hebben. Eenderde van de Rotterdamse kinderen heeft volgens de gemeente enig risico op opvoedproblemen. 

De mensen die het kind hebben kunnen observeren (school, consultatiebureau, politie, jeugdzorg) moeten beoordelen of hun zorgen het melden waard zijn. Volgens een brochure van de gemeente moeten zij dat doen als ze een niet-pluisgevoel hebben. 

[...] 

In Hoogvliet willen ze ook verloskundigen en huisartsen bij het Centrum betrekken. Huisartsen zijn vaak dé vertrouwenspersoon van gezinnen, maar die staan er nog buiten. Hoogvliet is al blij dat één functionaris van jeugdzorg in het Centrum zit, zoals ook Rouvoet dat wenst. Daardoor is het niet nodig het verhaal van ernstige probleemgevallen die op jeugdzorg zijn aangewezen telkens opnieuw te vertellen. 

[...]

Inhoudelijke informatie uit het kinddossier mag het Centrum voor Jeugd en Gezin niet zonder toestemming van de ouders doorspelen naar het bureau jeugdzorg. Weigeren ouders, dan moet bureau jeugdzorg zelf alle gegevens boven water halen.

[...]

Start Omhoog