Start Omhoog

Oproep aan de Nederlandse regering 

Deze week is het veertig jaar geleden dat de zesdaagse oorlog in het Midden-Oosten werd gevoerd en o.a. de Westelijke Jordaanoever, Oost-Jeruzalem, de Gaza-strook en de Hoogte van Golan door IsraŽl werden bezet. 

Sindsdien leven Palestijnen met de consequenties van de bezetting. Geweld, vernedering en wanhoop zijn aan de orde van de dag, zonder uitzicht op verbetering. De bezetting en het verzet daartegen bepalen ook het leven van veel IsraŽliŽrs, voor hen is de angst voor aanslagen en raketbeschietingen een dagelijkse realiteit. 

De Palestijnse samenleving is in economisch, politiek, sociaal en psychologisch opzicht volledig ontwricht. Een leven zonder toekomstperspectief, zonder zicht op verbetering voedt de radicalisering onder Palestijnen. 

De gevolgen daarvan zijn bekend: een vicieuze eirkel van geweld en wedergeweld die beide samenlevingen teistert. Zo houden IsraŽl en de Palestijnen elkaar gevangen en blokkeren zij over en weer de weg naar vrijheid, rechtvaardigheid en vrede voor beide volkeren. 

Beide partijen gebruiken geweld tegen burgers en schenden de mensenrechten. Druk op beide partijen is nodig om daar een einde aan te maken. Tot nu toe wordt deze druk echter niet op beide partijen even sterk uitgeoefend door de EU en de VS. Het meten met twee maten is slecht voor de geloofwaardigheid van de internationale gemeenschap en het internationaal  recht. We zijn bezorgd over de consequenties daarvan voor de duur van het conflict en de uitwerking ervan in Midden-Oosten regio en daarbuiten. 

 

IsraŽl en de Palestijnen  - 40 jaar bezetting 
Doorbreek de impasse!

Wij, als betrokken burgers, verzetten ons tegen de gevoelens van machteloosheid, tegen het cynisme dat gemeengoed lijkt te zijn geworden bij het zien en horen van  mediaberichten over (zelf)moordaanslagen in IsraŽl en de Palestijnse Gebieden. 

We hoeven niet machteloos toe te zien. De internationale gemeenschap heeft wet degelijk instrumenten tot haar beschikking die, mits systematisch en evenwichtig ingezet,
kunnen bijdragen aan een oplossing. Een politieke oplossing die veiligheid en rechtvaardigheid voor beide partijen garandeert en de menselijke waardigheid weer centraal stelt. Veiligheidsraadresoluties - zoals 242 en 338 -, internationale verdragen op het terrein van de rechten van de mens en het internationale humanitaire recht en uitspraken van het Internationaal Gerechtshof, zoals over de IsraŽlische muur, bieden het kader en de bouwstenen voor zo'n oplossing. 

We mogen ook niet machteloos toezien. De onmacht van beide partijen zelf een oplossing te vinden vraagt een actieve inzet van Nederland, van de EU en de VS, en niet in de laatste plaats van de Arabische Liga. Juist nu is er behoefte aan initiatieven om vertrouwen te wekken, bruggen te bouwen en garanties te geven die beide partijen in staat stellen een uitweg te vinden. 

Het recente voorstel van de Arabische Liga biedt ruimte voor onderhandelingen over vrede en erkenning van IsraŽl in ruil voor terugtrekking uit de in 1967 bezette gebieden. Dit voorstel verdient actieve steun en biedt een kans op vrede die niet achteloos verspeeld mag worden. 

Veertig jaar vruchteloos zoeken naar een uitweg is genoeg. Het is tijd dat Palestijnen en IsraŽliŽrs uitzicht krijgen op vrede. 

Wij roepen daarom de Nederlandse regering op alle middelen die haar ter beschikking staan aan te wenden, en daarbij met alle betrokkenen in gesprek te gaan en ook zelf nieuwe initiatieven te nemen.

Ais er voorwaarden vooraf worden gesteld moeten ze in vergelijkbare gevallen voor alle partijen gelden en mogen ze een nieuwe start van het vredesproces niet blokkeren.

Wij willen de impasse doorbreken: 

Renť Grotenhuis
Directeur Cordaid, initiatiefnemer 

Jan Gruiters
Directeur IKV Pax Christi, initiatiefnemer 

Dries van Agt
Oud minister-president, CDA 

Bert Bakker 
Oud-kamerlid, D66 

Relus ter Beek
Oud-minister van Defensie, PvdA 

Maurits Berger
Senior onderzoeker, instituut Clingendael 

Vincent Bijlo
Cabaretier / columnist / schrijver 

Leendert Bikker
Ondernemer en bestuurder 

Sylvia Borren
Directeur Oxfam Novib 

Theo van Boven
Hoogleraar internationaal recht, voormalig directeur mensenrechten van de Verenigde Naties 

Hans van den Broek 
Oud-minister van Buitenlandse Zaken, CDA 

Tineke Geelen
Directeur Stichting Vluchteling 

Hans Dijkstal
Oud-minister van Binnenlandse laken. oud-fractievoorzitter VVD 

Gees Flinterman
Hoogleraar rechten van de mens 

Bas de Gaay Fortman
Hoogleraar politieke economie van de rechten van de mens, oud-fractievoorzitter PPR 

Jacobine Geel
Theoloog, programmamaker televisie, NCRV 

Hanneke Gelderblom 
Oud-lid Eerste Kamer, D66 

Willem van Genugten 
Hoogleraar Internationaal recht 

Jenny Goldschmidt
Hoogleraar rechten van de mens 

Marijke van Grafhorst 
Voorzitler IKV 

Jack van Ham
Algemeen directeur ICCO 

Jaap Hamburger 
Vicevoorzitter Een Ander Joods Geluid 

Erik Jurgens
Lid Eerste Kamer, PvdA 

Chris Keulemans
Schrijver en journalist 

Hans Kruijssen
Voorzitter Center for Justice and Reconcilliation 

Arrien Kruyt
Oud-directeur landelijk Bureau Racismebestrijding, wethouder Amersfoort, PvdA 

Jan ter Laak
CoŲrdinator Bridging the Gulf, Foundation for Human Security in the Middle East 

Erik Laan
Oud-directeur BBO 

Nico ter Linden
Predikant, schrijver 

Geert Mak
Schrijver 

Peter Meyer Viol
Oud-ondernemer en adviseur in IsraŽl en de Palestijnse Gebieden 

Hans van Mierlo
Oud-minister van Buitenlandse Zaken, oud-fractievoorzitter D66 

Eduard Narzaski 
Dericteur Amnesty International Nederland 

Jeltje van Nieuwenhoven  
Oud-voorzitter Tweede Kamer, PvdA 

Huub Oosterhuis 
Schrijver, theoloog 

Jan Peters SJ
Vice-voorzitter ledenraad Pax Christi 

Jan Pronk
Oud minister voor Ontwikkelingssamenwerking, PvdA 

Jo Ritzen
Voorzitler CvB Universitel! Maastricht; oud-minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen 

Louk de la Rive Box
Hoogleraar Internationale Samenwerking ISS en Universiteit Maastricht 

Paul RosenmŲller 
Programmamaker/presentator IKON, oud fracile-voorzitter GroenLinks 

Jacques Schraven
Voorrmalig voorzitter Vereniging VNO-NCW 

Monika Sie Dhian Ho 
Onderzoekster Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid 

Maria ter Steeg 
Theoloog 

Doekle Terpstra 
Voorzitter ICCO 

Paul van Tongeren 
Hoogleraar wijsgerige ethiek 

Heikelina Verrijn Stuart
Lid van de Adviesraad Internationale Vraagstukken 

Joris Voorhoeve
Oud minister van Defensie, Oud-voorzitter VVD-fractie Tweede Kamer 

Paul de Waart
Emeritus hoogleraar volkenrecht 

Anton Westerlaken 
Voorzltter 's Heeren Loo Zorggroep 

Harry de Winter
TV-presentator en mede-oprichter Een Ander Joods Geluid 

Anton C. Zijderveld
Emeritus hoogleraar Erasmus Universiteit

Joost Zwagerman
Schrijver

Start Omhoog