Vorige Start Omhoog Volgende

Citaten uit

Gemeenten willen ruime uitvoering pardon

Cees van der Laan en Bart Zuidervaart; Trouw 24 mei 2007

De gemeenten scharen zich achter het akkoord over de pardonregeling. Maar zonodig blijven ze ook straks uitgeprocedeerde asielzoekers opvangen.

De Nederlandse gemeenten stemmen vrijwel unaniem in met de pardonregeling voor uitgeprocedeerde asielzoekers.

[...]

De gemeenten krijgen daarmee na jarenlang aandringen hun zin. Ze financieren nu de noodopvang voor vele duizenden uitgeprocedeerde asielzoekers, die zeggen dat ze niet terugkunnen naar hun geboorteland en anders op straat belanden.

[...]

Voor de gemeenten gaat een wens in vervulling, maar uitgesproken tevreden zijn ze niet. Er is door het Rijk 55 miljoen euro gereserveerd voor uitvoering van de pardonregeling. Dat is volgens de lokale bestuurders niet toereikend. Volgens de VVD in Den Haag ’verzint het Rijk een generaal pardon, maar betaalt de gemeente de rekening’.

De gemeenten hebben een nog groter bezwaar: ze voorzien problemen wanneer ze de noodopvang aan alle uitgeprocedeerde asielzoekers staken, een voorwaarde die verbonden is aan de pardonregeling. Wethouders weten dat lang niet alle asielzoekers in de noodopvang in aanmerking komen voor een verblijfsstatus. Zo zijn asielzoekers die onder de nieuwe Vreemdelingenwet vallen bijvoorbeeld al uitgesloten van de regeling.

De Amsterdamse wethouder Marijke Vos (GroenLinks) noemt deze voorwaarde – een eis van het CDA – ’een onzalige afspraak’. Uitgeprocedeerden in nood kunnen op steun van de gemeente Amsterdam blijven rekenen, zegt ze. „Ik vertik het om mijn zorgplicht te grabbel te gooien.” Collega-wethouders in heel het land delen die opvatting.

[...]

Dat betekent onder andere dat Justitie afgewezen asielzoekers consequent moet uitzetten. Daartoe legde Albayraks voorganger Verdonk de basis, maar zij slaagde daar onvoldoende in. Mede daarom heeft de IND de nieuwe dienst Terugkeer en Vertrek opgericht. Mocht een asielzoeker desondanks niet uitzetbaar zijn, dan zou hij alsnog een verblijfsvergunning moeten krijgen, zeggen de gemeenten. Alleen dan ontstaat er na deze regeling geen nieuw reservoir van uitgeprocedeerden.

Het is de vraag of Albayrak dit kan beloven. Ook haar voorganger Verdonk kreeg dit niet voor elkaar. Als mensen wel terugkunnen maar niet meewerken, dreigt uiteindelijk de straat, meende Verdonk.

Albayrak staat onder druk van de rechtse partijen en coalitiegenoot CDA, dat nooit een pardonregeling wilde. Zij eisen stopzetting van de noodopvang door gemeenten. Die frustreerde in de afgelopen jaren het uitzetbeleid, menen zij.

De staatssecretaris zal alles op alles moeten zetten om afgewezen asielzoekers het land uit te krijgen. Lukt dat niet, dan blijven er voorzieningen voor noodopvang in gemeenten en kan Albayrak politiek in zwaar weer terecht komen.

Vorige Start Omhoog Volgende