Start Omhoog

Citaten uit

Schuw geen geweld tegen huidige dreiging

Misschien wil Richard Holbrooke een "stabiel, veilig" Israel, maar dat zal hij niet vinden door te proberen Iran, SyriŽ, Hezbollah en Hamas te apaiseren, meent 

Newt Grinrich [* ]- LA Times - ashington Post - NRC Handelsblad 14 augustus 2006

[* Ex-voorzitter van het Huis van afgevaardigden van de VS, nu senior fellow bij het American Enterprise Institute.]

In een weloverwogen beschouwing over een wereld in crisis heeft Richard Holbrooke een aantal landen opgesomd die in de nabije toekomst bij geweld betrokken zouden kunnen raken - onder andere Libanon, Israel, Irak, Iran, SyriŽ, Turkije, Egypte, Saoedi-ArabiŽ, Afghanistan, Pakistan, India en SomaliŽ. En de Verenigde Staten natuurlijk. 

Zo maakt Holbrooke aannemelijk dat er iets gaande is wat ik 'een beginnende Derde Wereldoorlog' noem - een langdurig conflict. De jongste uiting daarvan is dat de Amerikanen donderdag zijn geconfronteerd met de onthulling van weer een afgrijselijk terroristisch complot - ditmaal met de bedoeling een aantal passagiersvliegtuigen op weg naar Amerika te vernietigen. Hoewel Holbrooke geografisch op het juiste spoor zit, komt hij vervolgens met een analyse en een doelstelling die niet passen bij de huidige dreigingen

[...] 

In feite is een met kernwapens bewapend Iran een dodelijk gevaar voor de Amerikaanse, IsraŽlische en Europese steden. Als een niet-nucleair Iran bereid is om Hezbollah te financieren, te bewapenen en op te leiden, vanuit het zuiden van Libanon een oorlog tegen Israel te voeren en, in Holbrooke's eigen woorden, "steun [te geven] aan activiteiten tegen Amerikaanse troepen in Irak", wat zou een nucleair Iran dan niet allemaal kunnen doen? 

[...] 

Doordat de regeing-Bush er niet in geslaagd is deze discussie over het rechtstreekse gevaar van Iraanse en Noord-Koreaanse nucleaire en biologische wapens te winnen, zijn de Amerikanen verdeeld en onzeker over onze nationale veiligheidsbelangen. 

Dat neemt niet weg dat Holbrooke de aanzet heeft gegeven tot een belangrijk nationaal debat, dat over veel meer gaat dan afschuwelijke mogelijkheden als aanslagen op vliegtuigen in de trant van '11 september'. Het is een debat over de vraag of wij het gevaar lopen een of meer Amerikaanse steden te verliezen, of de wereld - als Iran nucleaire of biologische wapens zou inzetten tegen Israel - mogelijk een tweede Holocaust te wachten staat en of een nucleair Iran de zeggenschap zou krijgen over de Golf en de energievoorziening van de wereld. 

Dit is het belangrijkste debat van onze tijd. Het weegt net zo zwaar als Winston Churchill's pleidooi uit de jaren dertig van de vorige eeuw over het wezen van Hitler en de nazi's, en Harry Truman's pleidooi uit de jaren veertig over het opkomende Sovjet-imperium

En toch geeft Holbrooke aan dat hij op het punt van de Amerikaanse nationale veiligheid de verkeerde weg zou kiezen. Hij beweert dat "inperking van het geweld voor Washington op de eerste plaats moet komen". 

Dat is nu precies de verkeerde doelstelling. De terroristen verslaan, en pogingen van Iran en Noord-Korea om nucleaire en biologische wapens te verkrijgen de voet dwars zetten, dŠt moet het hoofddoel zijn van het Amerikaanse beleid. Vrij naar Abraham Lincoln: als geweld nodig is om de terroristen, de IraniŽrs en de Noord-Koreanen te verslaan, dan ,is dat betreurenswaardig. Als zij met minder geweld kunnen worden ontwapend, is dat wenselijk. 

Maar een geweldloze oplossing die de terroristen in staat stelt beter te worden opgeleid en georganiseerd, talrijker te worden en beter bewapend, dat is een nederlaag. Een geweldloze oplossing die ertoe leidt dat wij dwars over de planeet worden belaagd door Noord-Koreaanse en Iraanse kernwapens, is een nederlaag

[...] 

Onze vijanden hebben onomwonden en bij herhaling laten weten wat zij willen. Sinds Adolf Hitler is er niet ťťn groep zo openlijk bloeddorstig geweest. 

[...] 

De kwestie van de nationale veiligheid zal voorlopig de Amerikaanse dialoog blijven beheersen. Als onze vijanden echt onze vijanden zijn - en hun woorden en daden zijn bepaald die van vijanden -, dan moet de overwinning ons doel zijn. Als de nucleaire en biologische reŽel zijn, dan zullen er agressieve strategieŽn nodig zijn om ze zo mogelijk uit te schakelen en zo nodig te verslaan

Holbrooke is van de school voor 'diplomatie eens en voor al'. 

[...] 

Met dat soort zoete broodjes bereik je nooit iets bij kwaadaardige dictators

De democratieŽn praten, maar, terwijl de dictators en de terroristen aan kracht winnen en dichter bij de wapens komen die vereist zijn voor een angstaanjagende aanslag op Amerika en zijn bondgenoten. De aanhoudingen afgelopen donderdag van Britse onderdanen die van plan zouden zijn geweest om Amerikaanse vliegtuigen op te blazen boven de Atlantische Oceaan, zijn alleen maar de zoveelste illustratie van de vastberadenheid van onze vijanden. Dit maakt de dialoog over onze nationale veiligheid des te belangrijker.

[...]

 

Start Omhoog