Start Omhoog

Citaten uit

Oorlogsrecht blijft oorlogsrecht, ook na 9/11

Cees Breederveld NRC 3 aug 2006

[... ... ...]

Het oorlogsrecht heeft zich ontwikkeld sinds de 19de eeuw. Uiteraard zijn de regels meermaals aangepast, maar aan de uitgangspunten is niets veranderd. Wel is de bescherming van slachtoffers uitgebreid. Als gevolg van de gruwelijkheden begaan jegens burgers en krijgsgevangenen in WO II is het principe van wederkerigheid afgeschaft: het feit dat een tegenstander zich niet houdt aan het oorlogsrecht,ontslaat de tegenpartij niet van zijn eigen verplichtingen onder het recht.

[...]

IsraŽl heeft het recht op zelfverdediging, maar binnen de regels van het oorlogsrecht. Datzelfde geldt voor de tegenpartij. Ondanks het feit dat Hezbollah, zoals andere gewapende milities, geen partij is bij de Verdragen van GenŤve, is Hezbollah er wel degelijk aan gebonden. In het internationaal gewoonterecht is bepaald dat ook gewapende milities zich aan de regels van het oorlogsrecht moeten houden.

Leiders van dergelijke milities zijn verantwoordelijk gesteld voor oorlogsmisdaden, zoals recentelijk Joseph Kony door het Internationaal Strafhof, voor misdaden begaan in Oeganda. Het oorlogsrecht vereist dat Hezbollah de burgerbevolking van Libanon niet in gevaar brengt. Dat betekent dat het hun verboden is zich temidden van Libanese burgers te verschuilen, of katjoesja-raketten te lanceren vanuit hun huizen. Ook is het niet geoorloofd om burgerobjecten in IsraŽl aan te vallen.

Het is een feit dat burgers in oorlogen de hoogste tol betalen. De beste garantie voor een betere bescherming van burgers is een strikte naleving van het oorlogsrecht, door alle partijen. Het ontkennen van de rechten van burgers in Libanon [...] is een verwerpelijke gedachtegang. In het belang van alle slachtoffers van gewapende conflicten wereldwijd spreekt het Rode Kruis strijdende partijen steeds opnieuw aan op hun verplichtingen onder het humanitair oorlogsrecht.

Iedere burger heeft recht op hulp en bescherming, overal ter wereld - en dus ook in Libanon en IsraŽl

 

Start Omhoog