Vorige Start Omhoog Volgende

Citaten uit

Ook voor Verdonk geldt de grondwet

Jos Verlaan, NRC 30 mei 2006

Minister Verdonk had niet naar buiten mogen brengen dat de Kosovaarse scholier Taida Pasic zou hebben gefraudeerd, aldus het CBP. Verdonk wijst de kritiek af.

Het ministerie van Justitie was er in 2002 al voor gewaarschuwd dat het verstrekken van individuele details uit vluchtelingendossiers in strijd met de wet is. De Nationale Ombudsman oordeelde toen dat het verstrekken van dergelijke informatie in strijd is met het principe dat asielzoekers moeten kunnen rekenen dat door hen aan de overheid verstrekte informatie vertrouwelijk blijft. 

[...] 

Verdonk greep de publieke commotie rond de Kosovaarse scholiere Tada Pasic afgelopen februari aan om haar eerder aangekondigde beleid in de praktijk te brengen. Taida Pasic had gefraudeerd, misbruik gemaakt van Nederlandse regelgeving en haar paspoort vernietigd, meldde De Telegraaf op gezag van Verdonk. 

In daarop volgend spoeddebat met de Tweede Kamer herhaalde Verdonk die beschuldigingen: [...] 

Onzorgvuldig en onrechtmatig, noemde het CBP gisteren na onderzoek de handelswijze van Verdonk. De publiciteit rond de scholiere had geen moment handhaving of uitvoering van het vreemdelingenbeleid in gevaar gebracht. Er was dus geen sprake van een uitzonderingsgrond. Verdonk kan zich volgens het CBP ook niet verschuilen achter steun van een Tweede-Kamermeerderheid. Want die biedt een minister geen ruimte om zich aan wet en grondwet te onttrekken. 

Verdonk zal in de Tweede Kamer tekst en uitleg moeten geven over het oordeel van het CBP, al was het maar omdat zij gisteren in reactie erop liet weten dat er wel degelijk sprake was van een uitzonderingssituatie die haar handelswijze rechtvaardigde. Met name de oppositiepartijen hebben kritiek op haar handelwijze. 

[...] 

Volgens advocaat A. Hoftijzer is er in elk geval sprake van reputatieschade en mogelijk ook materiele schade voor haar clint. Hoftijzer onderzoekt de komende tijd in opdracht van Pasic of een schadeclaim haalbaar is.

Tada Pasic doet momenteel op de Nederlandse ambassade in Sarajevo eindexamen, nadat ze geen toestemming kreeg om in Winterswijk haar vwo-opleiding af te maken.

 

Vorige Start Omhoog Volgende