Start Omhoog Volgende

Citaten uit

‘Verdonk was onzorgvuldig in zaak-Taïda’

Felle kritiek college privacy

NRC 29 mei 2006

Minister Verdonk (Vreemdelingenzaken, VVD) heeft ‘onzorgvuldig en onrechtmatig’ gehandeld door in februari vertrouwelijke informatie in de publiciteit te brengen over het Kosovaarse scholiere Taïda Pasic.

De manier waarop haar ministerie details uit haar persoonsdossier verstrekte, is in strijd met de Wet bescherming persoonsgegevens. Dat oordeelt het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) vandaag na onderzoek naar de manier waarop die gegevens in de publiciteit zijn gekomen.

Volgens de minister was het verstrekken van die details uitzonderlijk, maar noodzakelijk [...]

Het CBP stelt dat [...] er [...] geen sprake was van een uitzonderlijke situatie. Verdonk mag zich volgens het CBP niet verschuilen achter een Kamermeerderheid die haar zou steunen.

„Die instemming ontslaat de minister niet van de plicht om zich aan wet en Grondwet te houden.”

De informatie die Verdonk aan de media verstrekte, was bovendien deels onjuist, aldus het CBP.  [...]

„Zonder nader onderzoek naar het bestaan van het paspoort had de minster niet aan de media mogen meedelen dat ze haar paspoort had vernietigd om haar uitzetting te voorkomen.”

„Overheden en bestuurders zijn bij de uitoefening van hun taak gehouden, het grondrecht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer te respecteren”, aldus het CBP in haar eindconclusie. „Aandacht in de media voor beleid of de uitvoering daarvan, (..) doet aan die grondrechtelijke bescherming niet af.”

[...]

 


Start Omhoog Volgende