Start Omhoog

Citaten uit

Terugkeerbeleid teleurstellend'

Vraaggesprek R. Zapfl-Hebling

Froukje Santing, NRC 29 maart 2006

De rechten van asielzoekers worden geschonden, vindt de rapporteur van de Raad van Europa.

[...]

[... H]et terugkeerbeleid is te ver doorgeschoten, zegt ze.

Asielkinderen zitten in de gevangenis, vluchtelingen verblijven veel langer dan de maximaal toegestane tijd van twaalf weken in een uitzetcentrum, gezinnen zwerven over straat en jeugdige asielzoekers belanden in de criminaliteit en de prostitutie omdat ze niet worden opgevangen.

[...]

De realiteit is dat de rechten van vluchtelingen in Nederland in veel gevallen ondergeschikt worden gemaakt aan de wens van minister Verdonk (Vreemdelingenzaken, VVD, red.) om zo veel mogelijk uitgeprocedeerde asielzoekers uit te zetten. Dat staat op gespannen voet met Europese- en internationale verdragen inzake mensen- en kinderrechten. Asielgezinnen worden in Nederland van elkaar gescheiden. Dat botst met het recht op gezinshereniging. Maar wat ik ronduit schokkend vind, is dat asielkinderen in de gevangenis worden gezet of op straat rondzwerven. Het zijn kinderen die vaak al jarenlang in Nederland wonen. Waarom moeten die terug?

[...]

[... I]k zie dat uitgeprocedeerde vluchtelingen nauwelijks worden begeleid door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Verdonk beloofde dat dat intensief zou gebeuren toen de Tweede Kamer begin 2004 instemde met het uitzetbeleid voor de 26.000 asielzoekers die onder de oude vreemdelingenwet [van voor 2001] Nederland waren binnen gekomen. Maar ik concludeer op grond van de gesprekken die ik de afgelopen twee dagen heb gevoerd dat dat niet gebeurt.

Hoe kan je mensen motiveren om na een jarenlang verblijf in Nederland terug te keren als je nauwelijks aandacht aan hen besteedt en hen soms maandenlang in een detentiecentrum plaatst. Bovendien kan niet elke vluchteling die uitgeprocedeerd is ook terug.

[...]

 

Start Omhoog