Start Omhoog

Citaten uit

Donners verbod op apologie stimuleert juist wat hij wil bestrijden

Trouw, 29 juli 2005, Commentaar

Minister Donner heeft gelijk: grievende uitlatingen kunnen de verhouding tussen bevolkingsgroepen op scherp zetten en radicalisering bevorderen.

[...]

Vraag is of je zulke uitlatingen daarom strafbaar moet stellen, zoals de minister voorstelt.

Gisteren vatte deze krant enkele uitlatingen van de onlangs vrijgesproken terrorismeverdachte Samir A. samen onder de kop ’Lof van Samir A. voor moordenaar Van Gogh’. Dat zal dus straks niet meer kunnen [...].

Het wordt echter al heel wat lastiger in gevallen waarin met de Palestijnse zaak sympathiserende burgers de daden goedpraten van Palestijnen, die de één terroristisch noemt en de ander in het perspectief plaatst van bevrijding. Of teruggaand in de tijd: tijdens de politionele acties in Indonesië heeft het Nederlandse leger excessen begaan. Mag de politiek die acties desondanks goedpraten (wat nog altijd gebeurt), of valt dat straks ook onder het verbod van Donner? Trouwens, wat te denken van ons volkslied, het Wilhelmus, dat de bloedige opstand tegen Spanje goedpraat?

[...]

In de praktijk zal het er daarom wel op neerkomen dat deze wet uitsluitend gebruikt gaat worden om radicale moslims het zwijgen op te leggen.

Het effect van deze eenzijdigheid is dat Donners verbod juist stimuleert wat hij wil bestrijden. Het verdiept het wantrouwen, het maakt iedere vorm van radicalisme verdacht en dwingt een vorm van correct denken af die verzet oproept. Vanwege die negatieve effecten kunnen we ons beter beperken tot het bestaande verbod op haat zaaien en oproepen tot geweld.