Start Omhoog

Citaten uit

Veel moeilijk opvoedbare kinderen zwerven op straat

door Henriëtte Lakmaker
Trouw, 2003-03-28 

Honderden zwakbegaafde, moeilijk opvoedbare kinderen gaan niet naar school, en een deel van hen staat bovendien nergens geregistreerd, blijkt uit onderzoek door het Nederlands instituut voor zorg en welzijn (Nizw).

[...] Voor zeker tachtig leerlingen geldt 'uit het oog, uit het hart', melden onderzoekers van het Nizw: de scholen vergeten bij de leerplichtambtenaar te melden dat de leerling tijdelijk geen onderwijs volgt, of er gaat iets mis tijdens de overdracht naar de jeugdhulpverlening. Daardoor duurt het des te langer voor ze weer een school van binnen zien. Het is mogelijk, zegt onderzoeker D. van Veen, dat leerlingen ergens in de pijplijn van de jeugdzorg zitten, en ondertussen geen onderwijs krijgen. Uitbehandelde kinderen en jongeren hebben soms de grootste moeite om weer terug in het onderwijs te komen: scholen willen ze niet hebben vanwege hun voorgeschiedenis.

De leerlingen vallen tussen wal en schip. Ze horen niet thuis op een school voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen vanwege de lage intelligentie, maar ook niet op een school voor zeer moeilijk lerende kinderen, vanwege hun moeilijke gedrag. Veel kinderen willen niet naar school, omdat ze angstig zijn of ongemotiveerd. Nogal eens ligt het aan de thuissituatie: de ouders liggen in scheiding, een ouder is overleden, of er is zoveel bonje dat het kind uit huis wordt geplaatst. De 'thuiszitters' zijn vaak alleen al beter af op school, omdat hun ouders de opvang niet rondkrijgen of zelf te veel problemen hebben om nog aandacht aan hun kind te kunnen besteden. Sommige ouders kunnen hun kind niet meer aan.

Van Oosten [directeur van de Amsterdamse Kingmaschool voor zeer moeilijk lerende kinderen in het voortgezet speciaal onderwijs] durft te zweren dat veel van deze leerlingen op straat rondzwerven. Hun gebrek aan intellectuele bagage compenseren ze door aan vriendjes te laten zien dat ze heel goed bejaarde vrouwen kunnen beroven. Van Oosten: ,,Waarna ze tegen de lamp lopen, want ze zijn niet slim genoeg om zich op tijd uit de voeten te maken''.

Zijn school begint komend schooljaar met een project om op voor deze leerlingen een 'onderwijs-zorgarrangement' op te stellen, waarbij samen met de betreffende hulpverlening één plan wordt opgesteld. Het initiatief om een psychiater of maatschappelijk werker in te schakelen blijft bij de school, zodat er niet door verschillende instanties langs elkaar heen gewerkt wordt.

 

Start Omhoog