Start Omhoog

Bronnen & Lees meer

'Aanpak ama's onbegrijpelijk'; 0-25, december 2002

Voor SAMAH [de stichting die de belangen van de ama's behartigt] is de pas geopende ama-campus in Vught ook een voorbeeld van hoe het niet moet. Op de campus wordt de Glen-Mills-methode toegepast, die is bedacht voor criminele jongeren. [...] 'Wij snappen dat niet, een ama heeft alleen maar asiel aangevraagd, en dat is toch echt niet strafbaar. [...] Wij zien het als een gevangenis'

Ama-campus in Vught sluit wegens gebrek aan succes; Trouw, 6 november 2004

De speciale campus voor alleenstaande minderjarige asielzoekers (ama's) in Vught gaat dicht.

'Ama-campus is mislukt' ; 0-25, maart 2004

Het campus-model voor ama's is mislukt. Dat is de overtuiging van SAMAH, de belangenbehartigingsorganisatie voor ama 's van Humanitas.

Ama-kampen betiteld als mislukking; De Stentor 29 januari 2004

De proef met campussen voor alleenstaande minderjarige asielzoekers (ama's) is volledig mislukt. Niet alleen zijn er slechts drie jongeren vrijwillig teruggekeerd, de onrust die de jongeren het afgelopen jaar hebben veroorzaakt is direct terug te voeren op het experiment.
Dat stelt de Stichting Alleenstaande Minderjarige Asielzoekers Humanitas (Samah) in een gisteren gepresenteerde evaluatie. 
De hulpverleningsinstantie komt tot deze conclusie na gesprekken met voornamelijk ama's zelf. 

Ama's - Alleen op de wereld; Versnipperd en visieloos; De warboel van het jeugdbeleid; Themanummer van 0-25, september 2003

Lente! Door Donald Suidman, redactie
"We creŽren een groeiend leger jonge illegalen in Nederland".

Campusperikelen, door Jaap Otten

'De overheid wil dat ik snel ga werken'

'Ik was blij dat ik snel naar school kon'

Terugkeerbeleid in tien stappen; Op enkele uitzonderingen na moet elke ama terug zodra die 18 is; Het Nederlandse beleid in vogelvlucht.

'Ze hebben verder niemand'; werken met ama's in een KWE, door Jannephine Snijders

Een pagina met cijfers en meer gegevens

'De illegaliteit is toch ook geen oplossing?'

'Iedereen op de campus is bang en gefrustreerd'

'Ons model verdient de voorkeur; Nidos is voogd en opvanger tegelijk, door Maria van Rooijen.

Ama's gaan naar gastgezin; NRC 8 februari 2003

[...] De 35 ama's klommen donderdag over de hekken van de campus, een voormalige kazerne, en vluchtten naar het station van Den Bosch. Volgens de politie deden ze dat na een heftige woordenwisseling met directeur Wiessner, die negen van hen direct dreigde uit te zetten. De ama's beklaagden zich voorts over het strenge regiem. Ze voelden zich als "slaven" behandeld, zeiden ze. De ama's moeten verplichte kleding dragen en hebben naar hun zeggen een overbelast dagelijks programma. 
Donderdag zwierven de ama's rond in Den Bosch. 's Nachts kregen ze onderdak in het huis van een Nigeriaanse vrouw. [...]

Ama's in beeld: video; Instituut voor ondersteuning van Maatschappelijke Ontwikkelingen in Noord-Holland [e.a; tel 0299-418700]

De Glen Mills school - Methodiek. Bron: < http://www.hoenderloo-groep.nl/ >

De Glen Mills School heeft de bedoeling het gedrag te veranderen. Van antisociaal naar pro-sociaal. We willen op een positieve manier vormgeven aan de behoefte aan zeggenschap, status, erkenning, het erbij willen horen en het je leren onderscheiden. Leren verantwoordelijkheid te nemen en te dragen voor jezelf, de groep en je omgeving. Om de kans van slagen na Glen Mills zo groot mogelijk te maken is het uiterst belangrijk om getraind te worden in praktische-, sociale- en beroepsvaardigheden. Ook het volgen van een op de arbeidsmarkt gerichte opleiding hoort daarbij. Veel jongeren lopen vast door het ontbreken van een zinvolle vrijetijdsbesteding. Vandaar dat het Glen Mills programma veel aandacht besteedt aan sport, spel en activiteiten. Tijdens de zelfstandigheidtraining leer je een 1-persoonshuishouding te runnen. Met modules als koken, budgettering, huishoudelijke taken en klussen in en rondom huis.

 

De Glen Mills School, oktober 2001, web.

[...] De studenten bezitten een grote bagage aan individuele talenten en mogelijkheden om te leren en zich te ontwikkelen. Zij zijn geen "slechte jongens" of "gestoorde" jongens, maar goede jongens die slechte dingen hebben gedaan. Om de een of andere reden zijn zij er niet toe instaat geweest om hun normaal menselijke behoeften op een sociaal acceptabele manier te bevredigen. [...]
Op de Glen Mills School gaat de participatie van studenten ver. Voortvloeiend uit de aanname dat de studenten normaal zijn. De Glen Mills School respecteert de studenten en neemt hun kwaliteiten serieus hetgeen, ons inziens, alleen maar kan wanneer ze daadwerkelijk betrokken worden op alle niveaus. 

Fijter, Nico de, Asielzoeker krijgt veel te weinig geld; Kind onder elf jaar eet van 3,63 euro per week; Trouw, 24 december 2004

De toelage waar asielzoekers van rond moeten komen, is veel te laag. Van het eetgeld dat ze wekelijks krijgen, kan amper gezond worden gegeten. Wel gaat komend jaar de toelage - voor het eerst in zeven jaar - omhoog, met 1 euro.

Gieles, Frans E. J., Een methodische blunder website, april 2003. 

[...] Er komen door het regeringsbeleid gaandeweg minder jeugdige asielzoekers ons land binnen. Nunspeet en andere opvangplaatsen worden gesloten en er verrijst een nieuwe opvang in Vught. In plaats van dat men zuinig is op de ontwikkelde methodiek, wordt deze met een pennenstreek van tafel geveegd en vervangen door een andere. [...] 
Dit is een methodische blunder, gelijk aan die van de dokter die, zonder enig onderzoek te doen, een dieet voor maagpatiŽnten voorschrijft aan iemand met keelpijn. De doelgroepen van Vught en die van Wezep, om ze zo maar even te noemen, verschillen zodanig in zoveel essentiŽle opzichten, dat het zonder meer overhevelen van de methodiek van Wezep (die daar wel werkt) naar Vught met recht een methodische blunder genoemd mag worden.

Glen Mills School, school voor winnaars! 1999, web.

De Glen Mills School Nederland, een school voor sociaal-delinquente jongens naar Amerikaans model, is een vernieuwende aanpak om sociaal-delinquente jongens weer op het rechte pad te krijgen. Het in Nederland door de Hoenderloo groep geÔntroduceerde Glen Mills programma heeft in de Verenigde Staten goede resultaten behaald ten aanzien van het uitblijven van recidive en onderscheidt zich van de reeds bestaande programma's door verschillende uitgangspunten.

Tijdens het programma worden de jongeren met een positieve instelling en met het nodige respect benaderd. Het programma gaat niet uit van de "slechte" kanten van de jongeren maar werkt vanuit een positieve normatieve groepscultuur, waarbij goed gedrag beloond wordt met privileges, promotie en status. De regels en normen die in de groep gelden worden niet door een autoriteit opgelegd, maar ontstaan vanuit het programma waarbij de studenten een belangrijke inbreng hebben. Er wordt ingespeeld op de behoefte van de jongens om bij een groep te willen horen.

Heuts, Leon, 'Zeggenschap over jezelf' - De lessen van Socrates voor vluchtelingenkinderen -  Filosofiemagazine, april 2003

Vluchtelingenkinderen in Maastricht leren om te gaan met hun traumatische verleden door te filosoferen. 'Deze kinderen hebben niets meer, behalve hun gedachten.'
[...] Het gebouw huisvest nu een zogeheten Internationale Schakelklas (ISK), een schooltype waar tieners van buitenlandse afkomst worden voorbereid op een reguliere middelbare school. 
Onder hen veel kinderen van vluchtelingen en asielzoekers. En, zoals bij veel scholen van dit type, ook kinderen van illegalen krijgen er les. Het mag niet, maar het is een publiek geheim dat leraren en coŲrdinatoren deze kinderen niet omwille van regelgeving in de kou kunnen laten staan.

Hirdes, Rob, Terug in de goot; Wegener Dagbladen, 26 april 2003

De Glen Mills school in Wezep. Hier worden zwaar criminele jongeren weer op het rechte pad geholpen. Maar dat lukt lang niet altijd. Sommigen belanden opnieuw in de gevangenis, presenteren zich als gentleman-crimineel, komen in de goot terecht of lopen gefrustreerd rond. De keerzijde van een opgepoetste medaille. [...]
Eigenlijk had Nico alleen maar kunstjes geleerd; er was geen knop bij hem omgegaan. [...]
[Antonio:] "Ik heb hier al die tijd toneel gespeeld." [...]
Volgens senior coach Rob Besse redt 25 tot 30 procent van de studenten het na te zijn afgezwaaid uiteindelijk toch niet [...]. Volgens het Glen Mills Journal mislukt zeventig procent van de studenten die voortijdig uit het programma stappen. 

Hoffer, Nico, Vlak voor je examen het land uit; Wegener Dagbladen, 5 april 2003

Sinds de aanscherping van het asielbeleid ontstaat er een nieuw probleem: kinderen van buitenlandse ouders die vaak al tussen de vier en tien jaar in Nederland verblijven, krijgen soms vlak voor hun eindexamen aan de middelbare school te horen dat ze uit Nederland weg moeten. Op de VMBO-school in Deventer gaat het dit jaar naar schatting om zo'n twintig kinderen. Het leidt tot verdriet, frustratie, woede en onbegrip, niet alleen bij de bedreigde kinderen zelf, maar onder alle mede-leerlingen. [...] Aan kinderen van deze leeftijd kun je dat niet duidelijk maken. het rechtvaardigheidsgevoel drukt alle andere overwegingen opzij. Mede-leerlingen worden woedend, gaan stampvoetend door de school, weten met hun onmacht en woede geen raad. [...]
De laatste maanden komen er, zegt [Deventer pastor Peter] Dullaert steeds sterkere signalen uit van de samenleving dat 'we het niet meer pikken' hoe met vluchtelingen wordt omgegaan. "De beroepsgroepen die in hun werk met vluchtelingen te maken hebben, verheffen hun stem steeds luider. Het is niet alleen meer 'de kerk', maar ook schoolleiders, psychiaters, advocaten, lokale bestuurders [...] komen in verzet tegen het asielbeleid. Zo mogen we niet met mensen, wereldburgers, omgaan." 

Jonge asielzoekers op zwerftocht; Wegener Dagbladen, 7 februari 2003

"We gaan nog liever dood van de kou", zei Theophile Ze Betala gisteravond namens de groep. 

Jonge, Else de, Vluchtelingenkinderen - Het enige dat ze hebben zijn hun gedachten; Trouw, 2003-03-27

Kinderen van vluchtelingen kunnen in Maastricht een gespreksgroep filosofie volgen. Zulke kinderen zijn, door wat ze hebben meegemaakt, kwetsbaar voor psychische problemen - maar 'gewone' therapeutische gesprekken werken bij hen niet. Filosofie wel? In ieder geval is dat minder bedreigend.

Kerkhof, Marty P.N., Gevangen in de groep,  0-25, september 1999

Veel jongeren plegen misdrijven in groepsverband. Ze willen erbij horen en aanzien verwerven. De Glen Mills School in Wezep, gevestigd in een oude kazerne, transformeert het bendeleven in een positieve groepscultuur. Hoe sociale controle en een strikte hiŽrarchie ontspoorde tieners opvoeden tot rechtschapen burgers. 

Klein Tank, Mattieu, 11 Jaar oud, en achter de tralies; 0-25, december 2001

In Nederland zitten een stuk of tien jonge kinderen in een gevangenis. Dat is niet de bedoeling, maar toch.
"We hebben wel de naam dat hier allemaal messentrekkers zitten, maar 60 procent van de populatie bestaat uit kinderen met psychische problemen en angststoornissen."

Kroon, Petra, 'Fuck man! Luister man!' Tussen jeugdige recidivisten op de keiharde Glen Mills School in Wezep; De Nieuwe Revue, 9 februari 2000 - en de daaromheen geplaatste artikelen van diverse auteurs in het Dossier Jeugdcrimialiteit "En nu de harde aanpak".

Koning, Petra de, Kinderloterij, Jeugdzorg zit met illegale jeugdigen: uitzetten of juist beschermen? NRC 8 februari 2003

In de vier grote steden staan ruim 160 illegale kinderen onder toezicht van Jeigdzorg. De hulpverleners staan voor een dilemma: het is hun taak kinderen te beschermen, maar ze moeten zich ook houden aan de Vreemdelingenwet. Gevolg: schrijnende ongelijkheid, omdat elke hulpverlener eigen afwegingen maakt. 

Koning, Petra de, Justitie wil twee illegale peuters land uitzetten; NRC 28 december 2002

Twee in Nederland geboren kinderen van een Marokkaanse moeder, een meisje van drie en een jongen van vijf, dreigen het het land te worden uitgezet omdat ze illegaal zijn. [...] Het meisje woont nu tweeŽnhalf jaar in een Nederlands pleeggezin, de jongen wordt in een inrichting behandeld voor een gedragsstoornis. [...] De kinderen, die alleen Nederlands spreken, kunnen volgens de IND ook wel in een Marokkaans kindertehuis worden ondergebracht. [...] De gezinsvoogdij berust bij [...] in Utrecht. [...] De hulpverleners [...] vragen minister Donner (Justitie) in een brief wat ze met de "wettelijke spagaat" aan moeten waar ze in terecht gekomen zijn. Ze constateren dat ze volgens de wet kinderen moeten beschermen maar zich ook aan het vreemdelingenrecht moeten houden. [...]

Koning, Petra de, Mishandeld, getroost ... uitgezet; NRC 28 december 2002

[... De IND:] "In dat opzicht verschillen betrokkenen niet van hun landgenoten die in dezelfde omstandigheden verkeren en aan wie evenmin om die reden verblijf niet is toegestaan." [...]
De moeder van de twee kinderen was op haar vijftiende illegaal naar Nederland gekomen. Ze was door haar familie verstoten omdat ze zwanger was geraakt. [...] De moeder woont nu samen met een Marokkaan die wel legaal in Nederland is. Hij is de vader van het meisje. [...]
Harry van de Bosch, hoofd van de afdeling jeugdbescherming van Bureau jeugdzorg [...]: "De politieke en maatschappelijke druk is niet gering als het over illegalen gaat." [...] Wij zitten in een positie dat we hoe dan ook burgerlijk ongehoorzaam zullen zijn. het zal u niet verbazen dat wij in deze de belangen van het kind zullen volgen." [...]
De hechting die het meisje voelt, zegt de pleegmoeder, is "wederzijds". "Zij is ons kind. Het zou onmenselijk zijn haar hier weg te halen." En over het jongetje: "Zijn enige hechting is Nederland. Als je hem weghaalt, duw je hem de afgrond in. Dan weet je dat het nooit meer goed komt."

Koning, Petra de, Illegale kinderen uit huis geplaatst; NRC 8 februari 2003

Een groeiend aantal illegale kinderen wordt uit huis geplaatst op last van de rechter. [...] De toename van de uithuisplaatsing wordt in Amsterdam verklaard uit de groeiende armoede onder illegale gezinnen. [...] "Door het materiŽle tekort, in combinatie met de uitzichtloosheid, lopen spanningen in de gezinnen soms zo hoog op dat we daartoe moeten overgaan." Het komt ook steeds vaker voor dat gezinsvoogden voedselpakketten meenemen op huisbezoek. 

Laatste ama's uit kamp Vught weg; Wegener Dagbladen, 15 maart 2003

De laatste drie bewoners van de campus voor alleenstaande minderjarige asielzoekers (ama's) in Vught zijn gisteren vertrokken. De campis wacht op een nieuwe groep bewoners. 

Laatste bewoners ama-campus Vught vertrokken; NRC 16 maart 2003

[..] De ama's protesteerden vorige week vrijdag op het Binnenhof in Den Haag. Zij probeerden tevergeefs een gesprek met minister Nawijs (Vreemdelingenzaken en Integratie) te krijgen. 
Het regime op de campus, dat volgens de ama's te streng zou zijn, was al bij de opening in november omstreden. De regels waren gebaseerd op die van de Glen[n] Mills School voor jeugdige criminelen in Wezep. Dat leidde tot felle protesten van onder meer vluchtelingenorganisaties. [...]

Lakmaker, HenriŽtte, Veel moeilijk opvoedbare kinderen zwerven op straat; Trouw, 2003-03-28 

Honderden zwakbegaafde, moeilijk opvoedbare kinderen gaan niet naar school, en een deel van hen staat bovendien nergens geregistreerd, blijkt uit onderzoek door het Nederlands instituut voor zorg en welzijn (Nizw).

Luursema, Anita, Doorstaat Nederland de kindertoets? Interview: Henk Franken, directeur van Unicef Nederland; in: Kinderen eerst! September 2003

Het Verdrag van de Rechten voor het Kind wordt niet voldoende gerespecteerd,
volgens Unicef directeur Henk Franken. Franken doet een dringend appŤl op de regering en op de samenleving om daar verandering in te brengen. [...]
Een actielijst maakt duidelijk hoe onzorgvuldig Nederlandse beleidsmakers in de praktijk omgaan met de verplichtingen die voortvloeien uit her Verdrag voor de Rechten van het Kind. Her duidelijkste voorbeeld daarvan is de behandeling van alleenstaande minderjarige asielzoekers, waar nier alleen Unicef maar ook organisaties als Defence for Children en Vluchrelingenwerk zich grote zorgen over maken. Henk Franken: 
'Hier is echt sprake van een grove schending van de kinderrechten, op een manier die je de haren te berge doet rijzen. Ik begrijp niet hoe dit kan in een beschaafd en welvarend land als Nederland. Het ministerie van Justitie, dat de regels voor de toelating van asielzoekers heeft opgesteld, gaat voorbij aan een aantal bepalingen in het Verdrag. [...]'

Luyten, Anna, Jean weet alleen dat hij terug moet naar Angola; NRC 12 juli 2003

[...] "Wachten. Altijd maar wachten. Een leven lang wachten op een uitzichtloze toekomst." Jean en Viera willen niet meer meedoen aan het opgelegde programma. De jongens slenteren met hangende schouders door het Deelerwoud. Ze raken de weg kwijt. Als ze de twee meter hoge omheining van hun sportkamp zien, weten ze weer waar ze zijn. [...] 

 Ze zeggen dat de begeleiders niet meer met hen willen spreken. Viera: "Er tikt hier een tijdbom. Moet er dan eerst een dode vallen voor er iets verandert?
De wanhoop groeit niet alleen bij de jongeren, ook bij de begeleiders. "Geen van hen wil nog komen werken" [...] 
"De rust is weergekeerd maar er hangt nog wel een gespannen sfeer", zegt de voorlichter van het COA. [...] 

Volgens Irene van Rijsewijk, die in 2001 als politiek adviseur aan de wieg stond van de AMA-campussen, heeft het systeem wel de grote stroom van minderjarige asielzoekers beperkt. "Maar het personeel van het COA is voor een onmogelijke opgave komen te staan. Het wordt tijd dat de Tweede Kamer nu haar verantwoordelijkheid opneemt", zegt ze.

Chinees op campus Vught neergestoken; weer vechtpartijen bij ama's; NRC 14 november 2003.

Bij een vechtpartij tussen Chinese en West-Afrikaanse jongeren op de campus voor alleenstaande minderjarige asielzoekers (ama's) in Vught gisteravond laat is een Chinese jongen zwaargewond geraakt. De politie heeft twintig jongeren gearresteerd. [...]
Sinds de opening van de centra in Vught en Deelen is [het daar] onrustig, omdat de ama's zich behandeld voelen als criminelen.

 "Het is heel hard om jongeren meer dan twee jaar in onzekerheid te laten. Dat richt blijvende schade aan. Als "je deze kinderen van 15 tot 18 niet laat meedraaien in de maatschappij, verdubbel je de problemen als je ze op hun achttiende achterlaat bij het station met de woorden: je bent meerderjarig, we trekken onze handen van jullie af."

Mensenrechtenorganisatie haalt uit naar asielbeleid; Wegener Dagbladen, 9 april 2003

De mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch heeft felle kritiek geuit op het Nederlandse asielbeleid. Zo noemt de instelling het beleid onder meer in strijd met internationale rechten voor de bescherming van vluchtelingen. [...]
Verder schendt Nederland het Verdrag inzake de rechten van het Kind, meent de organisatie. [...]
Verder heeft Human Rights Watch kritiek op het feit dat asielzoekers tijdens behandeling van hun aanvraag volledig op zichzelf zijn aangewezen. Vaak moeten gemeenten en kerken voor basisvoorzieningen als voedsel en onderdak zorgen. 
Directeur Mewese van Defence for Children International [...]: "Een minderjarige asielzoeker wordt eerst gezien als vreemdeling en dan pas als minderjarige". Volgens artikel twee van het Verdrag voor de Rechten van het Kind hoort dit andersom te zijn. [...] Defence for Children Nederland wil het rapport daarom aanbieden aan de commissie Kinderrechten van de Verenigde Naties. 

Neefjes, Carine, Jonge asielzoeker beter af in pleeggezin; Wegener Dagbladen, 2 mei 2003

De Stichting Nidos, de voogdij-instelling voor [...] ama's is naarstig op zoek naar 200 pleeggezinnen. Bijna dagelijks komen er kinderen in de leeftijd van zes tot vijftien jaar in hun eentje op Schiphol aan. Ze zijn te jong voor een opvangcentrum en moeten zo snel mogelijk worden ondergebracht bij pleeggezinnen. 
Als gevolg van de nieuwe vreemdelingenwet moeten pleegouders er steeds meer rekening mee houden dat ze de kinderen weer op het vliegtuig moeten zetten naar het land van herkomst.
Tot voor kort kwamen ama's die drie jaar in Nederland waren, automatisch in aanmerking voor een verblijfsvergunning. Nu worden zij ook teruggestuurd, bijvoorbeeld aan de hand van hun 18-jarige (of nog oudere) broer of zus die ook illegaal in Nederland is. 

Pleidooi voor 'Bijzondere Maatregel'; Wegener Dagbladen, 5 april 2003

[...] "De kamer stelde teveel beperkende criteria in die bovendien in de praktijk niet uitvoerbaar zijn. Een overheid die roept om herstel van waarden en normen ondermijnt haar eigen geloofwaardigheid als zij een inhumaan en onrechtvaardig vreemdelingenbeleid voert."
Dat schrijft het Landelijk Actiefront Voor Asielzoekers (LAVA) in een open brief aan [...] Balkenende. het LAVA - ontstaan in Deventer - is een landelijk platform waarin mensen uit kerken, vluchtelingenorganisaties en de onderwijswereld samenwerken [...].

Rechter oordeelt over regime ama's;  ANP , 12 april 2003

[... Z]even organisaties [hebben] gisteren [...] een kort geding aangespannen tegen de Staat om aan te tonen dat de opvang van de ama's in de campussen in Vught en Deelen onrechtmatig is en daarom moet worden aangepast. [...]
[...] De jongeren worden onderworpen aan een intensief dagprogramma en mogen enkel met toestemming van de leiding de campus verlaten. 
Bovendien denadrukten de eisende partijen dat een groot aantal ama's met onbekende bestemming is vertrokken, namelijk ongeveer 20 procent. Deze uitval is veel groter dan in de tijd voor de opvang in de campussen en dat baart hen grote zorgen. De kans is groot dat deze jongeren in de illegaliteit belanden.

Reith, Maarten, Actie in Deelen krijgt vervolg; De Stentor 26 augustus 2003

We horen via onze contacten wekelijks over stakingen, verzet en relletjes binnen het ama-kamp. Maar daarover komt bijna niets naar buiten.

Rooijen, Maria van, Jeugdbescherming is ouderwets; 0-25, december 2001

De Nederlandse wetgeving op het gebied van jeugdbescherming is ouderwets en achterhaald. Waar elders de overheid verplicht is zo vroeg mogelijk te helpen, stelt de Nederlandse overheid zich zeer terughoudend op. 
[...] Door de houding van de overheid kan kindermishandeling hier langer doorgaan. [...] Onderzoeker Ton Veldkamp: "Er zijn kinderen overleden omdat niemand actie ondernam, dat is elders ondenkbaar."

Suidman, Donald, Eigenlijk; 0-25 mei 2003

[...] Wat een rare toestand, die campus [in Vught]. Een experiment uitvoeren met merendeels getraumatiseerde kinderen, daar kun je natuurlijk je vraagtekens bij zetten. Net als bij de opvatting dat deze kinderen gedisciplineerd zouden moeten worden en dat dat zou lukken met dat gekunstelde gedoe met groene en rode uniformen en zo. [...]
Die campus lijkt me een typisch voorbeeld van wat aan een Haagse tekentafel is bedacht, zonder enig benul van hoe dat gaat uitpakken. [...]

Theologen pleiten voor asielzoekers; Wegener Dagbladen, 15 april 2003

De overheid moet de wachttijden in de asielprocedures korter maken zodat asielzoekers eerder duidelijkheid krijgen over hun lot. [...] De huidige regels in asielprocedures schieten vanuit bijbels perspectief tekort. 

Ummels, Jody, Ama-campus nog geen 'mislukt experiment'; Wegener Dagbladen 23 november 2002

[...] "We hebben ze ook geen toestemming gegeven het terrein te verlaten, maar we kunnen het dat uiteindelijk dus niet verbieden." Dat is voornamelijk het gevolg van de kritische opstelling van voogdij-instelling Nidos 9..0 en Vluchtelingen Werk Nederland, die al eerder aandrongen op versoepeling van de regels. Zij meldden voor de start van het Vughtse experiment niet te zullen aarzelen de rechter in te schakelen als het COA een te strikt regiem zou voeren en zou volharden in het verbod het terrein te verlaten.

Vijn, Petra, 'Een zwarte bladzijde in het asielbeleid'; Nathalie Boerebach over de ama-campus; in: O-25, april 2005 - Interview

De ama-campus is mislukt. Dat blijkt uit de eindevaluatie van de campussen. 
Nathalie Boerebach zag de problemen aankomen. Ze is directeur van de Stichting Alleenstaande Minderjarige Asielzoekers Humanitas (SAMAH), die opkomt voor de belangen van ama's.

Weglopen jonge asielzoekers blijft groot probleem; NRC 12 april 2003

Alleenstaande minderjarige asielzoekers (ama's)  blijven weglopen van de 'campussen' in Vught en Deelen waar ze onder een streng regiem worden opgevangen. [...] Dat bleek gisteren bij de behandeling van een kort geding in Den Haag, waarbij zeven organisaties aanpassing eisten van het regime op de campussen. Volgens hen is dit vrijheidsbeperkend en mist het een wettelijke basis. [...]
Verder zouden de ama's in strijd met een wettelijke regeling geen zakgeld krijgen en gedwongen zijn de uniformen te dragen die de campus aanbiedt. Het onderwijs zou niet adequaat zijn en de medische zorg ontoereikend. [...]
Volgens de advocaten van de staat en het COA gelden op de campussen slechts normale huisregels. De wettelijke bais voor het regime ligt volgens hen besloten in de ama-nota van voormalig staatssecretaris Kalsbeek (Justitie) en de discussies hierover in het parlement.

 

Start Omhoog