Start Omhoog

Glen Mills School, school voor winnaars!

ilv.nl 1999

Doelstelling(en)

Het anti-sociaal gedrag van sociaal-delinquente jongens veranderen in prosociaal gedrag, en de jongeren vaardigheden laten verwerven om het positieve gedrag vol te houden.

Samenvatting

De Glen Mills School Nederland, een school voor sociaal-delinquente jongens naar Amerikaans model, is een vernieuwende aanpak om sociaal-delinquente jongens weer op het rechte pad te krijgen. Het in Nederland door de Hoenderloo groep ge´ntroduceerde Glen Mills programma heeft in de Verenigde Staten goede resultaten behaald ten aanzien van het uitblijven van recidive en onderscheidt zich van de reeds bestaande programma's door verschillende uitgangspunten.

Tijdens het programma worden de jongeren met een positieve instelling en met het nodige respect benaderd. Het programma gaat niet uit van de "slechte" kanten van de jongeren maar werkt vanuit een positieve normatieve groepscultuur, waarbij goed gedrag beloond wordt met privileges, promotie en status. De regels en normen die in de groep gelden worden niet door een autoriteit opgelegd, maar ontstaan vanuit het programma waarbij de studenten een belangrijke inbreng hebben. Er wordt ingespeeld op de behoefte van de jongens om bij een groep te willen horen.

Centraal in de methode van de Glen Mills School in Nederland staat de aanpak van de groep en de participatie door de jongeren. In het programma leren de jongeren praktische en sociale vaardigheden en volgen ze een opleiding of arbeidstraining. De overige tijd wordt besteed aan sport en taken. Soms is voor studenten met een hoge status enige vrije tijd. Door het actieve programma is er geen tijd over voor de jongeren om rond te hangen en zich te vervelen. Door de actieve aanpak wil men de jongeren leren ook hun vrije tijd zinvol te besteden. De jongeren die hun opleiding hebben afgesloten krijgen aan het einde van het programma de garantie dat ze een baan hebben of zijn aangenomen op een erkende opleiding. Na vertrek vanuit de school vindt nabegeleiding en job-coaching plaats om te voorkomen dat de jongeren terugvallen in hun oude gedrag.

Het Glen Mills-programma vindt zijn theoretische oorsprong in de principes van de groepsdynamica, de sociale leertheorie en de veldtheorie van Lewin. Het gebruik van leertheoretische beginselen is niet nieuw in de jeugdhulpverlening, echter de expliciete toepassing van de groepsdynamische principes en de opvattingen in de veldtheorie over normen en waarden zijn niet eerder in deze combinatie gebruikt. De theorievorming, het wetenschappelijk onderzoek en de evaluatie van het programma is uitbesteed aan de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Jeugdhulpverlening. De school heeft toestemming om vanaf 1999 vier jaar te experimenteren met een capaciteit van 50 bedden.

 

Start Omhoog