Start Omhoog

Kamerlid Mohammed Rabbae pleit voor herstellen normen en waarden

‘Ethisch reveil’ van Groen Links

Door Frans van den Houdt

Wegener Dagbladen, 17 oktober 2000

DEN HAAG – Het was een opmerkelijke hartenkreet van GroenLinkser Mohammed Rabbae. In een Kamerdebat over geweld op scholen riep hij onlangs op om de normen en waarden in de maatschappij te herstellen, Rabbae vond het de hoogste tijd dat ouders worden aangesproken op het gewelddadige gedrag van hun kinderen en hun falende opvoedingen. Uitspraken die je eerder verwacht bij de kleine christelijke partijen of van een CDA-politicus als Dries van Agt die zo graag schermt met zijn ethisch reveil.

,,In het verleden was dit inderdaad vloeken in de linkse kerk’’, zegt Rabbae. ,,Maar ik vind dat dit onderwerp geen exclusief domein moet zijn van christelijke politici. Ik denk dat nu de kerk voor veel mensen verdacht is, het juist aan links is om dit terrein een rol te spelen. Linkse politici prediken solidariteit. Voor mij is dat meer dan alleen via fiscale maatregelen geld afpakken van de rijken en aan de armen geven. Samen werken aan de verbetering van de samenleving hoort daar ook bij.’’

Individualisering

,,De individualisering in de maatschappij is te ver doorgeschoten. De emancipatie en mondigheid van burgers is een grote verworvenheid. Maar het individu is zo soeverein geworden dat hij niet meer aanspreekbaar is op zijn maatschappelijke verantwoordelijkheden en zijn gedrag. Mensen komen alleen op voor hun eigen rechten, maar laten het compleet afweten als het gaat om warme, menselijke samenleving waarin normen en waarden overeind worden gehouden. In plaats daarvan wentelt men alle problemen af op de overheid.

"De individualisering maakt mensen schuw voor anderen. Fysiek contact, zoals in zuidelijke landen, is heel belangrijk voor een prettige omgang met elkaar. Hier is de situatie zodanig dat mensen voor veel geld via professionele kanalen weer moeten leren elkaar aan te raken en vast te houden. Die kosten kun je besparen door wat minder van elkaar te vervreemden."

,,Het irriteert mij mateloos dat je op een verjaardag alleen van de eerste gasten een hand krijgt en daarna gewoon wordt genegeerd. Alles wordt anoniem. Niemand kijkt naar elkaar om. Dat is zo’n verwarming. Sommigen vinden dit conservatief, maar als we niks doen komt de samenleving zichzelf echt tegen."

,,Zo zie je al steeds meer misgaan binnen gezinnen. Goede waarden, zoals het in de bus opstaan voor ouderen, gaan verloren. Ouders laten hun kinderen zelfs met messen en andere wapens naar school gaan. Dergelijke ouders moeten heropgevoed worden. Ikzelf ga wel de confrontatie aan met de kinderen. Dan maar een paar uur een minder prettige sfeer in huis, maar ik vind dat ik mijn kinderen op hun gedrag moet kunnen aanspreken."

Vernederd

,,Doe je dat als ouder niet, dan komen jongeren uiteindelijk tussen wal en schip terecht. Belangrijkste opvoeders worden de tv en een groep vrienden. Die bepalen voor steeds meer kinderen de norm. Op school leidt dat tot veel ordeproblemen. Naar leraren wordt niet meer geluisterd."

,,Ik voel me vernederd als de politie in scholen moet posten, of dat er detectiepoortjes geplaatst moeten worden op wapens op te sporen. Scholen worden zelfs gegijzeld door een paar lastige leerlingen, dat kan toch niet. En vervolgens moet de overheid met veel geld de zaak weer proberen te herstellen. Maar dat is helemaal niet nodig. Wij kunnen als burgers heel veel zelf corrigeren, als we maar bereidheid tonen."

,,Scholen kunnen het voortouw nemen, door ouders er op te wijzen dat zij primair verantwoordelijk zijn voor de opvoeding van hun kinderen. Aan het begin van het schooljaar moet de directeur niet alleen een praatje houden over de filosofie en diensten van zijn school, maar tevens de ouders duidelijk maken dat zij ervoor moeten zorgen dat hun kind zich correct en beschaafd gedraagt. Ik ben ervan overtuigd dat 90 procent van de ouders instemmend zal reageren."

"Het is gewoon een kwestie van durven. Ook vakbondsleiders en politici dienen mensen voor te houden dat ze voor elkaar moeten opkomen en samen moeten werken aan een leefbare, gezellige samenleving. Het is de hoogste tijd dat partijen als D66 en de PvdA, die gehinderd worden door een vals modernisme om deze thema's te scharen, deze kwestie ook publiekelijk aan de orde te stellen."

 

Start Omhoog