Vorige Start Omhoog Volgende

DOCUMENTATIE Lijst 22 - Medio 1996

 

96-017

Schoolpleinbegeerte, door Ellen de Visser in dVk 16-3-96 (2 pp).

96-018

"Laat nu deksel maar van beerput gaan", Expert 'Kind & Veiligheid' Bob van der Meer over seksueel geweld op school, door Marianne Janssen in Tel. 30-3-96 (2 pp).

96-019

Nieuwsbrief Terre des Hommes 1/1996, actiekrant voor vrijwilligers, campagne 1996 'Stop Kinderprostitutie' (8 pp)

96-020

'Werkvorm' en 'Zakdoekencode (VSSM), bijlagen bij 'Wegwijs in de sex' (10 pp).

96-021

Ariel's pages, catalog (18 PP)

96-022

"Homosekuelle sollten in KZs", Schwule befiirchten neue Epoche der Intoleranz in Italien, Zeitung 31-5-94 ( lp)

96-023

Sex harrassing among kids debated; Differences between child's play & unacceptab]e actions examined; by Peter Kendall, in The Dallas Morning News, 5-11-92.

96-024

Houd je smoel, je hebt niks te willen; een recent geval uit de golf aangiften van seksuele delicten; haar moeder prostitueerde Ria als kind, haar broer verkrachtte haar, door Henk Ruigrok in Revu 1-5-96

96-025

Ouders die hun kinderen vermoorden, reportage, Revu 17--4-96

96-026

Artikel over Joop te Boekhorst, eens koning der betaalde lief de, nu een wrak, door Rob Hirdes in GD 4-5-96

96-027

Ontucht weerzinwekkend mannenwerk (over dadertherapie; interview met Jos Staffeleu) in Tel 27-4-96 (4 pp).

96-028

De voorkeur verdwijnt nooit (idem als 96-027), door Ellen de Visser in dVk

96-029

De last van de lust (over dadertherapie), door P vd Zalm" in ZC 20-4-96 (2 pp).

96-030

Je kunt slechts hopen geen angst op te roepen; jonge kindferen voorlichten over ontucht onvermijdelij~k, door Xandra van Gelder, in dVk 23-3-96

96-031

Korrelatie signaleert 9, maart 1996 (oa over kindermishandeling) 8 pp).

96-032

Folders 'Aandacht' , 'Pr~zen', 'Grenzen stellen' van "Opvoeden z6" (6 pp)

 96-033

MOBIEL, Tijdschrift voor Pleegzorg, Themanummer 'Intimiteit, seksualiteit en Pleegzorg, aug 1995 (28 pp).

96-034

Nye Seksualpolitik 1.96 (20 pp, Deens)

96-035

Seksuele delinquenten in Nederland, door Jos Frenken, Luk Gijs & Daan van Beek, in MGV 4-96 (10 pp)

96-036

Trois biais idéologiques influencant la perception sociale de la r Pedophile; '
Trois niveax de confrontation idéologique;
Sources d'absolutisme et alliances antagonistes;
Corporatist attention drawn on pedophiles in USA & Canada;
Bases of three fractal points of view with regards to pedophilia;
Coalition Quebecoise de pedophile, 1994 (7 pp)

96-037

Extracts from Internet about the three perspectives analysis (8 pp)

96-038

"One in Christ Jesus', A sermon 11-6-95, Pauluskerk Rotterdam, by Rev. D.H. Mader, B.A., MDiv. (6 pp).

96-039

The ENTIMOS PAIS of Matthew 8:5-13 & Luke 7:1-10, by Don Mader, in Paidika 1987 & in Studies of Homosexuality, vol 12, Homosexuality, religion & Philosophy p 223 ff, NY 1992 (7 pp).

96-040

Hermes, Begegnung mit einem Mann der Jungen liebt, ein film von Claudia Schillinger (2 pp).

96-041

Internet Homepage Die Pädo Seite (1 p).

96-042

A Ceremony, by Schneur Horowitz, in Gayme (2 pp)

96-043

A Campain for Common Sense, Amateur Photographer 18-11-95 (About the 'obscenety' or non-obscenety of photographs)

96-044

Two articles about the music teacher who was cleared of seducing her boy pupils, 1996.

96-045

Porn Mom (article about the editor of EIDOS; The Boston Phoenix, , 22-9-95 (2 pp).

96-046

Leerer Fresser no 2, Nurnberg (Kinderrechte gruppe), 50 pp. (Postfach 810361, D 90248 Nurnberg)

96-047

Spuki-Katalog 1996/97 (mit Ankleber) (16 pp), Postfach see 96-046. .

96-048

Korrelatie signaleert nr 10, juni 1996

96-049

Van A naar B; jaarverslag 1995 Stichting Korrelatie

96-050

Netwerken; pedo-prostitutie in Nederland groeit, door Arnold Karskens, in Nw Revu 8-5-'96; 4 pp.

96-051

Duizend en een nacht in het roze; over homosexualiteit in de Islam, door Frits van Veen, dVk 27-2-'96; 4 pp.

96-052

Zakdoekje leggen, niemand zeggen; geheimen kunnen het leven van kinderen verwoesten, door Aukje Holtrop, in NRC 16-3-'96; 4 pp.

96-053

Ontuchtaffaires sociaal symptoom', Onderzoeker P. Vasterman over mediahype en werkelijkheid; (1 p).

96-054

Bijna vermist: zelfmoord als laatste levensbehoefte, door Rob Hirdes, in GD 25-5-'96; 4 pp.

96-055

Lennaert van E. over zij~n vlucht van de Philippijnen, door Gideon van Aartsen, in VN 27-4-'96; 2 pp.

96-056

Panorama gaat met Yolanda terug naar Epe, Pan. 30-5-'96; 9 pp.

96-057

Bloot op sokjes en siofjes, het schilderkunstig esperanto van Balthus, door Betty van Garrel, in ..., 17-2-'964 pp.

96-058

Boys speak out on man-boy love (herziene editie) NAMBLA 1996.

96-059

De kloof; vier Marokkaanse jongeren over de lichamelijke en psychische pijn, de verbittering, hun angst en en het verdriet, door Huid Afman, in Revu, 4 pp.

96-060

Tussen kind en vrouw; fotografie: Jack Styrges, Revu, 5 pp.

96-061

Dossier, comprenant divers documents relatives aux relations adultes/mineurs, par Maurice Balland, 47 pp.

96-062

La sexualité enfantine, par Maurice Balland, 1993 (30 pp):

96-063

Age of consent laws in various countries and other regulations regarding homosexuality, Munich, jan 1996; 2 pp.

96-064

Modern Witch Hunt - child abuse charges, by dr Richard A. Gardner, Columbia University, Wall Str Journal 22-2-'93 (1 p)
Moderne Hexen-Jagd: die Kindes-Missbrauchs-Verdachtigungen, idem, 2 pp.

96-065

Fachaufsatze, u.a. Glaubwurdigkeitsbegutachtung von Kindern; 2 pp.

96-066

Falsche Erinnerungen: "Quellenfehler" des Gehirns, TSA, in: Psychologie Heute, sept 1994 p 47 & 48 .

96-067

Zur Begutachtung bei Verdacht auf sexuellen Missbrauch, Helmut Kentler, juni 1995; 4 pp.

96-068

Kritische Stellungnahme der Pädo-Selbsthulfe- und Emanzipations-gruppe Munchen zur Gruppe "Krumme 13", Dusseldorf; 2 pp.

96-069

COSA (Casualties of Sexual Allegations Inc.): special issue on NATO Conference 'Recollections of trauma: scientific research and clinical practice'; 7 pp.

96-070

Innocents Lost, by Mary A. Fisher, in GQ Magazine, july 1996 (about American paranoia in a case of satanic sex practices with children; 8 pp.

96-071

Child sex ring case may be reopened after recantation, by Alex Tizon, Seattle Times, 3-7-'96; 4 pp.

96-072

Par. 184 StGB (Pornographischen Schriften), strafrechtsbezogene Begriffsklarungen (1 p); 1995.

96-073

Das neue Kinderpornographie-Gesetz & Ueberlegungen uber die~ Stellungnahme der AG Pädo im BVH; 2 pp. 1993.

96-74

StGB par 176 V-2, 184 III-2 & 184c; Nacktfoto eines Kindes (een vonnis), 1979; 1 p.

96-075

Die truben Quellen der Tabelle 34; Amerikas Konservative diskrediteren wegen einer fragwuriden Statistiek das Werk des Sexualforschers Alfred Kinsey; SZ 5-5-'96; 1 p.

96-076

Sentencing and Supervision of Sex Offenders, A Consultation Document, Home Office; 21 pp.

96-077

AG Pädo Internet Homepage: Die Pädo Seite; 1 p.

96-078

ILGA in Schwierigkeiten mit der UNO - Der VSG nimmt Stellung; 3 pp.

96-079

A New International Movement for the Liberation of Homosexuality 3 pp.

96-080

Arbeitsgemeinschaft Padophilie im BVH:
- Liebe zwischen Kindern und Erwachsenen, Info zu "Pädophilie";
- Es bleibt doch Ihr Kind! Info fur Eltern und Erzieher;
- Der Pornographieparagraph 184 StGB, Klarungen und Stellungnahme;
- Einige Stellungnahmen zur konsenzualen Sexualität zwischen Erwachsenen und Kindern, "Pädophilie" und verwandten Fragen;
- Satzung;
- Selbstdarstellung.

96-081

Kinderliebe, aus: Hans van der Geest, Verschwiegene und abgelehnte Formen der Sexualität: eine Christliche Sichr; Zurich, Theologischer Verlag, 1990; 8 pp.

96-082

Reinhart Lemmp: Bemerkungen zur Aggressivität und Sexualität am Beispiel des sexuallen Missbrauchs von Kindern; in: Zeitschrift fur Sexualforschung 3, p 242-245, 1990, Enke Verlag, Stuttgart; 2 pp.

96-082a

Liebe und Kinder; aus: Sensitiv-Spiele, von Rudi Wormser (2 pp).

96-083

Sexualität; aus: Unterstutzen statt Erziehen, von Hubertus von Schornebeck; 1 p.

96-084

Mädchenliebe; 2 pp.

96-085

Der Missbrauch des Missbrauces - die Kinder und ihre Helfer; Vortrag, Prof. Dr. Ernest Bornemann, Munchen, 1992; Leserbriefe von Prof. Dr Ernest Borneman und von Padpgruppe Iim VSG, Munchen, in Suddeutsche Zeitung. 12-6-'92; 4 pp.

96-086

Sexuelle Minoritäten: Pädophilie; aus: Klinische Sexuologie, von Preten Hertoft, Koln 1989; 6 pp.

96-087

Bundeskriminalamt, Pressestelle: Sexualität, Gewalt und psychische Folgen; 6 pp.

96-088

Rosa Info, VSG Munchen, mai-july 1996; 12 pp.

96-089

Bundesanwalt beim BGH a.d. MANFRED Bruns zu Par 176 (sexueller. Missbrauch von Kindern); autorisierte Kombination zweier Interviews, in: Rosa Info. (2 pp)

96-090

VSG, Sonderdruck aus Rosa Info 3/87 (4 pp).

96-091

Six songs; for IPCE Meeting gathered by DPA; 7 pp.

96-092

Pedo's: denk er niet te licht over..., door Eduard van Dijk in Naturisme 96/3 (1 p.)

96-093

Met praten kom je tot je recht; infoboekje: rechten van het kind; VN-verdrag Rechten van het Kjnd; Justitie, DCI & VWS.

96-094

IPCE Newsletter year 8 number 1, Summer 1996 (64 pp), waarin oa en ook los opvraagbaar:
- Introduction on the theme Ethics & Morals, by Donald Mader
- Religion and intergenerational relatioships, by Donald Mader
- Intergenerational intimacy and working with children, introduction, by Ton van Aerde
- How to create and maintain a child loving atmosphere in which affection can be given, by Dr Frans E J Gieles
- The Development of the imagination of childhood in modern societies, by H. D. Schmidt
- Aspects of work with children who have been categorized as sexual abused, by H.D. Schmidt
 - Yoghurt as proof of incest crime, by Thomas Eriksson
- Vergewaltigung sexuell aktiever kinder als "Kinderschutz" gerechtferdigt?
- Wie durch die Ermordung der Kindersexualitat die "Bildungs- burger"-klasse an die Macht kam.

96-095

Therapie für Pädophile? Ein Kommentar von Ernest Borneman, in: Psychologie Heute, jan 1990; 1 p.

Vorige Start Omhoog Volgende