Vorige Start Omhoog Volgende

 

DOCUMENTATIE Lijst 17, maart 1995

 


94-073

Voorstel van wet, wijziging van artikel 240b van het "~. Wetboek van Strafrecht, met Memorie van toelichting en correspondentie met de Raad van State (9 pp)

94-075

Brief van NVSH Amsterdam aan de leden van de Vaste Cie voor Justitie van de Tweede Kamer inzake de wijziging van art 240b WvS (6 pp)

94-076

Vonnis van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, rechtsprekende in kort geding in de zaak Mader contra de Staat der Nederlanden inzake in beslag genomen foto's - (9 pp)

94-077

Op gebaande paden? Congresboek tien jaar incesthulpverlening in Nederland en Vlaanderen, 6-9-94 (50 pp)

94-078

Nummer 1 van Informatiebulletin over de NIZW cursus preventie seksueel geweld, mei 1994 (5 pp)

94-079

Korrelatie Signaleert nr ., okt 1994, o.a. over pesten op school en ouders contra Raad voor KB (8 pp)

94-080

Politiek Manifest Homo-/Lesbische Emancipatie 1994-1998, waaruit de passage over de Zedelijkheidswetgeving (2 pp)

94-081

Gewijzigd voorstel van wet, inzake de Arbeidsomstandighedenwet in verband met seksuele intimidatie en agressie en geweld (2 pp)

94-082

Council of Europe, Sexual exploitation, pornography and prostitution of, and trafficking in, children and young adults; rcommendation R (91)11 and Report of the European Committee on Crime Problems, Legal affairs, 199. (28pp)

94-083

Geloof de kinderen, verslag van het congres 'Disclosure in the '80's, backlash in the '90's, by 'Believe the Children', 10-12 juni 1994, Chicago, door F. Jonker, huisarts, Oude Pekela, in: MGV nov 1994 (. pp)

94-084

Figuurzagerij van de onschuld, Traditionele blootfotografie ligt van twee kanten onder vuur, door Wim de Jong rn dVk 25-2-94 (4 pp)

94-085

Incest en de dunne scheidslijn tussen werkelijkheid en fantasie; Prof. W. Wolters: "Oppassen dat we mensen trauma aanpraten", door Jan Kroesen in De Geld. 21- 5-94 (4 pp)

94-086

Blozen om woorden uit de pindakaaspot; Zwolse jongeren runnen zelf de kindrtelefoon, door Maaik Miedema in Primeur 4-10-94 (2 pp)

94-087

Kinderen zijn betrouwbare getuigen, Onderzoek van Amsterdamse rechtspsycholoog, door The van Beek in GD 24- 10-94 (1 p)

94-088

Diepgewortelde angst voor de zondige wereld, Hoofddoekjes en lange rokken, kinderen in de verdrukking door religieuze voorschriften, door André Horlings in GD 15-10- 9 (4 pp)

94-089

Niks nix-generatie, maar een lichting van kleine ondernemers; met drugs en sex gaan jongeren meer om als 'lieve lust' - gulziger en uitbundiger, door Homme Krol, GD 15-10-94 (4 pp)

94-090

'De ellende spreekt uit alle brieven'; Jolanda stelt haar leven in dienst slachtoffers seksueel misbruik, door Andries Elskamp in GD 19-0-94 (2 pp)

94-091

Meer aandacht voor emoties leerlingen voorkomt geweld, in GD 18-0-94 (1 p)

94-092

Ruimte en respect, wapen tegen geweld op scholen, door  Arvid vd Wolf in GD 22-10-94 (4 pp)

94-093

Seksueel geweld is een mannenziekte, door A. Hoogendoorn in GD 2-11-94 (1 p)

94-095

China ontworstelt zich aan seks-taboes, door Yv vd Heijden in GD 26-11-94 (2 pp)

94-096

'Behandel kindermisbruikers in gevangenis'; Professor Frenken: Kans op hehaling seksueel misbruik is groot; in GD, (1 p)

 

 

1995

95-001

'Pedo vaak niet te behandelen' (Frenken), door Loes de Fauwe in Parool 2-1-95 (1 p)

95-002

Het oprollen van een pedosexnetwerk, door M. Klijwegt in VN 21-1-95 (. pp)

95-003

Jonge onderzoekers verbazen de jury, door Paul Stramrood in Primur 27-1-95 (4 pp)

95-004

De Dreef, Een kampsyndroom na het kindertehuis, door Valerie Lempereur in De Nw Revue I jan 1995 (5 pp)

95-005

'Stilzwijgen moet geen doodzwijgen wordt'; Jongeren zijn in rouwproces moeilijk benaderbaar, door Douwin Zoutman in q D 9-1-95 (2 pp)

95-006

Themagedeelte INTIMITEIT in TJJ nov-dec 1994 (32 pp)

95-007

Startnotitie t bv het evaluatieonderzoek naar de nieuwe zedelijkheidswetgeving, okt 199., Min v Just (4 pp)

95-008

Nota naar aanleiding van het verslag inzake wijziging van artikel 240b van het Wt-boek van Strafrecht, door Minister Sorgdrager (febr 1995) (17 pp)

95-009

W.N. Friedrich e.a., Normative sexual behavior in children, in: Pediatrics 88-3, sept. 1990 (9 pp)

Vorige Start Omhoog Volgende