Vorige Start Omhoog Volgende


DOCUMENTATIE Lijst 3 - maart 1991

 

 

91-001 (13 pp)

'Toenemend misbruik jongens' (Parool 9-11-'90).

'Kun je hier overalover praten?' Seksueel misbruik van meiden en jongens: de ervaringen van de kindertelefoon Groningen, door Janet Frieling, Karin Hulst & Nic Drion, in: jeugd & Samenleving nov 1990.

'Kun je hier overal maar wat beweren?' : reactie van Gorrit Goslinga, in Jeugd & Samenleving jan 1991.

'Vrijwilligheid in seksuele contacten tussen jongere en volwassene, reactie van Arie de Klerk, in: idem idem.


91-002

"Kinderen hangen hun problemen niet aan de kapstok in de gang";
Stappenplan hulpverlening kindermishandeling; sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen en problemen daarbij, zoals Kindermishandeling. Project Preventie Kindermishandeling Zuid-Limburg.
Fl 12,50 op postgiro 1031794 tnv RIAGG Maastricht o v v 'Stappenplan' .

91-003

Voorlopig verslag van de vaste commissie voor Justitie van de Eerste Kamer der Staten-generaal nr 20930 (1990-'91) over Wijziging van de artikelen 242 t/m 249 van het Wetboek van Strafrecht, maart 1991 (4 pp).

(9 pp) Zedelijkheidswetgeving -de nieuwe teksten, door Dr Edward Brongersma

 

91-004

Geboorteregeling... ja, maar hoe? Brochure NVSH Den Haag !1,50

91-005

Vragen over de pil en alle antwoorden, idem! 1,25

91-006

Een geslachtsziekte is een heel gewone ziekte, idem f 1=

91-007

Rosaria dec/jan 1991, themanummer over pedoseksualiteit, COC, Postbus 1251, 8001 B G Zwolle 

Vorige Start Omhoog Volgende