Literatuur

Akthar, S. (1995), A Third Individuation: Immigration, Identity, and the Psychoanalytic Process, Journal of the American Psychoanalytic Association (JAPA), 434, 1051-1084.

Aymler, R. C. (1989), The Launching of the Single Young Adult, in: Carter, Betty & Monica McGoldrick (eds), The Changing Family Life Cycle: A Framework for Family Therapy: Boston, Allyn and Bacon.

Bekkum, D. van, (1988), Vakmanschap en Beroepsvorming bij Eskimo's en in het Oude Egypte. Een oriëntatie op de betekenis van ambachtelijkheid voor scholing van allochtone en autochtone jongens in Nederland, Nijmegen: KUN.

Bekkum, D. van (1992), Integratieve socialisatie van jongeren: een interetnisch perspectief vanuit de culturele antropologie, 55-65, in: Interdisciplinariteit in de jeugdhulpverlening en adolescentenzorg, P. v.d. Doef, (red.), Amersfoort: Acco.

Bekkum, D. van (1993), Human Beings as Contemporary Toolmakers: Ancient Faculties as Foundation for Therapeutic Work and Vocational Training. Presentatie op congres: Pythecantropus: Human Evolution in its Ecological Context, Leiden, Universiteit.

Bekkum, D. van (1994), Adolescence and Ethnicity: An Interdisciplinary Model in Occupational Therapy and Vocational training, International Journal of Adolescence and Youth, 253-69, 4.

Bekkum, D. van (1995), ‘The Times, They Are A'Changin’: Adolescence, Health and Ethnicity, Lessons from Anthropology, Contemporary Youth Problems and Cross-Cultural Solutions. International Journal of Adolescent Medicine and Health, 8, 243-260.

Bekkum, D. van, M. v.d. Ende, S. Heeze, A. Hijmans van den Bergh (1996), Migratie als Transitie, Liminele Kwetsbaarheid van Migrant en Implicaties voor de Hulpverlening, in: Transculturele Psychiatrie en Psychotherapie, J. de Jong en M. v.d. Berg, (red) Lisse: Swets en Zeitlinger.

Bekkum, D. van (1998a), Rite de passage: ondersteunende structuur bij volwassenwording, in: Justitiële Verkenningen, 6.

Bekkum, D. van (1998b), Mannelijkheid en etniciteit, Het Meervoudig verband: onderweg naar interculturele vormen van mannelijkheid, in: De eerste sekse, Anja Meulenbelt, (redactie), Amsterdam: Van Gennep.

Bekkum, D. van (1998c), Leisure, Play and Work in Urban Settings: Search for Liminal Experiences in Male Adolescents, in: Leisure, Time and Space: Meanings and Values in people=s lives, Sheila Scraton (ed.), London: Special Issue Leisure Studies Association, nr. 57.

Bekkum, D. van (1999), To Belong and to Be Different,: Balancing National and Ethnic Loyalties by Male Adolescents, in: Dominant Culture as a Foreign Culture, Dominant Groups Seen Through the Eyes of Minorities, Janusz Mucha (ed) East European Mongraphs, Columbia University Press.

Boszormenyi-Nagy, I. and G. M. Spark (1973), Invisible Loyalties: Reciprocity in Intergenerational Family Therapy, New York: Harper and Row.

Boszormenyi-Nagy, I. & B. R. Krasner (1994/1986), Tussen geven en nemen, over contextuele therapie, Haarlem: De Toorts.

Bracken, Patrick & Philip Thomas (2001), Postpsychiatry: a New Direction for Mental Health, British Medical Journal, 322, 724-727.

Cohen, Y. A. (1964), The Transition from Childhood to Adolescence, Chicago: Aldine Publishing Company.

Colijn, S. (1992), Therapie als ritueel, ritueel als therapie, Tijdschrift voor Kinder- en Jeugdpsychotherapie, 19, 2, 77-89.

Colijn, S. (1995), Het slechte(n) van een ivoren toren: Psychotherapie en cultuurverschillen, Systeemtherapie, 7, 3, 125-137.

Connors, M.E. (1994) Symptom formation; an integrative self psychological perspective

Psychoanalytic psychology, 11e jrg., nr. 4, 509-523.

Drift, H. van der (1959), Aspecten van Arbeid en Arbeidstherapie in de Psychiatrie, Arnhem.

Eliade, Mircea (1958/1977) Rites and Symbols of Initiation: The Mysteries of Birth and Rebirth, New York, Harper.

Edgar, I. (1990), The Social Process of Adolescence in a Therapeutic Community, in: Spencer, Paul (ed) Anthropology and the Riddle of the Spynx: Paradoxes of Change in the Life Course, Routledge, London.

Gennep, A. van (1908/1960), The Rites of Passage, Routledge and Kegan Paul. London.

Graafsma, T., Tieken, J. (1987), Leven in een condición migrante , 26-34, in: P.A.Q.M. Lamers (red.), Hulpverlening aan migranten. De confrontatie van culturen in de geestelijke gezondheidszorg, Alphen aan den Rijn/Brussel: Samson Stafleu.

Hart, O. van der (1978), Overgang en bestendiging: Over het ontwerpen en voorschrijven van rituelen in de psychotherapie, Deventer: Van Loghum Slaterus.

Hart, O. van der (1984), Rituelen in Psychotherapie: overgang en bestendiging, Van Gorcum, Deventer. Engelstalige uitgave: Rituals in Psychotherapy: Transition and continuity, New York: Irvington Publishers.

Hart, O. van der (redactie) (1992), Afscheidsrituelen, achterblijven en verdergaan, Lisse: Swets & Zeitlinger.

Kortmann, F. (1996), Psychotherapie met ‘anderen’, in: Transculturele Psychiatrie en Psychotherapie, J. de Jong en M. v.d. Berg, (red) Lisse, Swets en Zeitlinger.

Kortmann, F.A.M. (1997), Psychiatrische psychotherapie in een transculturele context, Tijdschrift voor Psychiatrie, 39, 2, 185-193.

Lewin, K. (1936), Principles of topological psychology, New York, McGraw-Hill.

Mahdi, L. C., S. Forster & M. Little, (eds) (1987) Betwixt and Between: Patterns of Masculine and Feminine Initiation, La Salle, Illinois: Open Court,.

Meekeren, E. van, (1996), Cultureel Vernis? De behandeling van een Marokkaanse jongen, Maandblad Geestelijke Volksgezondheid, 51, 10, 1016-1027.

Meyer, Adolph, (1922), The Philosophy of Occupational Therapy, Archives of Occupational Therapy, 1, p.1-10,.

Morinis, A. (1986), The Ritual Expiences: Pain and the Transformation of Consciousness in Ordeals of initiation, Ethos, 150-74, 14.

Slutzki, C. E. (1979), Migration and Family Conflict, Family Process, 18, 379-390.

Pannekeet, C. & N. Jessurun, (1996), Hulpverlening aan allochtone adolescenten, Tijdschrift voor Interdisciplinaire Adolescenten Zorg, 2.

Tjin A Djie, K. (2000), Ouderschap in een Wij systeem, Tweede Alice van der Pas Lezing 2000, Stichting Interdisciplinair Netwerk Ouderbegeleiding (SINO), Rotterdam.

Tousignant, M. (1992) Migration and Mental health: some prevention guidelines, International Migration 30, 167-178.

Turner, V. (1969), The Ritual Process, Chicago: Aldine.

Veer, G. van der. (1989), Traumatisering en Adolescentie: Ervaringen met politieke vluchtelingen, in: Kind en Adolescent, 10, 61-71.

Young, F. W. (1965), Initiation Ceremonies: A Cross-Cultural Study of States Dramatization, New York: Bobs-Merril.

Zoja, L. (1989), Drugs, Addiction and Initiation: The Modern Search for Ritual, Boston: Sigo Press.