[Terug naar bronnen - Doen] 

Jeugd probleemwijk wil respect; Landelijke bewonersorganisatie worstelt met imago;
WD, 2002-dec-09

Jongeren in wijken met een slechte naam zijn het zat dat ze altijd worden bestempeld als crimineel.

In een poging af te rekenen met dat imago hebben ze zich verenigd in een landelijke bewonersorganisatie die zaterdag in Amsterdam werd ge´nstalleerd. " .We worden vernederd en niet erkend door de politie" zei Philip Bakker. een jongere uit Amsterdam Zuidoost. "Maar wij willen goed maken wat anderen voor ons hebben verpest en daarom laten zien dat we creatief zijn, flexibel en vooral talentvol. Er moet een sfeer van vertrouwen komen in plaats van het enorme wantrouwen dat er nu is."

[...] De jongeren zijn tussen de 16 en 20 jaar, veelal van a1lochtone afkomst, maar in Nederland geboren. Ze vinden dat ze er niet bijhoren en daarom niet de kansen krijgen die leeftijdgenoten in andere wijken wel krijgen. In het platform wi1len ze niet a1leen duidelijk maken 'dat we niet op ons gat zitten' maar ook gemeentelijke en landelijke projecten stimuleren. Dat kunnen cu1turele activiteiten zijn, het bouwen van een buurthuis of wijkcentrum, maar ook overleg met politie. 'Ze moeten niet over ons lu1len, maar met ons praten.' I

[...] Een groep meiden uit Arnhem liet zien, dat er van alles wordt gedaan voor jongens, criminele jongens, maar niets voor de meiden die daar niet bijhoren.
Dat vinden zij dom beleid, want daardoor bestaat het gevaar dat ook andere jongeren gaan rondhangen, bewoners zich daar aan gaan ergeren en er zo ongewild en onnodig weer een groep buiten de samenleving komt te staan. Volgens de meiden uit Klaverdal maken veel politici de grote fout door pas na te gaan denken als dingen fout zijn gegaan en geen initiatieven te nemen om problemen te voorkomen.

Dordtse jongeren [...] constateerden dat er op dit moment tussen autochtone en allochtone volwassenen bijna geen gesprek meer mogelijk is over de multiculturele samenleving, maar onder jongeren nog wel. Zij vinden dat allochtone jongeren enorm hun best moeten doen om dat zo te houden.

ZANG EN DANS

Daarom vinden ook de vertegenwoordigers uit Amsterdam Zuid-oost dat ze hun talenten op cultureel gebied moeten etaleren. Zang en dans vooral. 'Daar zijn veel van deze jongeren goed in en daarmee kunnen we eindelijk het respect krijgen dat we verdienen en het negatieve beeld over ons weg halen'.

Volgens de vertegenwoordigers van Utrecht zijn het vooral jongeren vˇˇr hen geweest, die hun omgeving terroriseerden, ruiten ingooiden en het jongerencentrum hebben vernield. 'Wij worden daar nu op aan gekeken en daardoor is er voor ons helemaal niets, wij moeten weer helemaal van voor af aan beginnen.'

Een groep Marokkaanse jongeren uit Leeuwarden verplaatste zich in hun filmpresentatie in de rol van de politie. Zij lieten zien hoe in hun ogen agenten deze groep volstrekt stereotiep benadert: als criminelen, als jongeren die per definitie niet deugen. 'Niet alle Marokkaanse jongeren zijn probleemjongeren, maar de politie benadert ze wel als zodanig. Op die manier zal er nooit iets veranderen, wat we ook doen, want de groep die het verpest komt nu eenmaal in het nieuws en daardoor wordt het beeld over ons alleen maar weer bevestigd.'

[Terug naar bronnen - Doen]